ICS: 27.140 - Vodna energija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 42
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60041:1994
angleško : Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
slovensko : Terenski prevzemni preskusi za ugotavljanje zmogljivosti vodnih turbin, akumulacijskih črpalk in črpalnih turbin (IEC 60041:1991, spremenjen)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60193:2019
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Model acceptance tests (IEC 60193:2019)
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine - Prevzemni preskusi modela (IEC 60193:2019)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-V: 203.28 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60308:2005
angleško : Hydraulic turbines - Testing of control systems
slovensko : Vodne turbine – Preskušanje krmilnih sistemov (IEC 60308:2005)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60545
angleško : Guide for commissioning, operation and maintenance of hydraulic turbines
slovensko : Vodilo za zagonske preskuse, obratovanje in vzdrževanje
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60994:1992
angleško : Guide for field measurement of vibrations and pulsations in hydraulic machines (turbines, storage pumps and pump-turbines)
slovensko : Vodilo za terenske preskuse vibracij in pulzacij za vodne naprave (turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine) (IEC 60994:1991)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61116:1994
angleško : Electromechanical equipment guide for small hydroelectric installations
slovensko : Vodilo za elektromehansko opremo malih hidroelektrarn (IEC 61116:1992)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61362:2012
angleško : Guide to specification of hydraulic turbine governing systems
slovensko : Vodilo za specificiranje sistemov za krmiljenje hidravličnih turbin
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62006:2011
angleško : Hydraulic machines - Acceptance tests of small hydroelectric installations (IEC 62006:2010)
slovensko : Vodni stroji - Prevzemni preskusi majhnih hidroelektrarn (IEC 62006:2010)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62097:2019
angleško : Hydraulic machines, radial and axial - Methodology for performance transposition from model to prototype (IEC 62097:2019)
slovensko : Vodni stroji, radialni in aksialni - Metodologija prenosa uspešnosti z modela na prototip (IEC 62097:2019)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62256:2017
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Rehabilitation and performance improvement (IEC 62256:2017)
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine - Prenavljanje in izboljšanje delovanja (IEC 62256:2017)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62270:2004
angleško : Hydroelectric power plant automation - Guide for computer-based control
slovensko : Avtomatizacija hidroelektrarn – Vodilo za računalniški krmilni sistem (IEC 62270:2004)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62364:2019
angleško : Hydraulic machines - Guide for dealing with hydro-abrasive erosion in Kaplan, Francis, and Pelton turbines (IEC 62364:2019)
slovensko : Hidravlični stroji - Navodilo za obravnavanje hidroabrazivne erozije pri Kaplanovih, Francisovih in Peltonovih turbinah (IEC 62364:2019)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140 23.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60609-1:2005
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Cavitation pitting evaluation -- Part 1: Evaluation in reaction turbines, storage pumps and pump-turbines
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Ovrednotenje kavitacijskih razjed – 1. del: Ovrednotenje za reakcijske turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine (IEC 60609-1:2004)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60609-2:1999
angleško : Cavitation pitting evaluation in hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines -- Part 2: Evaluation in Pelton turbines
slovensko : Ovrednotenje kavitacijskih razjed vodnih turbin, akumulacijskih črpalk in črpalnih turbin – 2. del: Ovrednotenje za Peltonove turbine (IEC 60609-2:1997)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC TR 61948-1:2016
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 1: General and annexes
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 1. del: Splošne in hišne turbine
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 61366-2
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 2: Guidelines for technical specifications for Francis turbines
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 2. del: Smernice za tehnične specifikacije Francisovih turbin
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC TS 62903:2018
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering documents - Part 3: Guidelines for technical specifications for Pelton turbines
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 3. del: Smernice za tehnične specifikacije Peltonovih turbin
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 61332:2016
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 4: Guidelines for technical specifications for Kaplan and propeller turbines
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 4. del: Smernice za tehnične specifikacije Kaplanovih in propelerskih turbin
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 62820-1-2:2017
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 5: Guidelines for technical specifications for tubular turbines
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 5. del: Smernice za tehnične specifikacije cevnih turbin
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC TR 63017:2015
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 6: Guidelines for technical specifications for pump-turbines
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 6. del: Smernice za tehnične specifikacije črpalnih turbin
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC TR 63018:2015
angleško : Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Tendering Documents - Part 7: Guidelines for technical specifications for storage pumps
slovensko : Vodne turbine, akumulacijske črpalke in črpalne turbine – Razpisna dokumentacija – 7. del: Smernice za tehnične specifikacije akumulacijskih črpalk
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63132-1:2020
angleško : Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 1: General aspects (IEC 63132-1:2020)
slovensko : Navodila za postopke vgradnje in tolerance hidroelektričnih strojev - 1.del: Splošni vidiki (IEC 63132-1:2020)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63132-2:2020
angleško : Guide for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 2: Vertical generator (IEC 63132-2:2020)
slovensko : Navodila za postopke vgradnje in tolerance hidroelektričnih strojev - 2. del: Vertikalni generator (IEC 63132-2:2020)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63132-3:2020
angleško : Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 3: Vertical Francis turbines or pump-turbines (IEC 63132-3:2020)
slovensko : Navodilo za postopke vgradnje in tolerance hidroelektričnih strojev - 3. del: Vertikalna Francisova turbina ali turbina črpalke (IEC 63132-3:2020)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63132-4:2020
angleško : Guidance for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 4: Vertical Kaplan or propeller turbines (IEC 63132-4:2020)
slovensko : Navodilo za postopke vgradnje in tolerance hidroelektričnih strojev - 4. del: Vertikalna Kaplanova ali propelerske turbine (IEC 63132-4:2020)
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 27.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi