ICS: 29.140.99 - Drugi standardi v zvezi z žarnicami

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 95
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-8:2001
angleško : Lamp controlgear - Part 2-8: Particular requirements for ballasts for fluorescent lamps
slovensko : Regulatorji žarnic - 2-8. del: Posebne zahteve za dušilke fluorescenčnih sijalk (IEC 61347-2-8:2000)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-10:2001
angleško : Lamp controlgear -- Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discharge lamps (neon tubes)
slovensko : Lamp controlgear – Part 2-10: Particular requirements for electronic invertors and convertors for high-frequency operation of cold start tubular discarge lamps (neon tubes) (IEC 61347-2-10:2000)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-2-12:2005
angleško : Lamp controlgear -- Part 2-12: Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic ballasts for discharge lamps (excluding fluorescent lamps)
slovensko : Predstikalni pribor za sijalke – 2-12. del: Posebne zahteve za elektronske predstikalne naprave za sijalke z enosmernim ali izmeničnim napajanjem (razen fluorescenčnih sijalk) (IEC 61347-2-12:2005)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62031:2008
angleško : LED modules for general lighting - Safety specifications (IEC 62031:2008)
slovensko : Moduli LED za splošno razsvetljavo - Varnostne specifikacije (IEC 62031:2008)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2008
Razveljavitev : 01-Feb-2023
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62031:2020
angleško : LED modules for general lighting - Safety specifications (IEC 62031:2018)
slovensko : Moduli LED za splošno razsvetljavo - Varnostne specifikacije (IEC 62031:2018)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62384:2006
angleško : DC or AC supplied electronic control gear for LED modules - Performance requirements
slovensko : Enosmerno ali izmenično napajane krmilne stikalne naprave za module LED - Tehnične zahteve (IEC 62384:2006)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
Razveljavitev : 01-Jul-2023
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62384:2020
angleško : DC or AC supplied electronic controlgear for LED modules - Performance requirements (IEC 62384:2020)
slovensko : Enosmerno ali izmenično napajane krmilne stikalne naprave za module LED - Tehnične zahteve (IEC 62384:2020)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62718:2016
angleško : Railway applications - Rolling stock - DC supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamps
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Elektronska bremena za fluorescenčne svetilke, napajane z enosmerno napetostjo
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.040 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62733:2015
angleško : Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements
slovensko : Programirljive komponente krmilja elektronske sijalke - Splošne in varnostne zahteve
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99 29.130.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62868:2015
angleško : Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements (IEC 62868:2014)
slovensko : Plošče z organskimi svetlečimi diodami (OLED) za splošno razsvetljavo - Varnostne zahteve (IEC 62868:2014)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
Razveljavitev : 01-Dec-2024
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62922:2017
angleško : Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Performance requirements (IEC 62922:2016)
slovensko : Plošče z organskimi svetlečimi diodami (OLED) za splošno razsvetljavo - Zahtevane lastnosti (IEC 62922:2016)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63013:2019
angleško : LED packages - Long-term luminous and radiant flux maintenance projection
slovensko : Ohišja svetlečih diod (LED) - Dolgoročni načrt vzdrževanja svetlobnega in sevalnega toka
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63129:2020
angleško : Determination of inrush current characteristics of lighting products (IEC 63129:2020)
slovensko : Določitev značilnosti vklopnega toka pri izdelkih za razsvetljavo (IEC 63129:2020)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61347-1:2015
angleško : Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements
slovensko : Stikalne naprave za sijalke - 1. del: Splošne in varnostne zahteve
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.130.01 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62094-1:2003
angleško : Indicator light units for household and similar fixed-electrical installations -- Part 1: General requirements
slovensko : Indicator light units for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements (IEC 62094-1:2002)
TC : EPR - Električni pribor ICS : 29.140.99 29.120.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62442-1:2018
angleško : Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of the controlgear (IEC 62442-1:2018)
slovensko : Energijske lastnosti krmilne naprave sijalke - 1. del: Krmilna naprava za fluorescentne sijalke - Merilna metoda za ugotavljanje celotne vhodne moči krmilnih vezij in izkoristka krmilne naprave (IEC 62442-1:2018)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2019
Razveljavitev : 01-Apr-2025
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62442-1:2022
angleško : Energy performance of lamp controlgear - Part 1: Controlgear for fluorescent lamps - Method of measurement to determine the total input power of controlgear circuits and the efficiency of controlgear (IEC 62442-1:2022)
slovensko : Energijske lastnosti krmilne naprave sijalke - 1. del: Krmilna naprava za fluorescenčne sijalke - Merilna metoda za ugotavljanje celotne vhodne moči krmilnih vezij in izkoristka krmilne naprave (IEC 62442-1:2022)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62442-2:2018
angleško : Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for high intensity discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of the controlgear (IEC 62442-2:2018)
slovensko : Energijske lastnosti krmilne naprave sijalke - 2. del: Krmilna naprava za visoko intenzivnostne razelektritvene sijalke (razen fluorescenčne sijalke) - Merilna metoda za ugotavljanje učinkovitosti krmilne naprave (IEC 62442-2:2018)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2018
Razveljavitev : 01-Apr-2025
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62442-2:2022
angleško : Energy performance of lamp controlgear - Part 2: Controlgear for discharge lamps (excluding low-pressure mercury fluorescent lamps) - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear (IEC 62442-2:2022)
slovensko : Energijske lastnosti krmilne naprave sijalke - 2. del: Krmilna naprava za razelektritvene sijalke (razen nizkotlačnih živosrebrnih fluorescenčnih sijalk) - Merilna metoda za ugotavljanje učinkovitosti krmilne naprave (IEC 62442-2:2022)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62442-3:2018
angleško : Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for tungsten-halogen lamps and LED light sources - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear (IEC 62442-3:2018)
slovensko : Energijska učinkovitost krmilnih naprav za sijalke - 3. del: Krmilne naprave za halogenske sijalke in LED-svetlobne vire - Merilna metoda za ugotavljanje učinkovitosti krmilne naprave (IEC 62442-3:2018)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
Razveljavitev : 01-Apr-2025
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62442-3:2022
angleško : Energy performance of lamp controlgear - Part 3: Controlgear for tungsten-halogen lamps and LED light sources - Method of measurement to determine the efficiency of controlgear (IEC 62442-3:2022)
slovensko : Energijske lastnosti krmilne naprave sijalke - 3. del: Krmilne naprave za halogenske sijalke in LED-svetlobne vire - Merilna metoda za ugotavljanje učinkovitosti krmilne naprave (IEC 62442-3:2022)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62471-5:2015
angleško : Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 5: Image projectors
slovensko : Fotobiološka varnost sijalčnih sistemov - 5. del: Slikovni projektorji
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 29.140.99 37.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62868-1:2021
angleško : Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting - Safety - Part 1: General requirements and tests (IEC 62868-1:2020)
slovensko : Organska svetleča dioda (OLED) Svetlobni viri za splošno razsvetljavo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 62868-1:2020)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50625-2-1:2014
angleško : Collection, logistics and treatment requirements for WEEE - Part 2-1: Treatment requirements for lamps
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 2-1. del: Obravnava zahtev za sijalke
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 29.140.99 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50625-3-2:2016
angleško : Collection, logistics & Treatment requirements for WEEE - Part 3-2: Technical specification for de-pollution - Lamps
slovensko : Zahteve za zbiranje, logistiko in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (WEEE) - 3-2. del: Tehnična specifikacija za preprečevanje onesnaženja - Svetilke
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 29.140.99 13.020.40 13.030.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi