ICS: 29.140.50 - Instalacijski sistemi za razsvetljavo

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 77
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 50230:1997
angleško : Aeronautical ground lighting electrical installation - Control and monitoring systems: General requirements
slovensko : Aeronautical ground lighting electrical installation - Control and monitoring systems: General requirements
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 29.140.50 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 50234:1997
angleško : Aeronautical ground lighting electrical installation - Flashing lights: Equipment specifications and tests
slovensko : Aviation ground lighting electrical installation - Flashing lights: Equipment specifications and tests
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 29.140.50 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 50235:1997
angleško : Aeronautical ground lighting electrical installation - Signs: Equipment specifications and tests
slovensko : Aviation ground lighting electrical installation - Signs: Equipment specifications and tests
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 29.140.50 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50512:2009
angleško : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Advanced Visual Docking Guidance Systems (A-VDGS)
slovensko : Električne inštalacije za osvetlitev in svetilnike na letališčih - Napredni sistem vodenja za vizualno pristajanje (A-VDGS)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 29.140.50 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60570:2003
angleško : Electrical supply track systems for luminaires
slovensko : Električni tračni napajalni sistemi za svetilke (IEC 60570:2003, spremenjen)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61821:2011
angleško : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Maintenance of aeronautical ground lighting constant current series circuits
slovensko : Električne inštalacije za razsvetljavo in radijske javljalnike na letališčih - Vzdrževanje zaporednih tokokrogov, napajanih s konstantnim tokom, za talno razsvetljavo letališč
TC : I15 - Tehnični odbor CLC ICS : 29.140.50 93.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61822:2009
angleško : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Constant current regulators
slovensko : Električne inštalacije za razsvetljavo in svetilnike na letališčih - Regulatorji s konstantnim tokom (IEC 61822:2009)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 93.120 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61823:2003
angleško : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - AGL series transformers
slovensko : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - AGL series transformers
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 93.120 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62034:2012
angleško : Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
slovensko : Samodejni preskuševalni sistemi za baterijsko napajano nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62717:2017
angleško : LED modules for general lighting - Performance requirements (IEC 62717:2014)
slovensko : LED-moduli za splošno razsvetljavo - Tehnične zahteve (IEC 62717:2014)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62870:2015
angleško : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Safety secondary circuits in series circuits - General safety requirements
slovensko : Električne inštalacije za razsvetljavo in radijske javljalnike na letališčih - Sekundarni varnostni tokokrogi v seriji vezja - Splošne varnostne zahteve
TC : I15 - Tehnični odbor CLC ICS : 93.120 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63067:2020
angleško : Electrical installations for lighting and beaconing of aerodromes - Connecting devices - General requirements and tests (IEC 63067:2020)
slovensko : Električne inštalacije za razsvetljavo in radijske javljalnike na letališčih - Povezovalne naprave - Splošne zahteve in preskusi (IEC 63067:2020)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 93.120 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63128:2019
angleško : Lighting control interface for dimming - Analogue voltage dimming interface for electronic lamp controlgear (IEC 63128:2019)
slovensko : Krmilni vmesnik za razsvetljavo za temnenje - Analogni napetostni temnilni vmesnik za krmilja sijalk (IEC 63128:2019)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63146:2019
angleško : LED packages for general lighting - Specification sheet (IEC 63146:2019)
slovensko : Ohišje za svetleče diode (LED) za splošno razsvetljavo - Specifikacijski list (IEC 63146:2019)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61820-1:2019
angleško : Electrical installations for aeronautical ground lighting at aerodromes - Part 1: Fundamental principles (IEC 61820-1:2019)
slovensko : Električne inštalacije za letališko razsvetljavo na tleh letališč - 1. del: Temeljna načela (IEC 61820-1:2019)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 93.120 29.140.50 49.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62756-1:2015
angleško : Digital load side transmission lighting control - Part 1: Basic requirements
slovensko : Digitalni vmesnik na strani bremena za krmiljenje razsvetljave - 1. del: Osnovne zahteve
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62386-101:2014
angleško : Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System Components
slovensko : Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 101. del: Splošne zahteve - Sistemske komponente (IEC 62386-101:2014)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 35.200 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62386-102:2014
angleško : Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear
slovensko : Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 102. del: Splošne zahteve - Krmilje (IEC 62386-102:2014)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 35.200 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62386-103:2014
angleško : Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices
slovensko : Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 103. del: Splošne zahteve - Krmilne naprave (IEC 62386-103:2014)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 35.200 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62386-104:2019
angleško : Digital addressable lighting interface - Part 104: General requirements - Wireless and alternative wired system components (IEC 62386-104:2019)
slovensko : Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 104. del: Splošne zahteve - Brezžične in nadomestne komponente žičnega sistema (IEC 62386-104:2019)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.50 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62386-105:2020
angleško : Digital addressable lighting interface - Part 105: Particular requirements for control gear and control devices - Firmware Transfer (IEC 62386-105:2020)
slovensko : Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 105. del: Posebne zahteve za krmilja in krmilne naprave - Prenos strojne programske opreme (IEC 62386-105:2020)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.50 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62386-201:2015
angleško : Digital addressable lighting interface - Part 201: Particular requirements for control gear - Fluorescent lamps (device type 0)
slovensko : Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 201. del: Posebne zahteve za krmilja - Fluorescentne sijalke (naprava tipa 0)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 35.200 29.140.50 29.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62386-202:2009
angleško : Digital addressable lighting interface - Part 202: Particular requirements for control gears; self-contained emergency lighting (device type 1) (IEC 62386-202:2009)
slovensko : Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 202. del: Posebne zahteve za krmilja; avtonomna nujnostna razsvetljava (naprava tipa 1) (IEC 62386-202:2009)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 35.200 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62386-203:2009
angleško : Digital addressable lighting interface - Part 203: Particular requirements for control gears; discharge lamps (excluding fluorescent lamps) (device type 2) (IEC 62386-203:2009)
slovensko : Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 203. del: Posebne zahteve za krmilja - Sijalke (razen fluorescentnih sijalk) (naprava tipa 2) (IEC 62386-203:2009)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 35.200 29.140.30 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62386-204:2009
angleško : Digital addressable lighting interface - Part 204: Particular requirements for control gears; low voltage halogen lamps (device type 3) (IEC 62386-204:2009)
slovensko : Digitalni naslovljivi vmesnik za razsvetljavo - 204. del: Posebne zahteve za krmilja - Nizkonapetostne halogenske sijalke (naprava tipa 3) (IEC 62386-204:2009)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 35.200 29.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2009
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi