ICS: 29.020 - Elektrotehnika na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 229
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60204-1:2018
angleško: Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2016 , modified)
slovensko: Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve (IEC 60204-1:2016, spremenjen)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 13.110 29.020
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60617-12:1998
angleško: Graphical symbols for diagrams - Part 12: Binary logic elements (IEC 60617-12:1997)
slovensko: Grafični znaki za načrte 12. del: Binarni logični elementi (IEC 60617-12:1997)
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 01.080.40 29.020
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-feb-2000
angleški jezik SIST-T: 165.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60034-4-1 Ed. 1.0
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 821: Signalling and security apparatus for railways
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 821: Signalizacija in signalnovarnostne naprave na železnici (IEC/UIC 60050-821:1998)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.020 01.040.29
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-T: 165.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-901
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 901: Standardization
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - poglavje 901 Standardizacija
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 01.120 01.040.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2015
angleški in francoski jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-902
angleško: International Electrotechnical Vocabulary - Part 902: Conformity assessment
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 902: Ugotavljanje skladnosti
TC: TRM - Terminologija ICS: 29.020 01.040.03 03.120.20
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-jun-2016
angleški in francoski jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC GUIDE 114
angleško: Environmentally conscious design - Integrating environmental aspects into design and development of electrotechnical products
slovensko: Zasnova z upoštevanjem okolja – Vključitev okoljskih vidikov v zasnovo in razvoj elektrotehničnih proizvodov
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 29.020 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 457 S1:1985
angleško: Code for designation of colours
slovensko: Code for designation of colours
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 01.070 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45556:2019
angleško: General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products
slovensko: Splošna metoda za ocenjevanje deleža ponovno uporabljenih komponent v izdelkih, povezanih z energijo
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45558:2019
angleško: General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products
slovensko: Splošna metoda za navajanje uporabe kritičnih surovin v izdelkih, povezanih z energijo
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45559:2019
angleško: Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products
slovensko: Metoda za zagotavljanje informacij o vidikih učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50102:1995
angleško: Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
slovensko: Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50162:2004
angleško: Protection against corrosion by stray current from direct current systems
slovensko: Železniške naprave – Zaščita proti koroziji zaradi učinkovanja blodečih tokov pri enosmernih tokovnih sistemih
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 77.060 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50419:2006
angleško: Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
slovensko: Označevanje električne in elektronske opreme v skladu s členom 11(2) direktive 2002/96/ES (WEEE)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 01.080.40 31.020 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50489:2006
angleško: Smart tracker chips - Feasibility study on the inclusion of RFID in Electrical and Electronic Equipment for WEEE management
slovensko: Čipi za pametno sledenje - Študija možnosti vključitve RFID v električno in elektronsko opremo za vodenje po WEEE
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50581:2012
angleško: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko: Tehnična dokumentacija za ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitev nevarnih snovi
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 01.110 31.020 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50663:2017
angleško: Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Splošni standard za oceno skladnosti nizkonapetostne elektronske in električne opreme glede na mejne vrednosti izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (10 MHz - 300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 31.020 29.020 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50664:2017
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of equipment intended for use only by workers with limits on human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ
slovensko: Splošni standard za prikaz skladnosti opreme, ki jo uporabljajo samo delavci z omejitvami glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem (0 Hz-300 GHz), namenjene za uporabo ali in situ
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 31.020 29.020 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50665:2017
angleško: Product standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Splošni standard za oceno elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (0 Hz–300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 31.020 29.020 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60038
angleško: IEC standard voltages
slovensko: Standardne napetosti IEC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
slovenski jezik SISTP-SC: 52.80 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60059:1999
angleško: IEC standard current ratings
slovensko: Standardni tokovi IEC
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
slovenski jezik SISTP-SB: 42.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60073:2002
angleško: Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Coding principles for indicators and actuators
slovensko: Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in identifikacijo - Načela kodiranja za indikatorje in aktivatorje
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 13.110 29.020 01.070
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
slovenski jezik SISTP-SH: 89.10 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60196:2009
angleško: IEC standard frequencies
slovensko: Standardne frekvence IEC (IEC 60196:2009)
TC: NTF - Oskrba z električno energijo ICS: 29.020
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
slovenski jezik SISTP-SB: 42.90 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
francoski jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60445:2010
angleško: Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors (IEC 60445:2010)
slovensko: Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov (IEC 60445:2010)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
Razveljavitev: 01-maj-2020
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60445:2017
angleško: Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors
slovensko: Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in razpoznavanje - Razpoznavanje terminalov opreme, končnikov vodnikov in vodnikov
TC: EDO - Elektrotehniška dokumentacija ICS: 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-G: 66.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60447:2004
angleško: Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Actuating principles
slovensko: Osnovna in varnostna načela za vmesnik človek-stroj, označevanje in identifikacija – Načela upravljanja
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 13.180 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi