ICS: 29.040.01 - Izolacijski fluidi na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 17 od 17


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60156:1995
angleško: Insulating liquids - Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method
slovensko: Insulating liquids - Determination of the breakdown voltage at power frequency - Test method (IEC 156:1995)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60247:2004
angleško: Insulating liquids - Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation factor (tan d) and d.c. resistivity
slovensko: Izolirne tekočine - Merjenje relativne dielektrične konstante, faktor dielektrične izgube (tangens ) in enosmerne upornosti (IEC 60247:2004)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60475:2011
angleško: Method of sampling insulating liquids
slovensko: Metoda vzorčenja izolacijskih tekočin
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60836:2015
angleško: Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical purposes
slovensko: Specifikacije za nerabljene silikonske izolacijske tekočine za uporabo v elektrotehniki
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60970:2007
angleško: Insulating liquids - Methods for counting and sizing particles
slovensko: Izolacijske tekočine – Metode za štetje in ugotavljanje velikosti delcev (IEC 60970:2007)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01 17.220.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61099:2010
angleško: Insulating liquids - Specifications for unused synthetic organic esters for electrical purposes (IEC 61099:2010)
slovensko: Izolacijske tekočine - Specifikacije za neuporabljene sintetične organske estre za elektrotehniko (IEC 61099:2010)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61144:1993
angleško: Test method for the determination of oxygen index of insulatingliquids
slovensko: Test methods for the determination of oxygen index of insulatingliquids (IEC 1144:1992)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61181:2007
angleško: Mineral oil-filled electrical equipment - Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment (IEC 61181:2007)
slovensko: Impregnirani izolacijski materiali - Uporaba analize raztopljenih plinov pri tovarniškem preskušanju električne opreme (IEC 61181:2007)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61197:1994
angleško: Insulating liquids - Linear flame propagation - Test method using a glass-fibre tape
slovensko: Insulating liquids - Linear flame propagation - Test method using a glass-fibre tape (IEC 1197:1993)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-avg-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61620:1999
angleško: Insulating liquids - Determination of the dielectric dissipation factor by measurement of the conductance and capacitance - Test method
slovensko: Insulating liquids - Determination of the dielectric dissipation factor by measurement of the conductance and capacitance (IEC 61620:1998)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62770:2014
angleško: Fluids for electrotechnical applications - Unused natural esters liquids for transformers and similar electrical equipment
slovensko: Tekočine za elektrotehniko - Neuporabljene naravne estrske tekočine za transformatorje in podobno električno opremo (IEC 62770:2013)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.180 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62961:2018
angleško: Insulating liquids - Test methods for the determination of interfacial tension of insulating liquids - Determination with the ring method
slovensko: Izolacijske tekočine - Preskusne metode za ugotavljanje površinske napetosti izolacijskih tekočin - Ugotavljanje z metodo s prstanom
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63012:2019
angleško: Insulating liquids - Unused modified or blended esters for electrotechnical applications
slovensko: Izolacijske tekočine - Neuporabljeni modificirani ali mešani estri za uporabo v elektrotehniki
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62697-1:2012
angleško: Test method for quantitative determination of corrosive sulfur compounds in unused and used insulating liquids - Part 1: Test method for quantitative determination of dibenzyldisulfide (DBDS)
slovensko: Preskusna metoda za kvantitativno določevanje korozivnih žveplovih spojin v nerabljenih in rabljenih izolacijskih tekočinah - 1. del: Preskusna metoda za kvantitativno določevanje dibenzil disulfidov (DBDS)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60695-1-40:2014
angleško: Fire hazard testing - Part 1-40: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Insulating liquids
slovensko: Preskušanje požarne ogroženosti - 1-40. del: Navodilo za ocenjevanje požarne ogroženosti elektrotehničnih izdelkov - Izolacijske tekočine (IEC 60695-1-40:2013)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.040.01 13.220.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61181:2007/A1:2012
angleško: Mineral oil-filled electrical equipment - Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment
slovensko: Impregnirani izolacijski materiali - Uporaba analize raztopljenih plinov pri tovarniškem preskušanju električne opreme
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61181:1993
angleško: Impregnated insulating materials - Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment
slovensko: Impregnated insulating materials - Application of dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on electrical equipment (IEC 1181:1993)
TC: TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS: 29.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-avg-1997
Razveljavitev: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi