ICS: 27.200 - Hladilna tehnologija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 84
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1048:2014
angleško: Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing performance
slovensko: Prenosniki toplote - Zračno hlajeni hladilniki tekočin - Postopki preskušanja za ugotavljanje lastnosti
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1117:1998
angleško: Heat exchangers - Liquid cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Kondenzatorji hladiv, hlajeni s tekočino – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1118:1998
angleško: Heat exchangers - Refrigerant cooled liquid coolers - Test procedures for establishing the performance
slovensko: Prenosniki toplote – Hladilniki tekočin, hlajeni s hladivom – Postopki preskušanja za ugotavljanje tehničnih karakteristik
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1736:2008
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Flexible pipe elements, vibration isolators, expansion joints and non-metallic tubes - Requirements, design and installation
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Gibki cevni elementi, blažilniki vibracij, raztezni spoji in nekovinske cevi - Zahteve, načrtovanje in vgradnja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 1861:1998
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
slovensko: Refrigerating systems and heat pumps - System flow diagrams and piping and instrument diagrams - Layout and symbols
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 27.200 27.080 01.080.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 378-2:2016
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - 2. del: Načrtovanje, izdelava, preskušanje, označevanje in dokumentacija
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12178:2016
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Liquid level indicating devices - Requirements, testing and marking
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Naprave, ki označujejo nivo tekočine - Zahteve, preskušanje in označevanje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12213:1998
angleško: Cryogenic vessels - Methods for performance evaluation of thermal insulation
slovensko: Posode za globoko podhlajene pline - Postopki ocenjevanja lastnosti toplotne izolacije
TC: TLP - Tlačne posode ICS: 23.020.40 27.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12263:1998
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety switching devices for limiting the pressure - Requirements and tests
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostne stikalne naprave za omejevanja tlaka - Zahteve in preskusi
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12284:2003
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Valves - Requirements, testing and marking
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ventili - Zahteve, preskušanje in označevanje
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 27.080 27.200 23.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12693:2008
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Positive displacement refrigerant compressors
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Varnostnotehnične in okoljevarstvene zahteve - Kompresorji za hladilne tekočine z iztiskavanjem
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12900:2013
angleško: Refrigerant compressors - Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer's performance data
slovensko: Kompresorji za hladilne tekočine - Pogoji določanja nazivne moči, toleranc in predstavitev tehničnih karakteristik proizvajalca
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13313:2010
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Competence of personnel
slovensko: Hladilne naprave in toplotne črpalke - Strokovna usposobljenost osebja
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 03.100.30 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13741:2003
angleško: Thermal performance acceptance testing of mechanical draught series wet cooling towers
slovensko: Preskušanje toplotnih lastnosti mokrih hladilnih stolpov s prisilnim vlekom
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14624:2020
angleško: Performance of portable locating leak detectors and of fixed gas detectors for all refrigerants
slovensko: Lastnosti premično lociranih javljalnikov puščanja in fiksnih detektorjev plina za vsa hladilna sredstva
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 13.320 27.200 71.100.45
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14705:2005
angleško: Heat exchangers - Method of measurement and evaluation of thermal performances of wet cooling towers
slovensko: Prenosniki toplote – Merilna metoda in ocenjevanje toplotnih lastnosti mokrih hladilnih stolpov
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 27.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2005
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 14903:2017
angleško: Refrigerating systems and heat pumps - Qualification of tightness of components and joints (ISO 14903:2017)
slovensko: Hladilni sistemi in toplotne črpalke - Ocena tesnosti sestavnih delov in spojev (ISO 14903:2017)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 17432:2021
angleško: Packaged refrigerating units for walk-in cold rooms - Classification, performance and energy consumption testing
slovensko: Samostojne hladilne enote za male hladilnice - Razvrstitev, tehnične lastnosti in preskus porabe energije
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17606:2021
angleško: Installation of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards
slovensko: Vgradnja opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotno črpalko, ki vsebuje vnetljiva hladilna sredstva, za dopolnitev obstoječih standardov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.30 27.200 23.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CEN/TS 17607:2021
angleško: Operation, servicing, maintenance, repair and decommissioning of refrigeration, air conditioning and heat pump equipment containing flammable refrigerants, complementing existing standards
slovensko: Obratovanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo in razgradnja opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotne črpalke, ki vsebuje vnetljiva hladilna sredstva, za dopolnitev obstoječih standardov
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 91.140.30 27.200 23.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13771-1:2016
angleško: Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 1: Refrigerant compressors
slovensko: Kompresorji in kondenzacijske enote za hladilne naprave - Preskušanje lastnosti in preskusne metode - 1. del: Kompresorji za hladilne snovi
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13771-2:2017
angleško: Compressors and condensing units for refrigeration - Performance testing and test methods - Part 2: Condensing units
slovensko: Kompresorji in kondenzacijske enote za hladilne naprave - Preskušanje lastnosti in preskusne metode - 2. del: Kondenzacijske enote
TC: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb ICS: 27.200 23.140
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14276-1:2020
angleško: Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements
slovensko: Tlačna oprema za hladilne sisteme in toplotne črpalke - 1. del: Posode - Splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.020.32 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 14276-2:2020
angleško: Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2: Piping - General requirements
slovensko: Tlačna oprema za hladilne sisteme in toplotne črpalke - 2. del: Cevovodi - Splošne zahteve
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 23.020.32 27.200 27.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 16440-1:2015
angleško: Testing methodologies of refrigerating devices for insulated means of transport - Part 1: Mechanical cooling device with forced air circulation evaporator with or without heating device
slovensko: Metodologije za preskušanje hladilnih naprav za toplotno izolirana transportna sredstva - 1. del: Mehanične hladilne naprave z uparjalnikom s prisilnim kroženjem zraka z grelno napravo ali brez nje
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 27.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi