ICS: 27.120.30 - Cepljivi materiali in jedrska gorivna tehnologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 8299:2021
angleško : Nuclear fuel technology - Determination of the isotopic and elemental uranium and plutonium concentrations of nuclear materials in nitric acid solutions by thermal-ionization mass spectrometry (ISO 8299:2019)
slovensko : Tehnologija jedrskih goriv - Ugotavljanje deleža izotopov ter koncentracije jedrskih snovi elementarnega urana in plutonija v raztopinah dušikove kisline s termoionizacijsko masno spektrometrijo (ISO 8299:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9161:2021
angleško : Uranium dioxide powder - Determination of apparent density and tap density (ISO 9161:2019)
slovensko : Uranov dioksid v prahu - Ugotavljanje navidezne gostote in gostote po stiskanju (s potresanjem) (ISO 9161:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9463:2021
angleško : Nuclear energy - Nuclear fuel technology - Determination of plutonium in nitric acid solutions by spectrophotometry (ISO 9463:2019)
slovensko : Jedrska energija - Tehnologija jedrskih goriv - Določevanje plutonija v raztopinah dušikove kisline s spektrofotometrijo (ISO 9463:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10276:2021
angleško : Nuclear energy - Fuel technology - Trunnion systems for packages used to transport radioactive material (ISO 10276:2019)
slovensko : Jedrska energija - Tehnologija goriv - Ovojni sistemi za pakete, ki se uporabljajo za prevoz radioaktivnih snovi (ISO 10276:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12183:2019
angleško : Nuclear fuel technology - Controlled-potential coulometric assay of plutonium (ISO 12183:2016)
slovensko : Tehnologija jedrskih goriv - Kulometrična analiza plutonija z nadzorovanim potencialom (ISO 12183:2016)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12799:2019
angleško : Nuclear energy - Determination of nitrogen content in UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method (ISO 12799:2015)
slovensko : Jedrska energija - Določevanje dušika v sintranih peletih UO2, (U,Gd)O2 in (U,Pu)O2 - Metoda z ekstrakcijo inertnih plinov in ugotavljanjem prevodnosti (ISO 12799:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12800:2019
angleško : Nuclear fuel technology - Guidelines on the measurement of the specific surface area of uranium oxide powders by the BET method (ISO 12800:2017)
slovensko : Tehnologija jedrskih goriv - Smernice za merjenje specifične površine prahu uranovega oksida po metodi BET (ISO 12800:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12807:2021
angleško : Safe transport of radioactive materials - Leakage testing on packages (ISO 12807:2018)
slovensko : Varen prevoz radioaktivnih snovi - Preskušanje tesnjenja embalaže (ISO 12807:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15646:2016
angleško : Re-sintering test for UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 pellets (ISO 15646:2014)
slovensko : Preskus s posintranjem za pelete UO2, (U,Gd)O2 in (U,Pu)O2 (ISO 15646:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15651:2017
angleško : Nuclear energy - Determination of total hydrogen content in PuO2 and UO2 powders and UO2, (U,Gd)O2 and (U,Pu)O2 sintered pellets - Inert gas extraction and conductivity detection method (ISO 15651:2015)
slovensko : Jedrska energija - Ugotavljanje deleža vodika v PuO2 in praških UO2 ter v sintranih peletih UO2, (U,Gd)O2 in (U,Pu)O2 - Metoda z ekstrakcijo inertnih plinov in ugotavljanjem prevodnosti (ISO 15651:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16424:2017
angleško : Nuclear energy - Evaluation of homogeneity of Gd distribution within gadolinium fuel blends and determination of Gd2O3 content in gadolinium fuel pellets by measurements of uranium and gadolinium elements (ISO 16424:2012)
slovensko : Jedrska energija - Vrednotenje homogenosti porazdelitve gadolinija (Gd) v gadolinijevih gorivnih mešanicah in ugotavljanje vsebnosti Gd203 v gadolinijevih gorivnih peletih z merjenjem elementov urana in gadolinija (ISO 16424:2012)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 16793:2021
angleško : Nuclear fuel technology - Guidelines for ceramographic preparation of UO2 sintered pellets for microstructure examination (ISO 16793:2018)
slovensko : Tehnologija jedrskih goriv - Smernice za pripravo keramografske preiskave mikrostrukture za sintrane pelete UO2 (ISO 16793:2018)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 19017:2017
angleško : Guidance for gamma spectrometry measurement of radioactive waste (ISO 19017:2015)
slovensko : Navodilo za merjenje aktivnosti radioaktivnih odpadkov z gama spektrometrijo (ISO 19017:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.030.30 27.120.30 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21483:2017
angleško : Determination of solubility in nitric acid of plutonium in unirradiated mixed oxide fuel pellets (U, Pu) O2 (ISO 21483:2013)
slovensko : Ugotavljanje topnosti plutonija v dušikovi kislini v neobsevanih mešanooksidnih gorivnih peletih (U, Pu) O2 (ISO 21483:2013)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21484:2019
angleško : Nuclear Energy - Fuel technology - Determination of the O/M ratio in MOX pellets by the gravimetric method (ISO 21484:2017)
slovensko : Jedrska energija - Tehnologija goriv - Ugotavljanje razmerja O/M v peletih MOX z gravimetrično metodo (ISO 21484:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30 17.240
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21613:2017
angleško : (U, Pu)O2 Powders and sintered pellets - Determination of chlorine and fluorine (ISO 21613:2015)
slovensko : Prah in sintrani peleti (U, Pu)O2 - Ugotavljanje klora in fluora (ISO 21613:2015)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 22765:2019
angleško : Nuclear fuel technology - Sintered (U,Pu)O2 pellets - Guidance for ceramographic preparation for microstructure examination (ISO 22765:2016)
slovensko : Tehnologija jedrskih goriv - Sintrani peleti (U,Pu)O2 - Navodilo za pripravo keramografske preiskave mikrostrukture (ISO 22765:2016)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15366-1:2016
angleško : Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 1: Samples containing plutonium in the microgram range and uranium in the milligram range (ISO 15366-1:2014)
slovensko : Tehnologija jedrskih goriv - Kemično ločevanje in čiščenje urana in plutonija v raztopinah dušikove kisline za analizo izotopov in razredčenih izotopov s kromatografijo z ekstrakcjo s topilom - 1. del: Vzorci s plutonijem v mikrogramskih količinah in uranom v miligramskih količinah (ISO 15366-1:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 71.040.50 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15366-2:2016
angleško : Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and plutonium in nitric acid solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by solvent extraction chromatography - Part 2: Samples containing plutonium and uranium in the nanogram range and below (ISO 15366-2:2014)
slovensko : Tehnologija jedrskih goriv - Kemično ločevanje in čiščenje urana in plutonija v raztopinah dušikove kisline za analizo izotopov in razredčenih izotopov s kromatografijo z ekstrakcjo s topilom - 2. del: Vzorci s plutonijem in uranom v nanogramskih količinah in manj (ISO 15366-1:2014)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 71.040.50 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18256-1:2021
angleško : Nuclear fuel technology - Dissolution of plutonium dioxide-containing materials - Part 1: Dissolution of plutonium dioxide powders (ISO 18256-1:2019)
slovensko : Tehnologija jedrskih goriv - Raztapljanje materialov, ki vsebujejo plutonijev dioksid - 1. del: Raztapljanje praškov plutonijevega dioksida (ISO 18256-1:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 18256-2:2021
angleško : Nuclear fuel technology - Dissolution of plutonium dioxide-containing materials - Part 2: Dissolution of MOX pellets and powders (ISO 18256-2:2019)
slovensko : Tehnologija jedrskih goriv - Raztapljanje materialov, ki vsebujejo plutonijev dioksid - 2. del: Raztapljanje peletov in praškov MOX (ISO 18256-2:2019)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.120.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi