ICS: 29.035.20 - Plastični in gumeni izolacijski materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 236
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50290-2-26:2002
angleško: Communication cables -- Part 2-26: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant insulation compounds
slovensko: Komunikacijski kabli – 2-26. del: Skupna pravila za načrtovanje in konstrukcija – Brezhalogenske izolacijske zmesi, ki zavirajo gorenje
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.120.10 29.035.20
Stopnja: 8000 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50290-2-27:2002/A1:2007
angleško: Communication cables -- Part 2-27: Common design rules and construction - Halogen free flame retardant thermoplastic sheathing compounds
slovensko: Komunikacijski kabli – 2-27. del: Skupna pravila za načrtovanje in konstrukcija – Brezhalogenske termoplastične izolacijske zmesi, ki zavirajo gorenje, za oplaščenje
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 33.120.10 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2007
Razveljavitev: 01-feb-2024
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50414:2006
angleško: Test methods for analysis of lead in PVC taken from insulation and sheath of electric and optical fibre cables - Method A: Total lead content determination with flame excitation atomic absorption spectrometry - Method B: Qualitative analysis of lead by lead sulphide staining
slovensko: Preskusne metode za analizo svinca v PVC (polivinilkloridu), ki se uporablja za izolacijo in oplaščenje električnih kablov in kablov z optičnimi vlakni - Metoda A: Določevanje celotnega svinca z atomsko absorpcijsko spektrometrijo z vzbujanjem plamena - Metoda B: Kvalitativna metoda z barvanjem s svinčevim sulfidom
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50497:2007
angleško: Recommended test method for assessment of the risk of plasticizer exudation from PVC insulated and sheathed cables
slovensko: Priporočena preskusna metoda za ocenjevanje tveganja izločanja mehčal pri kablih, oplaščenih in izoliranih s PVC
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61203:1994
angleško: Synthetic organic esters for electrical purposes - Guide for maintenance of transformer esters in equipment
slovensko: Synthetic organic for electrical purposes - Guide for maintenance of transformer esters in equipment (IEC 1203:1992)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.035.20 29.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50363-0:2011
angleško: Insulating, sheathing and covering materials for low-voltage energy cables - Part 0: General introduction
slovensko: Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 0. del: Splošni uvod
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50363-1:2005
angleško: Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 1: Cross-linked elastomeric insulating compounds
slovensko: Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov – 1. del: Omrežene elastomerne snovi za izoliranje
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50363-3:2005
angleško: Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 3: PVC insulating compounds
slovensko: Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov – 3. del: Polivinilkloridne (PVC) mase za izoliranje
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50363-5:2005
angleško: Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 5: Halogen-free, cross-linked insulating compounds
slovensko: Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 5. del: Omrežene mase za izoliranje brez halogenov
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50363-6:2005
angleško: Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 6: Halogen-free, cross-linked sheathing compounds
slovensko: Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 6. del: Omrežene mase za oplaščenje brez halogenov
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50363-7:2005
angleško: Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 7: Halogen-free, thermoplastic insulating compounds
slovensko: Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 7. del: Plastomerne mase za izoliranje brez halogenov
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50363-8:2005
angleško: Insulating, sheathing and covering materials for low voltage energy cables -- Part 8: Halogen-free, thermoplastic sheathing compounds
slovensko: Materiali za izoliranje, oplaščenje in prevleke nizkonapetostnih energetskih kablov - 8. del: Plastomerne mase za oplaščenje brez halogenov
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50655-1:2017
angleško: Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 1: Fingerprinting for resinous compounds
slovensko: Električni kabli - Pribor - Značilnosti materialov - 1. del: Identifikacija materiala za smolne zmesi
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50655-2:2017
angleško: Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 2: Fingerprinting for heat shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV
slovensko: Električni kabli - Pribor - Značilnosti materialov - 2. del: Identifikacija materiala toplotno skrčljivih komponent za uporabo v nizko- in srednjenapetostnih sistemih do 20,8/36 (42) kV
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50655-3:2017
angleško: Electric cables - Accessories - Material characterization - Part 3: Fingerprinting for cold shrinkable components for low and medium voltage applications up to 20,8/36 (42) kV
slovensko: Električni kabli - Pribor - Značilnosti materialov - 3. del: Identifikacija materiala hladno skrčljivih komponent za uporabo v nizko- in srednjenapetostnih sistemih do vključno 20,8/36 (42) kV
TC: IEKA - Električni kabli ICS: 29.060.20 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60454-2:2007
angleško: Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
slovensko: Samolepilni trakovi za električne namene - 2. del: Preskuševalne metode (IEC 60454-2:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60674-1:1998
angleško: Specification for plastic films for electrical purposes -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Specification for plastic films for electrical purposes - Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60674-1:1980)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.20 01.040.29
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60674-2:2017
angleško: Specification for plastic films for electrical purposes - Part 2: Methods of test (IEC 60674-2:2016)
slovensko: Specifikacija za plastične folije za električne namene - 2. del: Metode preskušanja (IEC 60674-2:2016)
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 83.140.10 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60684-1:2003
angleško: Flexible insulating sleeving -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Gibke izolacijske cevi - 1. del: Definicije in splošne zahteve (IEC 60684-1:2003)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 01.040.29 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60684-2:2011
angleško: Flexible insulating sleeving - Part 2: Methods of test
slovensko: Gibke izolacijske cevi - 2. del: Preskusne metode
TC: IIZS - Izolacijski materiali in sistemi ICS: 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60893-1:2004
angleško: Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 1: Definitions, designations and general requirements
slovensko: Izolacijski materiali - Industrijske toge laminirane plošče iz smol s toplotnim utrjevanjem za električne namene - 1. del: Definicije, oznake in splošne zahteve (IEC 60893-1:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60893-2:2004
angleško: Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes -- Part 2: Methods of test
slovensko: Izolacijski materiali - Industrijske toge laminirane plošče iz smol s toplotnim utrjevanjem za električne namene - 2. del: Preskusne metode (IEC 60893-2:2003)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61068-1:1997
angleško: Specification for polyester fibre woven tapes -- Part 1: Definitions, designation and general requirements
slovensko: Specification for polyester fibre woven tapes - Part 1: Definitions, designation and general requirements (IEC 61068-1:1991)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61068-2:1997
angleško: Specification for polyester fibre woven tapes -- Part 2: Methods of test
slovensko: Specification for polyester fibre woven tapes - Part 2: Methods of test (IEC 61068-2:1991)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61086-1:2004
angleško: Coatings for loaded printed wire boards (conformal coatings) -- Part 1: Definitions, classification and general requirements
slovensko: Prevleke za z elementi opremljene tiskane plošče (standardne prevleke) - 1. del: Definicije, razvrstitev in splošne zahteve (IEC 61086-1:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 31.180 29.035.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi