ICS: 29.030 - Magnetni materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 46
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10251:2015
angleško : Magnetic materials - Methods of determination of the geometrical characteristics of electrical steel sheet and strip
slovensko : Magnetni materiali - Metode za ugotavljanje geometrijskih lastnosti elektropločevin in trakov
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 29.030 77.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10252:1997
angleško : Magnetic materials - Methods of measurement of magnetic properties of magnetic steel sheet and strip at medium frequencies
slovensko : Magnetni materiali - Metode merjenja magnetnih lastnosti magnetnih pločevin in trakov pri srednjih frekvencah
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 29.030 77.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10265:1995
angleško : Magnetic materials - Specification for steel sheet and strip with specified mechanical properties and magnetic permeability
slovensko : Magnetni materiali - Specifikacija jeklenih pločevin in trakov s specifičnimi mehanskimi lastnostmi in magnetno permeabilnostjo
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1997
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10331:2003
angleško : Magnetic materials - Specification for sintered soft magnetic materials
slovensko : Magnetni materiali – Specifikacija za sintrane mehkomagnetne materiale
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 10342:2005
angleško : Magnetic materials - Classification of surface insulations of electrical steel sheet, strip and laminations
slovensko : Magnetni materiali – Razvrstitev površinskih izolacij elektropločevine, trakov in laminatov
TC : IFEK - Železne kovine ICS : 77.140.50 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61332:2017
angleško : Soft ferrite material classification
slovensko : Klasifikacija mehkoferitnih materialov
TC : IMKF - Magnetne komponente in feritni materiali ICS : 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-2:1998
angleško : Magnetic materials -- Part 2: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel sheet and strip by means of an Epstein frame
slovensko : Magnetic materials - Part 2: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel sheet and strip by means of an Epstain frame (IEC 60404-2:1996)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.220.20 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-4:1997
angleško : Magnetic materials -- Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic properties of magnetically soft materials
slovensko : Magnetic materials - Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic properties of iron and steel (IEC 60404-4:1995)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 17.220.20 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-5:2015
angleško : Magnetic materials - Part 5: Permanent magnet (magnetically hard) materials - Methods of measurement of magnetic properties
slovensko : Magnetni materiali - 5. del: Materiali za permanentne (trdomagnetne) magnete - Metode za meritve magnetnih lastnosti
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.030 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60404-6:2018
angleško : Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 200 kHz by the use of ring specimens (IEC 60404-6:2018)
slovensko : Magnetni materiali - 6. del: Metode merjenja magnetnih lastnosti mehkomagnetnih kovinskih in praškastih materialov s frekvencami v območju 20 Hz do 200 kHz z uporabo obročastih vzorcev (IEC 60404-6:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.030 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60404-7:2020
angleško : Magnetic materials - Part 7: Method of measurement of the coercivity (up to 160 kA/m) of magnetic materials in an open magnetic circuit (IEC 60404-7:2019)
slovensko : Magnetni materiali - 7. del: Metode za merjenje koercitivnosti (do 160 kA/m) magnetnih materialov v odprtem magnetnem krogu (IEC 60404-7:2019)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.030 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-11:2013
angleško : Magnetic materials - Part 11: Method of test for the determination of surface insulation resistance of magnetic sheet and strip
slovensko : Magnetni materiali - 11. del: Preskuševalna metoda za ugotavljanje površinske izolacijske upornosti magnetne pločevine in trakov
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.220.20 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
Razveljavitev : 01-Sep-2024
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60404-11:2021
angleško : Magnetic materials - Part 11: Methods of measurement of the surface insulation resistance of electrical steel strip and sheet (IEC 60404-11:2021)
slovensko : Magnetni materiali - 11. del: Metode za merjenje površinske izolacijske upornosti električnih jeklenih trakov in pločevine (IEC 60404-11:2021)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.220.20 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60404-13:2018
angleško : Magnetic materials - Part 13: Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet (IEC 60404-13:2018)
slovensko : Magnetni materiali - 13. del: Metode za meritve upornosti, gostote in skladnega faktorja električnih jeklenih trakov in pločevine (IEC 60404-13:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.030 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-14:2002
angleško : Magnetic materials -- Part 14: Methods of measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method
slovensko : Magnetic materials - Part 14: Methods of measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method (IEC 60404-14:2002)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 29.030 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-15:2012
angleško : Magnetic materials - Part 15: Methods for the determination of the relative magnetic permeability of feebly magnetic materials
slovensko : Magnetni materiali - 15. del: Metode za ugotavljanje relativne magnetne permeabilnosti mehkomagnetnih materialov
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.220.20 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60404-16:2018
angleško : Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester (IEC 60404-16:2018)
slovensko : Magnetni materiali - 16. del: Metode merjenja magnetnih lastnosti amorfnega traku na osnovi železa z uporabo enolistnega preskuševalnika (IEC 60404-16:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.220.20 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60404-17:2021
angleško : Magnetic materials - Part 17: Methods of measurement of the magnetostriction characteristics of grainoriented electrical steel strip and sheet by means of a single sheet tester and an optical sensor (IEC 60404-17:2021)
slovensko : Magnetni materiali - 17. del: Metode merjenja magnetostrikcijskih značilnosti zrnato usmerjenih jeklenih magnetnih trakov in plošč z uporabo enolistnega preskuševalnika in optičnega senzorja (IEC 60404-17:2021)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.030 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-8-1:2015
angleško : Magnetic materials - Part 8-1: Specifications for individual materials - Magnetically hard materials
slovensko : Magnetni materiali - 8-1. del: Specifikacije za posamezne materiale - Trdomagnetni materiali
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.220.20 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-8-6:2017
angleško : Magnetic materials - Part 8-6: Specifications for individual materials - Soft magnetic metallic materials (IEC 60404-8-6:2016)
slovensko : Magnetni materiali - 8-6. del: Specifikacije za posamezne materiale - Mehkomagnetni kovinski material (IEC 60404-8-6:2016)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60404-8-11:2018
angleško : Magnetic materials - Part 8-11: Specifications for individual materials - Fe-based amorphous strip delivered in the semi-processed state (IEC 60404-8-11:2018)
slovensko : Magnetni materiali - 8-11. del: Specifikacije za posamezne materiale - Amorfni trak na osnovi železa, dobavljen kot polizdelek (IEC 60404-8-11:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60404-6:2018/AC:2018-12
angleško : Magnetic materials - Part 6: Methods of measurement of the magnetic properties of magnetically soft metallic and powder materials at frequencies in the range 20 Hz to 100 kHz by the use of ring specimens (IEC 60404-6:2018/COR1:2018)
slovensko : Magnetni materiali - 6. del: Metode merjenja magnetnih lastnosti mehkomagnetnih kovinskih in praškastih materialov s frekvencami v območju 20 Hz do 200 kHz z uporabo obročastih vzorcev - Popravek AC (IEC 60404-6:2018/COR1:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.030 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60404-16:2018/AC:2018-12
angleško : Magnetic materials - Part 16: Methods of measurement of the magnetic properties of Fe-based amorphous strip by means of a single sheet tester (IEC 60404-16:2018/COR1:2018)
slovensko : Magnetni materiali - 16. del: Metode merjenja magnetnih lastnosti amorfnega traku na osnovi železa z uporabo enolistnega preskuševalnika - Popravek AC (IEC 60404-16:2018/COR1:2018)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.030 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-2:1998/A1:2008
angleško : Magnetic materials -- Part 2: Methods of measurement of the magnetic properties of electrical steel sheet and strip by means of an Epstein frame
slovensko : Magnetni materiali - 2. del: Metode za merjenje magnetnih lastnosti električnih jeklenih pločevin in trakov s pomočjo Epsteinovega okvira (IEC 60404-2:1996/A1:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.220.20 29.030
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60404-4:1997/A1:2002
angleško : Magnetic materials -- Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic properties of magnetically soft materials
slovensko : Magnetic materials - Part 4: Methods of measurement of d.c. magnetic properties of magnetically soft materials - Amendment A1 (IEC 60404-4:1995/A1:2000)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 29.030 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi