ICS: 29.035.01 - Izolacijski materiali na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 171
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 380 S2:1987
angleško: Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating materials used under severe ambient conditions
slovensko: Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating materials used under severe ambient conditions (IEC 60587:1984)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 381 S1:1979
angleško: Methods of test for the determination of ionic impurities in electrical insulating materials by extraction with liquids
slovensko: Methods of test for the determination of ionic impurities in electrical insulating materials by extraction with liquids (IEC 60589:1977)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 480 S1:1987
angleško: Test method for evaluating thermal endurance of flexible sheet materials using the wrapped tube method
slovensko: Test method for evaluating thermal endurance of flexible sheet materials using the wrapped tube method (IEC 60795:1984)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60112:2003
angleško: Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials
slovensko: Metoda za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih poti trdnih izolacijskih materialov (IEC 60112:2003)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
Razveljavitev: 01-jan-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60112:2020
angleško: Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (IEC 60112:2020)
slovensko: Metoda za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih poti trdnih izolacijskih materialov (IEC 60112:2020)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60212:2011
angleško: Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulating materials
slovensko: Standardni pogoji, ki veljajo pred in med preskušanjem trdnih električnih izolacijskih materialov
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60343:1992
angleško: Recommended test methods for determining the relative resistance of insulating materials to breakdown by surface discharges
slovensko: Recommended test methods for determining the relative resistance of insulating materials to breakdown by surface discharges (IEC 60343:1991)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60370:2018
angleško: Test procedure for thermal endurance of insulating resins and varnishes for impregnation purposes - Electric breakdown methods (IEC 60370:2017)
slovensko: Postopek za preskušanje toplotne vzdržljivosti izolacijskih smol in premazov, namenjenih za impregnacijo - Metode z električnim prebojem (IEC 60370:2017)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60426:2007
angleško: Electrical insulating materials - Determination of electrolytic corrosion caused by insulating materials - Test methods
slovensko: Električni izolacijski materiali - Ugotavljanje elektrolitske korozije, ki jo povzročajo izolacijski materiali – Preskuševalne metode (IEC 60426:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60450:2004
angleško: Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials
slovensko: Merjenje povprečne viskozimetrične stopnje polimerizacije novih in staranih celuloznih elektroizolacijskih materialov (IEC 60450:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60587:2007
angleško: Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion
slovensko: Elektroizolacijski materiali, ki se uporabljajo v težkih okoljskih razmerah - Preskušalne metode za ocenjevanje odpornosti proti razenju in eroziji (IEC 60587:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61006:2004
angleško: Electrical insulating materials - Methods of test for the determination of the glass transition temperature
slovensko: Električni izolacijski materiali – Preskusne metode za ugotavljanje temperaturne prehodnosti stekla (Tg) (IEC 61006:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61033:2006
angleško: Test methods for the determination of bond strength of impregnating agents to an enamelled wire substrate
slovensko: Preskusne metode za ugotavljanje vezalne moči impregnacijskih snovi na emajlirano žično podlago (substrat) (IEC 61033:1991 (EQV) + A1:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61251:2016
angleško: Electrical insulating materials - A.C. voltage endurance evaluation (IEC 61251:2015)
slovensko: Elektroizolacijski materiali - Ocenjevanje vzdržljivosti pri izmenični napetosti (IEC 61251:2015)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 17.220.99 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61302:1995
angleško: Electrical insulating materials - Method to evaluate the resistance to tracking and erosion - Rotating wheel dip test
slovensko: Electrical insulating materials - Method to evaluate the resistance to tracking and erosion - Rotating wheel dip test (IEC 61302:1995)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61621:1997
angleško: Dry, solid insulating materials - Resistance test to high-voltage, low-current arc discharges
slovensko: Dry, solid insulating materials - Resistance test to high-voltage, low-current arc dicharges (IEC 61261:1997)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62192:2009
angleško: Live working - Insulating ropes
slovensko: Delo pod napetostjo - Izolacijske vrvi (IEC 62192:2009)
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 29.035.01 13.260
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 629.1 S2:2006
angleško: Test requirements on accessories for use on power cables of rated voltage from 3,6/6(7,2) kV up to 20,8/36(42) kV -- Part 1: Cables with extruded insulation
slovensko: Preskusne zahteve za pribor, ki se uporablja na elektroenergetskih kablih za naznačene napetosti od 3,6/6(7,2) kV do vključno 20,8/36(42) kV – 1. del: Kabli z ekstrudirano izolacijo
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.035.01 29.060.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SG: 90.75 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 307.2.2 S1:1986
angleško: Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test -- Test methods for coating powders for electrical purposes
slovensko: Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test - Test methods for coating powders for electrical purposes (IEC 60455-2-2:1984 + Corrigendum December 1991)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-1:2013
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results
slovensko: Električni izolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 1. del: Postopki staranja in vrednotenje rezultatov preskušanja
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-2:2005
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 2: Determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials - Choice of test criteria
slovensko: Električni izolacijski materiali – Lastnosti toplotne vzdržljivosti – 2. del: Ugotavljanje lastnosti toplotne vzdržljivosti električnih izolacijskih materialov – Izbiranje preskuševalnih meril (IEC 60216- 2:2005)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-3:2006
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics
slovensko: Električni izolacijski materiali - Lastnosti v zvezi s toplotno vzdržljivostjo - 3. del: Navodila za izračunavanje karakteristik toplotne vzdržljivosti (IEC 60216-3:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60216-3:2021
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics (IEC 60216-3:2021)
slovensko: Elektroizolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 3. del: Navodila za izračunavanje karakteristik toplotne vzdržljivosti (IEC 60216-3:2021)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-5:2008
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material
slovensko: Električni izolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 5. del: Ugotavljanje indeksa relativne toplotne vzdržljivosti (RTE) izolacijskega materiala (IEC 60216-5:2008)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2008
Razveljavitev: 01-apr-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60216-6:2006
angleško: Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 6: Determination of thermal endurance indices (TI and RTE) of an insulating material using the fixed time frame method (IEC 60216-6:2006)
slovensko: Električno izolacijski materiali - Lastnosti v zvezi s toplotno vzdržljivostjo - 6. del: Ugotavljanje indeksov toplotne vzdržljivosti (TI - informacijska tehnologija in RTE - radijska in telekomunikacijska oprema) izolacijskega materiala z uporabo metode fiksnih časovnih okvirov (IEC 60216-6:2006)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
Razveljavitev: 01-apr-2023
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi