ICS: 27.160 - Sončna energija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 230
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Photovoltaic Systems - Terminology
slovensko : Fotonapetostni sistemi - Izrazje
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 01.040.27 27.160
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško :
slovensko : Sončni fotonapetostni sistemi - Zahteve za načrtovanje, izvedbo in montažo
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9488:2022
angleško : Solar energy - Vocabulary (ISO 9488:2022)
slovensko : Sončna energija - Slovar (ISO 9488:2022)
TC : TOP - Toplota ICS : 01.040.27 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 9806:2017
angleško : Solar energy - Solar thermal collectors - Test methods (ISO 9806:2017)
slovensko : Sončna energija - Sprejemniki sončne energije - Preskusne metode (ISO 9806:2017)
TC : TOP - Toplota ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12975:2022
angleško : Solar collectors - General requirements
slovensko : Sprejemniki sončne energije - Splošne zahteve
TC : TOP - Toplota ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16999:2019
angleško : Solar energy systems for roofs: Requirements for structural connections to solar panels
slovensko : Sončni energijski sistemi za strehe: zahteve za konstrukcijske povezave solarnih plošč
TC : IKER - Keramika ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 24194:2022
angleško : Solar energy - Collector fields - Check of performance (ISO 24194:2022)
slovensko : Sončna energija - Polja sprejemnikov sončne energije - Preverjanje zmogljivosti (ISO 24194:2022)
TC : TOP - Toplota ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50380:2017
angleško : Marking and documentation requirements for Photovoltaic Modules
slovensko : Zahteve za označevanje in dokumentacijo fotonapetostnih modulov
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50461:2006
angleško : Solar cells - Datasheet information and product data for crystalline silicon solar cells
slovensko : Sončne celice – Tehnični podatki in podatki o izdelku za sončne celice iz kristalnega silicija
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50513:2009
angleško : Solar wafers - Data sheet and product information for crystalline silicon wafers for solar cell manufacturing
slovensko : Solarne rezine - Tehnični podatki in informacije o kristalnih silicijevih rezinah za izdelavo sončnih celic
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50524:2009
angleško : Data sheet and name plate for photovoltaic inverters
slovensko : Predstavitev tehničnih podatkov in napisne ploščice za fotonapetostne razsmernike
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50524:2021
angleško : Data sheet for photovoltaic inverters
slovensko : Predstavitev tehničnih podatkov za fotonapetostne razsmernike
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50530:2010
angleško : Overall efficiency of photovoltaic inverters
slovensko : Celovita učinkovitost fotonapetostnih razsmernikov
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50618:2014
angleško : Electric cables for photovoltaic systems
slovensko : Električni kabli za fotonapetostne sisteme
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50670:2016
angleško : External fire exposure to roofs in combination with photovoltaic (PV) arrays – Test method(s)
slovensko : Izpostavitev streh požaru z zunanje strani v kombinaciji s fotonapetostnimi (PV) sistemi - Metode preskušanja
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160 91.060.20 13.220.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60891:2010
angleško : Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics of photovoltaic devices
slovensko : Postopki za temperaturno in sevalno korekcijo izmerjenih karakteristik I-U fotonapetostnih naprav (IEC 60891:2009 (EQV))
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60891:2021
angleško : Photovoltaic devices - Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics
slovensko : Fotonapetostne naprave - Postopki za temperaturno in sevalno korekcijo izmerjenih karakteristik I-U
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61194:1995
angleško : Characteristic parameters of stand-alone photovoltaic (PV) systems
slovensko : Značilni parametri samostojnih fotonapetostnih (PV) sistemov
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61345:1998
angleško : UV test for photovoltaic (PV) modules
slovensko : UV-preskus za fotonapetostne (PV) module
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61683:2000
angleško : Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for measuring efficiency
slovensko : Fotonapetostni (PV) sistemi – Pretvorniki moči – Postopki za merjenje učinkovitosti
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61701:2012
angleško : Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
slovensko : Korozijsko preskušanje fotonapetostnih (PV) modulov v slani megli (IEC 61701:2011)
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
Razveljavitev : 01-Jul-2023
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61701:2020
angleško : Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules
slovensko : Korozijsko preskušanje fotonapetostnih (PV) modulov v slani megli
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61702:1999
angleško : Rating of direct coupled photovoltaic (PV) pumping systems
slovensko : Vrednotenje direktno sklopljenih fotonapetostnih (PV) črpalnih sistemov
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61725:1997
angleško : Analytical expression for daily solar profiles
slovensko : Analitični izrazi za dnevne sončne profile
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61727:1995
angleško : Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface
slovensko : Fotonapetostni (PV) sistemi – Značilnosti omrežnega vmesnika
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi