ICS: 27.200 - Hladilna tehnologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 85
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1048:2014
angleško : Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing performance
slovensko : Prenosniki toplote - Zračno hlajeni hladilniki tekočin - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1117:1998
angleško : Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote – Kondenzatorji hladiv, hlajeni s tekočino – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1118:1998
angleško : Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
slovensko : Prenosniki toplote – Hladilniki tekočin, hlajeni s hladivom – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1736:2008
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements, vibration isolators, expansion joints and non-metallic tubes - Requirements, design and installation
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Gibki cevni elementi, blažilniki vibracij, raztezni spoji in nekovinske cevi - Zahteve, načrtovanje in vgradnja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 1861:1998
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
slovensko : Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 27.200 27.080 01.080.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 378-2:2016
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12178:2016
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices - Requirements, testing and marking
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Naprave, ki označujejo nivo tekočine - Zahteve, preskušanje in označevanje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12213:1998
angleško : Cryogenic vessels - Methods for performance evaluation of thermal insulation
slovensko : Posode za globoko podhlajene pline - Postopki ocenjevanja lastnosti toplotne izolacije
TC : TLP - Tlačne posode ICS : 23.020.40 27.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12263:1998
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostne stikalne naprave za omejevanja tlaka - Zahteve in preskusi
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12693:2008
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080 23.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12900:2013
angleško : Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data
slovensko : Kompresorji za hladilne tekočine - Pogoji določanja nazivne moči, toleranc in predstavitev tehničnih karakteristik proizvajalca
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 23.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13313:2010
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel
slovensko : Hladilne naprave in toplotne črpalke - Strokovna usposobljenost osebja
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 03.100.30 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13741:2003
angleško : Thermal performance acceptance testing of mechanical draught series wet cooling towers
slovensko : Preskušanje toplotnih lastnosti mokrih hladilnih stolpov s prisilnim vlekom
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14624:2020
angleško : Performance of portable locating leak detectors and of fixed gas detectors for all refrigerants
slovensko : Lastnosti premično lociranih javljalnikov puščanja in fiksnih detektorjev plina za vsa hladilna sredstva
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 13.320 27.200 71.100.45
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14705:2005
angleško : Heat exchangers - Method of measurement and evaluation of thermal performances of wet cooling towers
slovensko : Prenosniki toplote – Merilna metoda in ocenjevanje toplotnih lastnosti mokrih hladilnih stolpov
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 27.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2005
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14903:2017
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints (ISO 14903:2017)
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ocena tesnosti sestavnih delov in spojev (ISO 14903:2017)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 17432:2021
angleško : Packaged refrigerating units for walk-in cold rooms - Classification, performance and energy consumption testing
slovensko : Samostojne hladilne enote za male hladilnice - Razvrstitev, tehnične lastnosti in preskus porabe energije
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17606:2021
angleško : Installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards
slovensko : Vgradnja opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotno črpalko, ki vsebuje vnetljiva hladilna sredstva, za dopolnitev obstoječih standardov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.140.30 27.200 23.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TS 17607:2021
angleško : Operation, servicing, maintenance, repair and decommissioning of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards
slovensko : Obratovanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo in razgradnja opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke, ki vsebuje vnetljiva hladilna sredstva, za dopolnitev obstoječih standardov
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 91.140.30 27.200 23.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 21922:2021
angleško : Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking (ISO 21922:2021)
slovensko : Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ventili - Zahteve, preskušanje in označevanje (ISO 21922:2021)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.060.20 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13771-1:2016
angleško : Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 1: Refrigerant compressors
slovensko : Kompresorji in kondenzacijske enote za hladilne naprave - Preskušanje lastnosti in preskusne metode - 1. del: Kompresorji za hladilne snovi
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 23.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13771-2:2017
angleško : Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units
slovensko : Kompresorji in kondenzacijske enote za hladilne naprave - Preskušanje lastnosti in preskusne metode - 2. del: Kondenzacijske enote
TC : OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS : 27.200 23.140
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14276-1:2020
angleško : Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements
slovensko : Tlačna oprema za hladilne sisteme in toplotne črpalke - 1. del: Posode - Splošne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.020.32 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14276-2:2020
angleško : Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements
slovensko : Tlačna oprema za hladilne sisteme in toplotne črpalke - 2. del: Cevovodi - Splošne zahteve
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 23.020.32 27.200 27.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16440-1:2015
angleško : Testing methodologies of refrigerating devices for insulated means of transport - Part 1: Mechanical cooling device with forced air circulation evaporator with or without heating device
slovensko : Metodologije za preskušanje hladilnih naprav za toplotno izolirana transportna sredstva - 1. del: Mehanične hladilne naprave z uparjalnikom s prisilnim kroženjem zraka z grelno napravo ali brez nje
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 27.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi