ICS: 29.140.50 - Instalacijski sistemi za razsvetljavo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 77
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 50230:1997
angleško: Aeronautical ground lighting electrical installation - Control and monitoring systems: General requirements
slovensko: Aeronautical ground lighting electrical installation - Control and monitoring systems: General requirements
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 29.140.50 93.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 50234:1997
angleško: Aeronautical ground lighting electrical installation - Flashing lights: Equipment specifications and tests
slovensko: Aviation ground lighting electrical installation - Flashing lights: Equipment specifications and tests
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.140.50 93.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ENV 50235:1997
angleško: Aeronautical ground lighting electrical installation - Signs: Equipment specifications and tests
slovensko: Aviation ground lighting electrical installation - Signs: Equipment specifications and tests
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.140.50 93.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50512:2009
angleško: Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Advanced Visual Docking Guidance Systems (A-VDGS)
slovensko: Električne inštalacije za osvetlitev in svetilnike na letališčih - Napredni sistem vodenja za vizualno pristajanje (A-VDGS)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 29.140.50 93.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60570:2003
angleško: Electrical supply track systems for luminaires
slovensko: Električni tračni napajalni sistemi za svetilke (IEC 60570:2003, spremenjen)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61821:2011
angleško: Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Maintenance of aeronautical ground lighting constant current series circuits
slovensko: Električne inštalacije za razsvetljavo in radijske javljalnike na letališčih - Vzdrževanje zaporednih tokokrogov, napajanih s konstantnim tokom, za talno razsvetljavo letališč
TC: I15 - Tehnični odbor CLC ICS: 29.140.50 93.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61822:2009
angleško: Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Constant current regulators
slovensko: Električne inštalacije za razsvetljavo in svetilnike na letališčih - Regulatorji s konstantnim tokom (IEC 61822:2009)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 93.120 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61823:2003
angleško: Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - AGL series transformers
slovensko: Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - AGL series transformers
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 93.120 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62034:2012
angleško: Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
slovensko: Samodejni preskuševalni sistemi za baterijsko napajano nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62717:2017
angleško: LED modules for general lighting - Performance requirements (IEC 62717:2014)
slovensko: LED-moduli za splošno razsvetljavo - Tehnične zahteve (IEC 62717:2014)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62870:2015
angleško: Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Safety secondary circuits in series circuits - General safety requirements
slovensko: Električne inštalacije za razsvetljavo in radijske javljalnike na letališčih - Sekundarni varnostni tokokrogi v seriji vezja - Splošne varnostne zahteve
TC: I15 - Tehnični odbor CLC ICS: 93.120 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63067:2020
angleško: Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and tests (IEC 63067:2020)
slovensko: Električne inštalacije za razsvetljavo in radijske javljalnike na letališčih - Povezovalne naprave - Splošne zahteve in preskusi (IEC 63067:2020)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 93.120 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63128:2019
angleško: Lighting control interface for dimming - Analogue voltage dimming interface for electronic lamp controlgear (IEC 63128:2019)
slovensko: Krmilni vmesnik za razsvetljavo za temnenje - Analogni napetostni temnilni vmesnik za krmilja sijalk (IEC 63128:2019)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63146:2019
angleško: LED packages for general lighting - Specification sheet (IEC 63146:2019)
slovensko: Ohišje za svetleče diode (LED) za splošno razsvetljavo - Specifikacijski list (IEC 63146:2019)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61820-1:2019
angleško: Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles (IEC 61820-1:2019)
slovensko: Električne inštalacije za letališko razsvetljavo na tleh letališč - 1. del: Temeljna načela (IEC 61820-1:2019)
TC: I09 - Imaginarni 09 ICS: 93.120 29.140.50 49.100
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62756-1:2015
angleško: Digital load side transmission lighting control - Part 1: Basic requirements
slovensko: Digitalni vmesnik na strani bremena za krmiljenje razsvetljave - 1. del: Osnovne zahteve
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62386-101:2014
angleško: Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System Components
slovensko: Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 101. del: Splošne zahteve - Sistemske komponente (IEC 62386-101:2014)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 35.200 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62386-102:2014
angleško: Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear
slovensko: Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 102. del: Splošne zahteve - Krmilje (IEC 62386-102:2014)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 35.200 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62386-103:2014
angleško: Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices
slovensko: Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 103. del: Splošne zahteve - Krmilne naprave (IEC 62386-103:2014)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 35.200 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62386-104:2019
angleško: Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components (IEC 62386-104:2019)
slovensko: Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 104. del: Splošne zahteve - Brezžične in nadomestne komponente žičnega sistema (IEC 62386-104:2019)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.50 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62386-105:2020
angleško: Digital addressable lighting interface - Part 105: Particular requirements for control gear and control devices - Firmware Transfer (IEC 62386-105:2020)
slovensko: Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 105. del: Posebne zahteve za krmilja in krmilne naprave - Prenos strojne programske opreme (IEC 62386-105:2020)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.50 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62386-201:2015
angleško: Digital addressable lighting interface - Part 201: Particular requirements for control gear - Fluorescent lamps (device type 0)
slovensko: Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 201. del: Posebne zahteve za krmilja - Fluorescentne sijalke (naprava tipa 0)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 35.200 29.140.50 29.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62386-202:2009
angleško: Digital addressable lighting interface - Part 202: Particular requirements for control gears; self-contained emergency lighting (device type 1) (IEC 62386-202:2009)
slovensko: Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 202. del: Posebne zahteve za krmilja; avtonomna nujnostna razsvetljava (naprava tipa 1) (IEC 62386-202:2009)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 35.200 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62386-203:2009
angleško: Digital addressable lighting interface - Part 203: Particular requirements for control gears; discharge lamps (excluding fluorescent lamps) (device type 2) (IEC 62386-203:2009)
slovensko: Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 203. del: Posebne zahteve za krmilja - Sijalke (razen fluorescentnih sijalk) (naprava tipa 2) (IEC 62386-203:2009)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 35.200 29.140.30 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62386-204:2009
angleško: Digital addressable lighting interface - Part 204: Particular requirements for control gears; low voltage halogen lamps (device type 3) (IEC 62386-204:2009)
slovensko: Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 204. del: Posebne zahteve za krmilja - Nizkonapetostne halogenske sijalke (naprava tipa 3) (IEC 62386-204:2009)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 35.200 29.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi