ICS: 29.050 - Superprevodnost in prevodni materiali

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 47
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60105
angleško: Recommendation for commercial-purity aluminium busbar material
slovensko: Recommendation for commercial-purity aluminium busbar material
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.050 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17279-1:2018
angleško: Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 1: General requirements for the procedure (ISO 17279-1:2018)
slovensko: Varjenje - Mikro spajanje visokotemperaturnih superprevodnikov druge generacije - 1. del: Splošne zahteve za postopek (ISO 17279-1:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 29.050 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17279-2:2018
angleško: Welding - Micro joining of 2nd generation high temperature superconductors - Part 2: Qualification for welding and testing personnel (ISO 17279-2:2018)
slovensko: Varjenje - Mikro spajanje visokotemperaturnih superprevodnikov druge generacije - 2. del: Usposobljenost osebja za varjenje in preskušanje (ISO 17279-2:2018)
TC: VAR - Varjenje ICS: 03.100.30 29.050 25.160.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 17279-3:2021
angleško: Welding - Micro joining of second generation high temperature superconductors - Part 3: Test methods for joints (ISO 17279-3:2021)
slovensko: Varjenje - Mikro spajanje visokotemperaturnih superprevodnikov druge generacije - 3. del: Preskusne metode za zvarne spoje (ISO 17279-3:2021)
TC: VAR - Varjenje ICS: 25.160.40 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-1:2007
angleško: Superconductivity -- Part 1: Critical current measurement - DC critical current of Nb-Ti composite superconductors
slovensko: Superprevodnost - 1. del: Meritve kritičnega toka - Enosmerni kritični tok pri superprevodnikih iz Nb-Ti kompozita (IEC 61788-1:2006)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-2:2007
angleško: Superconductivity -- Part 2: Critical current measurement - DC critical current of Nb3Sn composite superconductors
slovensko: Superprevodnost - 2. del: Meritve kritičnega toka - Enosmerni kritični tok pri superprevodnikih iz Nb3Sn kompozita (IEC 61788-2:2006)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-3:2006
angleško: Superconductivity -- Part 3: Critical current measurement - DC critical current of Ag- and/or Ag alloy-sheathed Bi-2212 and Bi-2223 oxide superconductors
slovensko: Superprevodnost - 3. del: Meritve kritičnega toka - Enosmerni kritični tok pri Bi-2212 in Bi-2223 oksidnih superprevodnikih, oklopljenih z Ag in/ali zlitinami Ag (IEC 61788-3:2006)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-4:2016
angleško: Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors (IEC 61788-4:2016)
slovensko: Superprevodnost - 4. del: Meritve razmerja preostale upornosti - Preostala upornost za superprevodnike iz kompozita Nb-Ti in Nb3Sn (IEC 61788-4:2016)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2016
Razveljavitev: 01-maj-2023
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61788-4:2020
angleško: Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors (IEC 61788-4:2020)
slovensko: Superprevodnost - 4. del: Meritve razmerja preostale upornosti - Preostala upornost za superprevodnike iz kompozita Nb-Ti in Nb3Sn (IEC 61788-4:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.050 17.200.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-5:2013
angleško: Superconductivity - Part 5: Matrix to superconductor volume ratio measurement - Copper to superconductor volume ratio of Cu/Nb-Ti composite superconducting wires
slovensko: Superprevodnost - 5. del: Matrika za merjenje superprevodniškega volumenskega razmerja - Razmerje med bakrom in superprevodniškim volumenskim razmerjem superprevodnih žic iz kompozita Cu/Nb-Ti (IEC 61788-5:2013)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-6:2011
angleško: Superconductivity - Part 6: Mechanical properties measurment - Room temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductors
slovensko: Superprevodnost - 6. del: Meritve mehanskih lastnosti - Natezni preskus za superprevodnike iz kompozita Cu/Nb-Ti pri sobni temperaturi
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 77.040.10 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-7:2006
angleško: Superconductivity -- Part 7: Electronic characteristic measurements - Surface resistance of superconductors at microwave frequencies
slovensko: Superprevodnost - 7. del: Meritve elektronskih lastnosti - Površinska upornost superprevodnikov pri mikrovalovnih frekvencah (IEC 61788-7:2006)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
Razveljavitev: 01-maj-2023
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61788-7:2020
angleško: Superconductivity - Part 7: Electronic characteristic measurements - Surface resistance of high-temperature superconductors at microwave frequencies (IEC 61788-7:2020)
slovensko: Superprevodnost - 7. del: Meritve elektronskih lastnosti - Površinska upornost visokotemperaturnih superprevodnikov pri mikrovalovnih frekvencah (IEC 61788-7:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-8:2010
angleško: Superconductivity - Part 8: AC loss measurements - Total AC loss measurement of round superconducting wires exposed to a transverse alternating magnetic field at liquid helium temperature by a pickup coil method (IEC 61788-8:2010)
slovensko: Superprevodnost - 8. del: Meritve izmeničnih izgub - Meritve skupnih izmeničnih izgub okroglih superprevodnih žic, ki so izpostavljene transverzalnemu izmeničnemu magnetnemu polju pri temperaturi tekočega helija z odjemno tuljavo (IEC 61788-8:2010)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.050 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-9:2005
angleško: Superconductivity -- Part 9: Measurements for bulk high temperature superconductors - Trapped flux density of large grain oxide superconductors
slovensko: Superprevodnost - 9. del: Meritve volumskih lastnosti visokotemperaturnih superprevodnikov - Ujet magnetni pretok v oksidnih superprevodnikih z velikimi zrni (IEC 61788-9:2005)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-10:2006
angleško: Superconductivity -- Part 10: Critical temperature measurement - Critical temperature of composite superconductors by a resistance method
slovensko: Superprevodnost - 10. del: Meritve kritične temperature - Merjenje kritične temperature kompozitnih superprevodnikov z metodo upornosti (IEC 61788-10:2006)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-12:2013
angleško: Superconductivity - Part 12: Matrix to superconductor volume ratio measurement - Copper to non-copper volume ratio of Nb3Sn composite superconducting wires
slovensko: Superprevodnost - 12. del: Matrika za merjenje superprevodniškega volumenskega razmerja - Razmerje med bakrom in nebakrenim volumenskim razmerjem superprevodnih žic iz kompozita Nb3Sn
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-13:2012
angleško: Superconductivity - Part 13: AC loss measurements - Magnetometer methods for hysteresis loss in superconducting multifilamentary composites
slovensko: Supraprevodnost - 13. del: Meritve izgub pri izmeničnem toku - Metode z magnetometrom za histerezne izgube v supraprevodnih večvlakenskih kompozitih
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-14:2010
angleško: Superconductivity - Part 14: Superconducting power devices - General requirements for characteristic tests of current leads designed for powering superconducting devices (IEC 61788-14:2010)
slovensko: Superprevodnost - 14. del: Močnostne naprave s superprevodniki - Splošne zahteve za značilne preskuse tokovnih vodnikov, načrtovanih za močnostne superprevodnike (IEC 61788-14:2010)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-15:2011
angleško: Superconductivity - Part 15: Electronic characteristic measurements - Intrinsic surface impedance of superconductor films at microwave frequencies
slovensko: Superprevodnost - 15. del: Meritve elektronskih karakteristik - Lastna površinska impedanca superprevodnih plasti pri mikrovalovnih frekvencah
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-16:2013
angleško: Superconductivity - Part 16: Electronic characteristic measurements - Power-dependent surface resistance of superconductors at microwave frequencies
slovensko: Superprevodnost - 16. del: Meritve elektronskih karakteristik - Površinska upornost superprevodnikov, odvisna od moči, pri mikrovalovnih frekvencah
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-17:2013
angleško: Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films
slovensko: Superprevodnost - 17. del: Meritve elektronskih karakteristik - Krajevno kritična tokovna gostota in njena porazdelitev po površinsko obširnih razsežnih superprevodnih plasteh
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.220.20 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Razveljavitev: 01-jul-2024
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61788-17:2021
angleško: Superconductivity - Part 17: Electronic characteristic measurements - Local critical current density and its distribution in large-area superconducting films (IEC 61788-17:2021)
slovensko: Superprevodnost - 17. del: Meritve elektronskih karakteristik - Krajevno kritična tokovna gostota in njena porazdelitev po površinsko obširnih razsežnih superprevodnih plasteh (IEC 61788-17:2021)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.050 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-18:2013
angleško: Superconductivity - Part 18: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test of Ag- and/or Ag alloy-sheathed Bi-2223 and Bi-2212 composite superconductors
slovensko: Superprevodnost - 18. del: Merjenje mehanskih lastnosti - Natezni preskus Ag- in/ali z Ag zlitino oplaščenih Bi-2223 in Bi-2212 kompozitnih superprevodnikov pri sobni temperaturi (IEC 61788-18:2013)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61788-19:2014
angleško: Superconductivity - Part 19: Mechanical properties measurement - Room temperature tensile test of reacted Nb3Sn composite superconductors
slovensko: Superprevodnost - 19. del: Merjenje mehanskih lastnosti - Natezni preskus reaktivnih Nb3Sn kompozitnih superprevodnikov pri sobni temperaturi (IEC 61788-19:2013)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.050
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi