ICS: 29.035.50 - Materiali na podlagi sljude

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 21 od 21


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-1:2003
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Specifikacije za izolacijske materiale iz sljude - 1. del: Definicije in splošne zahteve (IEC 60371-1:2003)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-2:2004
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 2: Methods of test
slovensko: Specifikacija izolacijskih snovi iz sljude – 2. del: Preskusne metode (IEC 60371-2:2004)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-1:2006
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 1: Commutator separators and materials
slovensko: Specifikacija za izolacijske materiale na temelju sljude – 3. del: Specifikacije za posamezne materiale – 1. list: Kolektorski separatorji in materiali (IEC 60371-3-1:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-2:2006
angleško: Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 2: Mica paper
slovensko: Izolacijski materiali s sljudo – 3. del: Specifikacije posameznih snovi – 2. list: Sljudni papir (IEC 60371-3- 2:2005)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50 29.035.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-3:1995
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 3: Specification for rigid mica materials for heating equipment
slovensko: Specification for insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 3: Specifications for rigid mica materials for heating equipment (IEC 60371-3-3:1983)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-4:1995
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 4: Polyester film-backed mica paper with a B-stage epoxy resin binder
slovensko: Specifikacija za izolacijske materiale na temelju sljude – 3. del: Specifikacije za posamezne materiale – 4. list: Sljudni papir na poliestrski foliji z vezivom iz epoksidne smole B (IEC 60371-3-4:1992)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-5:2006
angleško: Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 5: Glass-backed mica paper with an epoxy resin binder for post-impregnation (VPI)
slovensko: Izolacijski materiali s sljudo – 3. del: Specifikacije posameznih snovi – 5. list: Sljudni papir s steklom in epoksidno maso kot vezivom za naknadno impregniranje (VPI) (IEC 60371-3-5:2005)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50 29.035.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-6:1995
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 6: Glass-backed mica paper with a B-stage epoxy resin binder
slovensko: Specifikacija za izolacijske materiale na temelju sljude – 3. del: Specifikacije za posamezne materiale – 6. list: Sljudni papir na steklu z vezivom iz epoksidne smole B (IEC 60371-3-6:1992)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-7:1995
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 7: Polyester film mica paper with an epoxy resin binder for single conductor taping
slovensko: Specifikacija za izolacijske materiale na temelju sljude – 3. del: Specifikacije za posamezne materiale – 7. list: Sljudni papir na poliestrski foliji z vezivom iz epoksidne smole za povijanje posameznih vodnikov (IEC 60371-3-7:1995)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-8:1995
angleško: Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 8: Mica paper tapes for flame-resistant security cables
slovensko: Insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 8: Mica paper tapes for flame-resistant security cables (IEC 60371-3-8:1995 + corrigendum August 1995)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-9:1995
angleško: Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 9: Moulding micanite
slovensko: Insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 9: Moulding micanite (IEC 60371-3-9:1995 + corrigendum August 1995)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-1998
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-4:1995/A1:2006
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 4: Polyester film-backed mica paper with a B-stage epoxy resin binder
slovensko: Specifikacija za izolacijske materiale na temelju sljude – 3. del: Specifikacije za posamezne materiale – 4. list: Sljudni papir na poliestrski foliji z vezivom iz epoksidne smole B (IEC 60371-3-4:1992/A1:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-6:1995/A1:2006
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 6: Glass-backed mica paper with a B-stage epoxy resin binder
slovensko: Specifikacija za izolacijske materiale na temelju sljude – 3. del: Specifikacije za posamezne materiale – 6. list: Sljudni papir na steklu z vezivom iz epoksidne smole B (IEC 60371-3-6:1992/A1:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-7:1995/A1:2006
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 7: Polyester film mica paper with an epoxy resin binder for single conductor taping
slovensko: Specifikacija za izolacijske materiale na temelju sljude – 3. del: Specifikacije za posamezne materiale – 7. list: Sljudni papir na poliestrski foliji z vezivom iz epoksidne smole za povijanje posameznih vodnikov (IEC 60371-3-7:1995/A1:2006)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-8:1995/A1:2007
angleško: Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 8: Mica paper tapes for flame-resistant security cables
slovensko: Izolacijski materiali na podlagi sljude – 3. del: Specifikacije posameznih materialov – 8. list: Trakovi iz sljudnega papirja za negorljive varnostne kable (IEC 60371-3-8:1995/A1:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-9:1995/A1:2007
angleško: Insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 9: Moulding micanite
slovensko: Izolacijski materiali na podlagi sljude – 3. del: Specifikacije posameznih materialov – 9. list: Ulivani micanit (IEC 60371-3-9:1995/A1:2007)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-1:1995
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 1: Definitions and general requirements
slovensko: Specification for insulating materials based on mica - Part 1: Definitions and general requirements (IEC 60371-1:1980)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50 01.040.29
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-2:1997
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 2: Methods of test
slovensko: Specification for insulating materials based on mica - Part 2: Methods of test (IEC 60371-2:1987 + IEC 60371-2 :1987/A1:1994)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-1998
Razveljavitev: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-1:1995
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 1: Commutator separators and materials
slovensko: Specification for insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Commutator separator and materials (IEC 60371-3-1:1984)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-2:1995
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 2: Mica paper
slovensko: Specification for insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 2: Mica paper (IEC 60371-3-2:1991)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50 29.035.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60371-3-5:1995
angleško: Specification for insulating materials based on mica -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 5: Glass-backed mica paper with an epoxy resin binder for post-impregnation (VPI)
slovensko: Specification for insulating materials based on mica - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 5: Glass-backed mica paper with an epoxy resin binder for post-impregnation (VPI) (IEC 60371-3-5:1992)
TC: IZO - Izolanti - trasformiran v TC IZS ICS: 29.035.50 29.035.10
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1998
Razveljavitev: 01-jul-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi