ICS: 29.130.01 - Stikalne in krmilne naprave na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 63
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-8:2001
angleško : Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps
slovensko : Regulatorji žarnic - 2-8. del: Posebne zahteve za dušilke fluorescenčnih sijalk (IEC 61347-2-8:2000)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-10:2001
angleško : Lamp controlgear -- Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes)
slovensko : Lamp controlgear – Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discarge lamps (neon tubes) (IEC 61347-2-10:2000)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-12:2005
angleško : Lamp controlgear -- Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
slovensko : Predstikalni pribor za sijalke – 2-12. del: Posebne zahteve za elektronske predstikalne naprave za sijalke z enosmernim ali izmeničnim napajanjem (razen fluorescenčnih sijalk) (IEC 61347-2-12:2005)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62701:2014
angleško : Fluids for electrotechnical applications - Recycled mineral insulating oils for transformers and switchgears (IEC 62701:2014)
slovensko : Tekočine za elektrotehniko - Reciklirana mineralna izolacijska olja za transformatorje in krmilne naprave (IEC 62701:2014)
TC : TPD - Tekoči in plinasti dielektriki ICS : 29.180 29.130.01 29.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62733:2015
angleško : Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements
slovensko : Programirljive komponente krmilja elektronske sijalke - Splošne in varnostne zahteve
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99 29.130.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62811:2015
angleško : AC and/or DC-supplied electronic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Performance requirements for low frequency squarewave operation
slovensko : Izmenično in/ali enosmerno napajana krmilja za razelektritvene sijalke (razen fluorescentnih sijalk) - Tehnične zahteve za obratovanje pri nizkofrekvenčnih pravokotnih valovanjih
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-1:2015
angleško : Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
slovensko : Stikalne naprave za sijalke - 1. del: Splošne in varnostne zahteve
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 61800-6:2007
angleško : Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 6: Guide for determination of types of load duty and corresponding current ratings
slovensko : Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 6. del: Vodilo za ugotavljanje tipov obratovalnih obremenitev in ustreznih tokovnih vrednosti (IEC/TR 61800-6:2003)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.200 29.130.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 2349-001:2022
angleško : Aerospace series - Requirements and test procedures for switching devices
slovensko : Aeronavtika - Zahteve in preskusni postopki za stikalne naprave
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 29.130.01 49.060
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-1:2001
angleško : Lamp controlgear -- Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters)
slovensko : Lamp controlgear – Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters) (IEC 61347-2-1:2000)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-2:2012
angleško : Lamp controlgear - Part 2-2: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic step-down convertors for filament lamps
slovensko : Regulatorji žarnic - 2-2. del: Posebne zahteve za enosmerno ali izmenično napajane elektronske pretvornike za žarnice
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99 29.130.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-3:2011
angleško : Lamp controlgear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps
slovensko : Krmilne stikalne naprave za sijalke - 2-3. del: Posebne zahteve za izmenično napajane elektronske predstikalne naprave za fluorescenčne sijalke
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-7:2012
angleško : Lamp controlgear - Part 2-7: Particular requirements for battery supplied electronic controlgear for emergency lighting (self-contained)
slovensko : Stikalne naprave za sijalke - 2-7. del: Posebne zahteve za enosmerno napajane elektronske predstikalne naprave za nujnostno razsvetljavo
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-9:2013
angleško : Lamp controlgear - Part 2-9: Particular requirements for electromagnetic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
slovensko : Krmilne stikalne naprave za sijalke - 2-9. del: Posebne zahteve za krmilne elektromagnetne stikalne naprave za sijalke (razen fluorescenčnih sijalk)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99 29.130.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60079-10-1:2015
angleško : Electrical installation guide - Part 53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear
slovensko : Vodilo za električne inštalacije – 53. del: Izbira in namestitev električne opreme – Stikalne in krmilne naprave
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.130.01 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 384.5.537 S2:1998
angleško : Electrical installations of buildings -- Part 5: Selection and erection of electrical equipment -- Chapter 53: Switchgear and controlgear - Section 537: Devices for isolation and switching
slovensko : Električne inštalacije zgradb – 5. del: Izbira in namestitev električne opreme – 53. poglavje: Stikalne in krmilne naprave – 537. oddelek Naprave za ločevanje in stikanje (IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989, spremenjen)
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.130.01 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-5-53:2015
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-53. del: Izbira in namestitev električne opreme - Stikalne in krmilne naprave (verzija EN osnove november 2015)
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.130.01 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-5-53:2022
angleško : Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-53. del: Izbira in namestitev električne opreme - Stikalne in krmilne naprave
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.130.01 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-11:2001
angleško : Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements for miscellaneous electronic circuits used with luminaires
slovensko : Krmilne stikalne naprave za sijalke - 2-11. del: Posebne zahteve za različne elektronske sisteme v terminalih (IEC 61347-2-11:2001) (vsebuje popravek AC:2002)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-13:2014
angleško : Lamp controlgear - Part 2-13: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules
slovensko : Krmilne stikalne naprave za sijalke - 2-13. del: Posebne zahteve za enosmerno ali izmenično napajane elektronske krmilne stikalne naprave za module LED (IEC 61347-2-13:2014)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99 29.130.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61347-2-14:2018
angleško : Lamp controlgear - Part 2-14: Particular requirements for d.c. and/or a.c. supplied electronic controlgear for fluorescent induction lamps (IEC 61347-2-14:2018)
slovensko : Krmilne stikalne naprave za sijalke - 2-14. del: Posebne zahteve za enosmerno in/ali izmenično napajane elektronske krmilne stikalne naprave za fluorescenčne indukcijske sijalke (IEC 61347-2-14:2018)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99 29.130.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 60364-5-537:2016
angleško : Low voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear - Clause 537: Isolation and switching
slovensko : Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-53. del: Izbira in namestitev električne opreme - Stikalne in krmilne naprave - 537. oddelek: Ločevanje in stikanje
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 29.130.01 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62733:2015/AC:2017-09
angleško : Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements (IEC 62733:2015/COR1:2017)
slovensko : Programirljive komponente krmilja elektronske sijalke - Splošne in varnostne zahteve - Popravek AC (IEC 62733:2015/COR1:2017)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški in francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-1:2015/A1:2021
angleško : Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements (IEC 61347-1:2015/A1:2017)
slovensko : Stikalne naprave za sijalke - 1. del: Splošne in varnostne zahteve - Dopolnilo A1 (IEC 61347-1:2015/A1:2017)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2021
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-3:2011/AC:2011
angleško : Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. supplied electronic control gear for fluorescent lamps
slovensko : Krmilne stikalne naprave za sijalke - 2-3. del: Posebne zahteve za izmenično napajane elektronske predstikalne naprave za fluorescenčne sijalke
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99 29.130.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi