ICS: 27.120.20 - Jedrske elektrarne. Varnost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 44
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16639:2019
angleško: Surveillance of the activity concentrations of airborne radioactive substances in the workplace of nuclear facilities (ISO 16639:2017)
slovensko: Nadzorovanje koncentracije aktivnosti radioaktivnih snovi v zraku na delovnem mestu v jedrskih postrojih (ISO 16639:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.20 13.280 13.040.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 16647:2021
angleško: Nuclear facilities - Criteria for design and operation of confinement systems for nuclear worksite and for nuclear installations under decommissioning (ISO 16647:2018)
slovensko: Jedrski objekti - Merila za projektiranje in delovanje zadrževalnih sistemov za jedrska delovišča in jedrske naprave, ki so v razgradnji (ISO 16647:2018)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60671:2011
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Surveillance testing
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Nadzorno preskušanje
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60709:2010
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Separation (IEC 60709:2004)
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2004)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Razveljavitev: 01-jul-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60709:2019
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems important to safety - Separation (IEC 60709:2018)
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna, nadzorna in elektroenergetska oprema za zagotavljanje varnosti - Ločevanje (IEC 60709:2018)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60880:2009
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category A functions
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Značilnosti programske opreme računalniških sistemov, ki izvajajo kategorijo funkcij A (IEC 60880:2006)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60964:2010
angleško: Nuclear power plants - Control rooms - Design (IEC 60964:2009)
slovensko: Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Zasnova (IEC 60964:2009)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60964:2019
angleško: Nuclear power plants - Control rooms - Design (IEC 60964:2018)
slovensko: Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Zasnova (IEC 60964:2018)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60965:2016
angleško: Nuclear power plants - Control rooms - Supplementary control room for reactor shutdown without access to the main control room (IEC 60965:2016)
slovensko: Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Dodatne nadzorne točke za prekinitev obratovanja reaktorja brez dostopa do glavne nadzorne sobe (IEC 60965:2016)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60987:2015
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Hardware design requirements for computer-based systems
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Zahteve za načrtovanje strojne opreme računalniških sistemov
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Razveljavitev: 01-sep-2024
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60987:2021
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Hardware requirements (IEC 60987:2021)
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Zahteve za strojno opremo (IEC 60987:2021)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61225:2020
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for static uninterruptible DC and AC power supply systems (IEC 61225:2019)
slovensko: Nuklearne elektrarne - Merilni, nadzorni in elektroenergetski sistemi - Zahteve za statične neprekinjene enosmerne in izmenične napajalne sisteme (IEC 61225:2019)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61226:2010
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Classification of instrumentation and control functions (IEC 61226:2009)
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Klasifikacija funkcij merilne in nadzorne opreme (IEC 61226:2009)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Razveljavitev: 01-sep-2024
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61226:2021
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems important to safety - Categorization of functions and classification of systems (IEC 61226:2020)
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna, nadzorna in elektroenergetska oprema za zagotavljanje varnosti - Kategorizacija funkcij in klasifikacija sistemov (IEC 61226:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61227:2016
angleško: Nuclear power plants - Control rooms - Operator controls
slovensko: Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Krmilni elementi
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61500:2011
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Data communication in systems performing A functions
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Podatkovne komunikacije v sistemih, ki izvajajo funkcije A
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Razveljavitev: 01-jul-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61500:2019
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Data communication in systems performing category A functions (IEC 61500:2018 )
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Podatkovne komunikacije v sistemih, ki izvajajo funkcije kategorije A (IEC 61500:2018 )
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61513:2013
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - General requirement for systems
slovensko: Jedrske elektrarne - Instrumenti in krmilje, pomembni za varnost - Splošne zahteve za sisteme
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61772:2013
angleško: Nuclear power plants - Control rooms - Application of visual display units (VDUs)
slovensko: Jedrske elektrarne - Nadzorne sobe - Uporaba video prikazovalnikov (VDU)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61839:2014
angleško: Nuclear power plants - Design of control rooms - Functional analysis and assignment
slovensko: Jedrske elektrarne - Zasnova prostorov za vodenje - Analiza in dodeljevanje funkcij (IEC 61839:2000)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 25.040.99 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62003:2020
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation, control and electrical power systems - Requirements for electromagnetic compatibility testing (IEC 62003:2020)
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilni, nadzorni in elektroenergetski sistemi - Zahteve za preskušanje elektromagnetne združljivosti (IEC 62003:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 33.100.01 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62138:2009
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control important for safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions
slovensko: Nuklearne elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljenje varnosti - Značilnosti programske opreme računalniških sistemov, ki izvajajo kategoriji funkcij B ali C (IEC 62138:2004)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
Razveljavitev: 01-okt-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62138:2019
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions (IEC 62138:2018)
slovensko: Nuklearne elektrarne - Instrumenti in nadzorni sistemi za zagotavljanje varnosti - Značilnosti programske opreme računalniških sistemov, ki izvajajo funkcije kategorij B ali C (IEC 62138:2018)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62241:2015
angleško: Nuclear power plants - Main control room - Alarm functions and presentation (IEC 62241:2004)
slovensko: Jedrske elektrarne - Glavni komandni prostor - Funkcije alarma in predstavitev (IEC 62241:2004)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62340:2010
angleško: Nuclear power plants - Instrumentation and control systems important to safety - Requirements for coping with Common Cause Failure (CCF) (IEC 62340:2007)
slovensko: Jedrske elektrarne - Merilna in nadzorna oprema za zagotavljanje varnosti - Zahteve za obvladovanje odpovedi iz normalnih razlogov (CCF) (IEC 62340:2007)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 27.120.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi