ICS: 29.020 - Elektrotehnika na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 267
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects
slovensko : Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 1. del: Splošno
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.020 13.200
Stopnja : 6300 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : Effects of current on human beings and livestock - Part 2: Special aspects
slovensko : Vplivi električnega toka na ljudi in živali – 2. del: Posebnosti
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.020 13.200
Stopnja : 6300 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-192
angleško : International electrotechnical vocabulary - Part 192: Dependability
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - 192. del: Zagotovljivost
TC : TRM - Terminologija ICS : 29.020 21.020 01.040.17
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški in francoski jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško : International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 651: Live working
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - 651. del: Delo pod napetostjo
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 29.020 01.040.29 13.260
Stopnja : 6300 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški in francoski jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60034-4-1:2018
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 821: Signalizacija in signalnovarnostne naprave na železnici (IEC/UIC 60050-821:1998)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 29.020 01.040.29
Stopnja : 9900 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-901
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Part 901: Standardization
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - poglavje 901 Standardizacija
TC : TRM - Terminologija ICS : 29.020 01.120 01.040.01
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-May-2015
angleški in francoski jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-902
angleško : International Electrotechnical Vocabulary - Part 902: Conformity assessment
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 902: Ugotavljanje skladnosti
TC : TRM - Terminologija ICS : 29.020 01.040.03 03.120.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC GUIDE 114
angleško : Environmentally conscious design - Integrating environmental aspects into design and development of electrotechnical products
slovensko : Zasnova z upoštevanjem okolja – Vključitev okoljskih vidikov v zasnovo in razvoj elektrotehničnih proizvodov
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 29.020 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 457 S1:1985
angleško : Code for designation of colours
slovensko : Code for designation of colours
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 01.070 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
Razveljavitev : 01-Jul-2024
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45556:2019
angleško : General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products
slovensko : Splošna metoda za ocenjevanje deleža ponovno uporabljenih komponent v izdelkih, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45558:2019
angleško : General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products
slovensko : Splošna metoda za navajanje uporabe kritičnih surovin v izdelkih, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45559:2019
angleško : Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products
slovensko : Metoda za zagotavljanje informacij o vidikih učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50102:1995
angleško : Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
slovensko : Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50162:2004
angleško : Protection against corrosion by stray current from direct current systems
slovensko : Železniške naprave – Zaščita proti koroziji zaradi učinkovanja blodečih tokov pri enosmernih tokovnih sistemih
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 77.060 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50419:2006
angleško : Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
slovensko : Označevanje električne in elektronske opreme v skladu s členom 11(2) direktive 2002/96/ES (WEEE)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 01.080.40 31.020 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50489:2006
angleško : Smart tracker chips - Feasibility study on the inclusion of RFID in Electrical and Electronic Equipment for WEEE management
slovensko : Čipi za pametno sledenje - Študija možnosti vključitve RFID v električno in elektronsko opremo za vodenje po WEEE
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 35.040.50 31.020 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50581:2012
angleško : Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko : Tehnična dokumentacija za ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitev nevarnih snovi
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 01.110 31.020 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50614:2020
angleško : Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment
slovensko : Zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50663:2017
angleško : Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko : Splošni standard za oceno skladnosti nizkonapetostne elektronske in električne opreme glede na mejne vrednosti izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (10 MHz - 300 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 31.020 29.020 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50664:2017
angleško : Product standard to demonstrate the compliance of equipment intended for use only by workers with limits on human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ
slovensko : Splošni standard za prikaz skladnosti opreme, ki jo uporabljajo samo delavci z omejitvami glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem (0 Hz-300 GHz), namenjene za uporabo ali in situ
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 31.020 29.020 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50665:2017
angleško : Product standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko : Splošni standard za oceno elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (0 Hz–300 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 31.020 29.020 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50693:2019
angleško : Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
slovensko : Pravila za kategorije proizvodov za ocenjevanje življenjskega cikla elektronskih in električnih proizvodov in sistemov
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50699:2020
angleško : Recurrent Test of Electrical Equipment
slovensko : Ponavljalni preskus električne opreme
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60038
angleško : IEC standard voltages
slovensko : Standardne napetosti IEC
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.020
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SC: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60059:1999
angleško : IEC standard current ratings
slovensko : Standardni tokovi IEC
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi