ICS: 29.035.01 - Izolacijski materiali na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 173
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 380 S2:1987
angleško : Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating materials used under severe ambient conditions
slovensko : Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion of electrical insulating materials used under severe ambient conditions (IEC 60587:1984)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 381 S1:1979
angleško : Methods of test for the determination of ionic impurities in electrical insulating materials by extraction with liquids
slovensko : Methods of test for the determination of ionic impurities in electrical insulating materials by extraction with liquids (IEC 60589:1977)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 480 S1:1987
angleško : Test method for evaluating thermal endurance of flexible sheet materials using the wrapped tube method
slovensko : Test method for evaluating thermal endurance of flexible sheet materials using the wrapped tube method (IEC 60795:1984)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60112:2003
angleško : Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials
slovensko : Metoda za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih poti trdnih izolacijskih materialov (IEC 60112:2003)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
Razveljavitev : 01-Jan-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60112:2020
angleško : Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (IEC 60112:2020)
slovensko : Metoda za ugotavljanje preskusnih in primerjalnih indeksov ustvarjanja prevodnih poti trdnih izolacijskih materialov (IEC 60112:2020)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60212:2011
angleško : Standard conditions for use prior to and during the testing of solid electrical insulating materials
slovensko : Standardni pogoji, ki veljajo pred in med preskušanjem trdnih električnih izolacijskih materialov
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60343:1992
angleško : Recommended test methods for determining the relative resistance of insulating materials to breakdown by surface discharges
slovensko : Recommended test methods for determining the relative resistance of insulating materials to breakdown by surface discharges (IEC 60343:1991)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60370:2018
angleško : Test procedure for thermal endurance of insulating resins and varnishes for impregnation purposes - Electric breakdown methods (IEC 60370:2017)
slovensko : Postopek za preskušanje toplotne vzdržljivosti izolacijskih smol in premazov, namenjenih za impregnacijo - Metode z električnim prebojem (IEC 60370:2017)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60426:2007
angleško : Electrical insulating materials - Determination of electrolytic corrosion caused by insulating materials - Test methods
slovensko : Električni izolacijski materiali - Ugotavljanje elektrolitske korozije, ki jo povzročajo izolacijski materiali – Preskuševalne metode (IEC 60426:2007)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60450:2004
angleško : Measurement of the average viscometric degree of polymerization of new and aged cellulosic electrically insulating materials
slovensko : Merjenje povprečne viskozimetrične stopnje polimerizacije novih in staranih celuloznih elektroizolacijskih materialov (IEC 60450:2004)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60587:2007
angleško : Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion
slovensko : Elektroizolacijski materiali, ki se uporabljajo v težkih okoljskih razmerah - Preskušalne metode za ocenjevanje odpornosti proti razenju in eroziji (IEC 60587:2007)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
Razveljavitev : 01-May-2025
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60587:2022
angleško : Electrical insulating materials used under severe ambient conditions - Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion (IEC 60587:2022)
slovensko : Elektroizolacijski materiali, ki se uporabljajo v težkih okoljskih razmerah - Preskusne metode za ocenjevanje odpornosti proti razenju in eroziji (IEC 60587:2022)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61006:2004
angleško : Electrical insulating materials - Methods of test for the determination of the glass transition temperature
slovensko : Električni izolacijski materiali – Preskusne metode za ugotavljanje temperaturne prehodnosti stekla (Tg) (IEC 61006:2004)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61033:2006
angleško : Test methods for the determination of bond strength of impregnating agents to an enamelled wire substrate
slovensko : Preskusne metode za ugotavljanje vezalne moči impregnacijskih snovi na emajlirano žično podlago (substrat) (IEC 61033:1991 (EQV) + A1:2006)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01 17.220.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61251:2016
angleško : Electrical insulating materials - A.C. voltage endurance evaluation (IEC 61251:2015)
slovensko : Elektroizolacijski materiali - Ocenjevanje vzdržljivosti pri izmenični napetosti (IEC 61251:2015)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 17.220.99 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61302:1995
angleško : Electrical insulating materials - Method to evaluate the resistance to tracking and erosion - Rotating wheel dip test
slovensko : Electrical insulating materials - Method to evaluate the resistance to tracking and erosion - Rotating wheel dip test (IEC 61302:1995)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61621:1997
angleško : Dry, solid insulating materials - Resistance test to high-voltage, low-current arc discharges
slovensko : Dry, solid insulating materials - Resistance test to high-voltage, low-current arc dicharges (IEC 61261:1997)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62192:2009
angleško : Live working - Insulating ropes
slovensko : Delo pod napetostjo - Izolacijske vrvi (IEC 62192:2009)
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 29.035.01 13.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 307.2.2 S1:1986
angleško : Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test -- Test methods for coating powders for electrical purposes
slovensko : Specification for solventless polymerisable resinous compounds used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test - Test methods for coating powders for electrical purposes (IEC 60455-2-2:1984 + Corrigendum December 1991)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60216-1:2013
angleško : Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results
slovensko : Električni izolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 1. del: Postopki staranja in vrednotenje rezultatov preskušanja
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60216-2:2005
angleško : Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 2: Determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials - Choice of test criteria
slovensko : Električni izolacijski materiali – Lastnosti toplotne vzdržljivosti – 2. del: Ugotavljanje lastnosti toplotne vzdržljivosti električnih izolacijskih materialov – Izbiranje preskuševalnih meril (IEC 60216- 2:2005)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60216-3:2006
angleško : Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics
slovensko : Električni izolacijski materiali - Lastnosti v zvezi s toplotno vzdržljivostjo - 3. del: Navodila za izračunavanje karakteristik toplotne vzdržljivosti (IEC 60216-3:2006)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60216-3:2021
angleško : Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics (IEC 60216-3:2021)
slovensko : Elektroizolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 3. del: Navodila za izračunavanje karakteristik toplotne vzdržljivosti (IEC 60216-3:2021)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60216-5:2008
angleško : Electrical insulating materials - Thermal endurance properties -- Part 5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material
slovensko : Električni izolacijski materiali - Lastnosti toplotne vzdržljivosti - 5. del: Ugotavljanje indeksa relativne toplotne vzdržljivosti (RTE) izolacijskega materiala (IEC 60216-5:2008)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2008
Razveljavitev : 01-Apr-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60216-6:2006
angleško : Electrical insulating materials - Thermal endurance properties - Part 6: Determination of thermal endurance indices (TI and RTE) of an insulating material using the fixed time frame method (IEC 60216-6:2006)
slovensko : Električno izolacijski materiali - Lastnosti v zvezi s toplotno vzdržljivostjo - 6. del: Ugotavljanje indeksov toplotne vzdržljivosti (TI - informacijska tehnologija in RTE - radijska in telekomunikacijska oprema) izolacijskega materiala z uporabo metode fiksnih časovnih okvirov (IEC 60216-6:2006)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
Razveljavitev : 01-Apr-2023
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi