ICS: 29.060.10 - Žice

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 315
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 2369:2018
angleško: Aerospace series - Wires, heat resisting alloys - Diameter 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Dimensions
slovensko: Aeronavtika - Žice, zlitine, odporne proti vročini - Premer 0,2 mm ≤ D ≤ 8 mm - Mere
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 29.060.10 49.025.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 13605:2021
angleško: Copper and copper alloys - Copper profiles and profiled wire for electrical purposes
slovensko: Baker in bakrove zlitine - Profili in profilirana žica iz bakra za uporabo v elektrotehniki
TC: INEK - Neželezne kovine ICS: 29.060.10 77.150.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50182:2001
angleško: Conductors for overhead lines - Round wire concentric lay stranded conductors
slovensko: Vodniki za nadzemne vode - Vrvi iz koncentrično sukanih okroglih žic
TC: NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
slovenski jezik SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50183:2000
angleško: Conductors for overhead lines - Aluminium-magnesium-silicon alloy wires
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Žice iz zlitine aluminij-magnezij-silicij
TC: NVV - Nadzemni vodi in vodniki ICS: 29.060.10 77.150.10 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50189:2000
angleško: Conductors for overhead lines - Zinc coated steel wires
slovensko: Vodniki za nadzemne vode – Pocinkana jeklena žica
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50473:2007
angleško: Recommendations for dimensional co-ordination between enclosures and built-in devices for rail fixing for household and similar installations
slovensko: Priporočila za dimenzijsko usklajevanje razdelilnikov z vgradnimi zaščitnimi napravami za montažo na nosilec za inštalacije v zgradbah
TC: EPR - Električni pribor ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60114
angleško: Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
slovensko: Recommendation for heat-treated aluminium alloy busbar material of the aluminium-magnesium-silicon type
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60121
angleško: Recommendation for commercial annealed aluminium electrical conductor wire
slovensko: Recommendation for commercial annealed electrical conductor wires
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60172:2015
angleško: Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires
slovensko: Preskusni postopek za ugotavljanje temperaturnega indeksa emajlirane in s trakom ovite žice za navitja
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.200.01 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Razveljavitev: 01-jan-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60172:2021
angleško: Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires (IEC 60172:2020)
slovensko: Preskusni postopek za ugotavljanje temperaturnega indeksa emajlirane in s trakom ovite žice za navitja (IEC 60172:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 17.200.01 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60889:1997
angleško: Hard-drawn aluminium wire for overhead line conductors
slovensko: Trdo vlečena aluminijska žica za nadzemne vode
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 77.150.10 29.240.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61232:1995
angleško: Aluminium-clad steel wires for electrical purposes
slovensko: Z aluminijem oplaščene jeklene žice za elektrotehnične namene
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1996
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62004:2009
angleško: Thermal resistant aluminium alloy wire for overhead line conductor
slovensko: Toplotno odporna žica iz aluminijeve litine za vodnike nadzemnih vodov (IEC 62004:2007, spremenjen)
TC: GAV - Goli aluminijasti vodniki - preoblikovan v NVV ICS: 77.150.10 29.060.10 29.240.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60264-1:1994
angleško: Packaging of winding wires -- Part 1: Containers for round winding wires
slovensko: Packaging of winding wires - Part 1: Containers for round winding wires
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 55.060 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60317-8:2010
angleško: Specifications for particular types of winding wires - Part 8: Polyesterimide enamelled round copper wire, class 180 (IEC 60317-8:2010)
slovensko: Specifikacije za posebne tipe navitij - 8. del: S poliesterimidom emajliran bakren okrogel vodnik, razred 180 (IEC 60317-8:2010)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60851-1:1996
angleško: Winding wires - Test methods -- Part 1: General
slovensko: Navijalne žice - Preskusne metode - 1. del: Splošno
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
Razveljavitev: 01-sep-2024
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60851-1:2021
angleško: Winding wires - Test methods - Part 1: General (IEC 60851-1:2021)
slovensko: Navijalne žice - Preskusne metode - 1. del: Splošno (IEC 60851-1:2021)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60851-2:2009
angleško: Winding wires - Test methods -- Part 2: Determination of dimensions
slovensko: Navijalne žice - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje mer (IEC 60851-2:2009)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60851-3:2009
angleško: Winding wires - Test methods -- Part 3: Mechanical properties
slovensko: Navijalne žice - Preskusne metode - 3. del: Mehanske lastnosti (IEC 60851-3:2009)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60851-4:2016
angleško: Winding wires - Test methods - Part 4: Chemical properties (IEC 60851-4:2016)
slovensko: Navijalne žice - Preskusne metode - 4. del: Kemične lastnosti (IEC 60851-4:2016)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60851-5:2008
angleško: Winding wires - Test methods -- Part 5: Electrical properties
slovensko: Navijalne žice - Preskusne metode - 5. del: Električne lastnosti (IEC 60851-5:2008)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60851-6:2012
angleško: Winding wires - Test methods - Part 6: Thermal properties
slovensko: Navijalne žice - Preskusne metode - 6. del: Toplotne lastnosti
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61534-1:2011
angleško: Powertrack systems - Part 1: General requirements (IEC 61534-1:2011)
slovensko: Sistemi napajalnih razvodnic - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61534-1:2011)
TC: EPR - Električni pribor ICS: 29.120.20 29.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60264-2-1:1994
angleško: Packaging of winding wires -- Part 2-1: Cylindrical barrelled delivery spools - Basic dimensions
slovensko: Packaging of winding wires - Part 2: Cylindrical barrelled delivery spools - Section 1: Basic dimensions
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.060.10 55.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60264-2-2:1994
angleško: Packaging of winding wires -- Part 2-2: Cylindrical barrelled delivery spools - Specification for returnable spools made from thermoplastic material
slovensko: Pakiranje navijalnih žic - 2-2. del: Dostavne tuljave s cilindričnim jedrom - Specifikacije za vračljive tuljave iz plastomerne snovi
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.060.10 55.060
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi