ICS: 29.060.10 - Žice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 315
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2369:2018
angleško : Aerospace series - Wires, heat resisting alloys - Diameter 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Dimensions
slovensko : Aeronavtika - Žice, zlitine, odporne proti vročini - Premer 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Mere
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 29.060.10 49.025.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 13605:2021
angleško : Copper and copper alloys - Copper profiles and profiled wire for electrical purposes
slovensko : Baker in bakrove zlitine - Profili in profilirana žica iz bakra za uporabo v elektrotehniki
TC : INEK - Neželezne kovine ICS : 29.060.10 77.150.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50182:2001
angleško : Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors
slovensko : Vodniki za nadzemne vode - Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic
TC : NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS : 29.240.20 29.060.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50183:2000
angleško : Conductors for overhead lines - Aluminium-magnesium-silicon alloy wires
slovensko : Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij
TC : NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS : 29.060.10 77.150.10 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50189:2000
angleško : Conductors for overhead lines - Zinc coated steel wires
slovensko : Vodniki za nadzemne vode – Pocinkana jeklena žica
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.240.20 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50473:2007
angleško : Recommendations for dimensional co-ordination between enclosures and built-in devices for rail fixing for household and similar installations
slovensko : Priporočila za dimenzijsko usklajevanje razdelilnikov z vgradnimi zaščitnimi napravami za montažo na nosilec za inštalacije v zgradbah
TC : EPR - Električni pribor ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60114
angleško : Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
slovensko : Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.240.20 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60121
angleško : Recommendation for commercial annealed aluminium electrical conductor wire
slovensko : Recommendation for commercial annealed electrical conductor wires
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.240.20 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60172:2015
angleško : Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires
slovensko : Preskusni postopek za ugotavljanje temperaturnega indeksa emajlirane in s trakom ovite žice za navitja
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.200.01 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
Razveljavitev : 01-Jan-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60172:2021
angleško : Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires (IEC 60172:2020)
slovensko : Preskusni postopek za ugotavljanje temperaturnega indeksa emajlirane in s trakom ovite žice za navitja (IEC 60172:2020)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 17.200.01 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60889:1997
angleško : Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors
slovensko : Trdo vlečena aluminijska žica za nadzemne vode
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 77.150.10 29.240.20 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61232:1995
angleško : Aluminium-clad steel wires for electrical purposes
slovensko : Z aluminijem oplaščene jeklene žice za elektrotehnične namene
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62004:2009
angleško : Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor
slovensko : Toplotno odporna žica iz aluminijeve litine za vodnike nadzemnih vodov (IEC 62004:2007, spremenjen)
TC : GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS : 77.150.10 29.060.10 29.240.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60264-1:1994
angleško : Packaging of winding wires -- Part 1: Containers for round winding wires
slovensko : Packaging of winding wires - Part 1: Containers for round winding wires
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 55.060 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60317-8:2010
angleško : Specifications for particular types of winding wires - Part 8: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 (IEC 60317-8:2010)
slovensko : Specifikacije za posebne tipe navitij - 8. del: S poliesterimidom emajliran bakren okrogel vodnik, razred 180 (IEC 60317-8:2010)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60851-1:1996
angleško : Winding wires - Test methods -- Part 1: General
slovensko : Navijalne žice - Preskusne metode - 1. del: Splošno
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
Razveljavitev : 01-Sep-2024
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60851-1:2021
angleško : Winding wires - Test methods - Part 1: General (IEC 60851-1:2021)
slovensko : Navijalne žice - Preskusne metode - 1. del: Splošno (IEC 60851-1:2021)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60851-2:2009
angleško : Winding wires - Test methods -- Part 2: Determination of dimensions
slovensko : Navijalne žice - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje mer (IEC 60851-2:2009)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60851-3:2009
angleško : Winding wires - Test methods -- Part 3: Mechanical properties
slovensko : Navijalne žice - Preskusne metode - 3. del: Mehanske lastnosti (IEC 60851-3:2009)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60851-4:2016
angleško : Winding wires - Test methods - Part 4: Chemical properties (IEC 60851-4:2016)
slovensko : Navijalne žice - Preskusne metode - 4. del: Kemične lastnosti (IEC 60851-4:2016)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60851-5:2008
angleško : Winding wires - Test methods -- Part 5: Electrical properties
slovensko : Navijalne žice - Preskusne metode - 5. del: Električne lastnosti (IEC 60851-5:2008)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60851-6:2012
angleško : Winding wires - Test methods - Part 6: Thermal properties
slovensko : Navijalne žice - Preskusne metode - 6. del: Toplotne lastnosti
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61534-1:2011
angleško : Powertrack systems - Part 1: General requirements (IEC 61534-1:2011)
slovensko : Sistemi napajalnih razvodnic - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61534-1:2011)
TC : EPR - Električni pribor ICS : 29.120.20 29.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60264-2-1:1994
angleško : Packaging of winding wires -- Part 2-1: Cylindrical barrelled delivery spools - Basic dimensions
slovensko : Packaging of winding wires - Part 2: Cylindrical barrelled delivery spools - Section 1: Basic dimensions
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 29.060.10 55.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60264-2-2:1994
angleško : Packaging of winding wires -- Part 2-2: Cylindrical barrelled delivery spools - Specification for returnable spools made from thermoplastic material
slovensko : Pakiranje navijalnih žic - 2-2. del: Dostavne tuljave s cilindričnim jedrom - Specifikacije za vračljive tuljave iz plastomerne snovi
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 29.060.10 55.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi