ICS: 29.035.20 - Plastični in gumeni izolacijski materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 236
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50290-2-27:2002/A1:2007
angleško : Communication cables -- Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds
slovensko : Komunikacijski kabli – 2-27. del: Skupna pravila za načrtovanje in konstrukcija – Brezhalogenske termoplastične izolacijske zmesi, ki zavirajo gorenje, za oplaščenje
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.120.10 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2007
Razveljavitev : 01-Feb-2024
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50414:2006
angleško : Test methods for analysis of lead in PVC taken from insulation and sheath of electric and optical fibre cables - Method A: Total lead content determination with flame excitation atomic absorption spectrometry - Method B: Qualitative analysis of lead by lead sulphide staining
slovensko : Preskusne metode za analizo svinca v PVC (polivinilkloridu), ki se uporablja za izolacijo in oplaščenje električnih kablov in kablov z optičnimi vlakni - Metoda A: Določevanje celotnega svinca z atomsko absorpcijsko spektrometrijo z vzbujanjem plamena - Metoda B: Kvalitativna metoda z barvanjem s svinčevim sulfidom
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50497:2007
angleško : Recommended test method for assessment of the risk of plasticizer exudation from PVC insulated and sheathed cables
slovensko : Priporočena preskusna metoda za ocenjevanje tveganja izločanja mehčal pri kablih, oplaščenih in izoliranih s PVC
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61203:1994
angleško : Synthetic organic esters for electrical purposes - Guide for maintenance of transformer esters in equipment
slovensko : Synthetic organic for electrical purposes - Guide for maintenance of transformer esters in equipment (IEC 1203:1992)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.035.20 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Aug-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50363-0:2011
angleško : Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy cables - Part 0: General introduction
slovensko : Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 0. del: Splošni uvod
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50363-1:2005
angleško : Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds
slovensko : Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov – 1. del: Omrežene elastomerne snovi za izoliranje
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50363-3:2005
angleško : Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 3: PVC insulating compounds
slovensko : Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov – 3. del: Polivinilkloridne (PVC) mase za izoliranje
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50363-5:2005
angleško : Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds
slovensko : Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 5. del: Omrežene mase za izoliranje brez halogenov
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50363-6:2005
angleško : Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds
slovensko : Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 6. del: Omrežene mase za oplaščenje brez halogenov
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50363-7:2005
angleško : Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds
slovensko : Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 7. del: Plastomerne mase za izoliranje brez halogenov
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50363-8:2005
angleško : Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds
slovensko : Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 8. del: Plastomerne mase za oplaščenje brez halogenov
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50655-1:2017
angleško : Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 1: Fingerprinting for resinous compounds
slovensko : Električni kabli - Pribor - Značilnosti materialov - 1. del: Identifikacija materiala za smolne zmesi
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50655-2:2017
angleško : Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 2: Fingerprinting for heat shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV
slovensko : Električni kabli - Pribor - Značilnosti materialov - 2. del: Identifikacija materiala toplotno skrčljivih komponent za uporabo v nizko- in srednjenapetostnih sistemih do 20,8/36 (42) kV
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50655-3:2017
angleško : Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 3: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV
slovensko : Električni kabli - Pribor - Značilnosti materialov - 3. del: Identifikacija materiala hladno skrčljivih komponent za uporabo v nizko- in srednjenapetostnih sistemih do vključno 20,8/36 (42) kV
TC : IEKA - Električni kabli ICS : 29.060.20 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60454-2:2007
angleško : Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
slovensko : Samolepilni trakovi za električne namene - 2. del: Preskuševalne metode (IEC 60454-2:2007)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60674-1:1998
angleško : Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko : Specification for plastic films for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60674-1:1980)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.20 01.040.29
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60674-2:2017
angleško : Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test (IEC 60674-2:2016)
slovensko : Specifikacija za plastične folije za električne namene - 2. del: Metode preskušanja (IEC 60674-2:2016)
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 83.140.10 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60684-1:2003
angleško : Flexible insulating sleeving -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko : Gibke izolacijske cevi - 1. del: Definicije in splošne zahteve (IEC 60684-1:2003)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 01.040.29 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60684-2:2011
angleško : Flexible insulating sleeving - Part 2: Methods of test
slovensko : Gibke izolacijske cevi - 2. del: Preskusne metode
TC : IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS : 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60893-1:2004
angleško : Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 1: Definitions, designations and general requirements
slovensko : Izolacijski materiali - Industrijske toge laminirane plošče iz smol s toplotnim utrjevanjem za električne namene - 1. del: Definicije, oznake in splošne zahteve (IEC 60893-1:2004)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60893-2:2004
angleško : Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
slovensko : Izolacijski materiali - Industrijske toge laminirane plošče iz smol s toplotnim utrjevanjem za električne namene - 2. del: Preskusne metode (IEC 60893-2:2003)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61068-1:1997
angleško : Specification for polyester fibre woven tapes -- Part 1: Definitions, designation and general requirements
slovensko : Specification for polyester fibre woven tapes - Part 1: Definitions, designation and general requirements (IEC 61068-1:1991)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61068-2:1997
angleško : Specification for polyester fibre woven tapes -- Part 2: Methods of test
slovensko : Specification for polyester fibre woven tapes - Part 2: Methods of test (IEC 61068-2:1991)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61086-1:2004
angleško : Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) -- Part 1: Definitions, classification and general requirements
slovensko : Prevleke za z elementi opremljene tiskane plošče (standardne prevleke) - 1. del: Definicije, razvrstitev in splošne zahteve (IEC 61086-1:2004)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 31.180 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61086-2:2004
angleško : Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) -- Part 2: Methods of test
slovensko : Prevleke za z elementi opremljene plošče tiskanega vezja (standardne prevleke) - 2. del: Preskusne metode (IEC 61086-2:2004)
TC : IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS : 31.180 29.035.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi