ICS: 29.160.01 - Rotacijski stroji na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 98
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-1:2010
angleško: Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance (IEC 60034-1:2010, modified)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 1. del: Nazivni podatki in preskus lastnosti (IEC 60034-1:2010, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2010)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 1680:2013
angleško: Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines (ISO 1680:2013)
slovensko: Akustika - Preskusni postopek za merjenje hrupa v zraku, ki ga povzročajo električni rotirajoči stroji (ISO 1680:2013)
TC: AKU - Akustika ICS: 29.160.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60773:2021
angleško: Rotating electrical machines - Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes (IEC 60773:2021)
slovensko: Električni rotacijski stroji - Preskusne metode in aparati za merjenje obratovalnih lastnosti ščetk (IEC 60773:2021)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60027-4:2007
angleško: Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 4: Rotating electric machines
slovensko: Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 4. del: Električni rotacijski stroji (IEC 60027-4:2006)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.075 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60034-1:2017
angleško: Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
slovensko: Električni rotacijski stroji - 1. del: Nazivni podatki in preskus lastnosti
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-5:2001
angleško: Rotating electrical machines -- Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
slovensko: Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification (IEC 60034-5:2000)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-maj-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60034-5:2020
angleško: Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification (IEC 60034-5:2020)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 5. del: Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja celovita zasnova električnih rotacijskih strojev (koda IP) - Razvrščanje (IEC 60034-5:2020)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-6:1993
angleško: Rotating electrical machines -- Part 6: Methods of cooling (IC Code)
slovensko: Rotating electrical machines - Part 6: Methods of cooling (IC Code) (IEC 60034-6:1991)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-7:1993
angleško: Rotating electrical machines -- Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)
slovensko: Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction and mounting arrangements (IM Code) (IEC 60034-7:1992)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-8:2007
angleško: Rotating electrical machines - Part 8: Terminal markings and direction of rotation (IEC 60034-8:2007)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 8. del: Oznake priključkov in smeri vrtenja (rotacije) (IEC 60034-8:2007)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-9:2005
angleško: Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits (IEC 60034-9:2003, modified)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 9. del: Omejitve hrupa (IEC 60034-9:2003, spremenjen)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 61755-6-1 Ed. 1.0
angleško: Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080
slovensko: Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60061-3:1969/AMD20:1998
angleško: Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360
slovensko: Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60349-1:2010
angleško: Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles - Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating current motors (IEC 60349-1:2010)
slovensko: Električna vleka - Rotacijski električni stroji za železniška in cestna vozila - 1. del: Stroji, razen elektronsko napajanih izmeničnih motorjev (IEC 60349-1:2010)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.160.01 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60349-4:2013
angleško: Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles - Part 4: Permanent magnet synchronous electrical machines connected to an electronic converter (IEC 60349-4:2012)
slovensko: Železniške naprave - Rotacijski električni stroji za železniška in cestna vozila - 4. del: Sinhronski električni stroji s trajnim magnetom, priključeni na elektronski pretvornik (IEC 60349-4:2012)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-11:2004
angleško: Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection (IEC 60034-11:2004)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 11. del: Toplotna zaščita (IEC 60034-11:2004)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-14:2004
angleško: Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2003)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 14. del: Mehanske vibracije nekaterih strojev, ki imajo gredi visoke 56 mm in več - Meritve, vrednotenje in mejne vrednosti resnih vibracij (IEC 60034-14:2003)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01 17.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60034-14:2018
angleško: Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2018)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 14. del: Mehanske vibracije nekaterih strojev za višino gredi 56 mm in več - Meritve, vrednotenje in mejne vrednosti stopenj jakosti (IEC 60034-14:2018)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01 17.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-15:2009
angleško: Rotating electrical machines - Part 15: Impulse voltage withstand levels of form-wound stator coils for rotating a.c. machines (IEC 60034-15:2009)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 15. del: Nivoji vzdržljivosti na impulzno napetost oblikovno navitih statorskih tuljav pri rotacijskih izmeničnih strojih (IEC 60034-15:2009)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-19:2014
angleško: Rotating electrical machines - Part 19: Specific test methods for d.c. machines on conventional and rectifier-fed supplies (IEC 60034-19:2014)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 19. del: Posebne metode za preskušanje enosmernih strojev s konvencionalnim (enosmernim) in usmerjenim napajanjem (IEC 60034-19:2014)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-2-1:2014
angleško: Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles) (IEC 60034-2-1:2014)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 2-1. del: Metode za ugotavljanje izgub in izkoristka s preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila) (IEC 60034-2-1:2014)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-2-2:2010
angleško: Rotating electrical machines - Part 2-2: Specific methods for determining separate losses of large machines from tests - Supplement to IEC 60034-2-1 (IEC 60034-2-2:2010)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 2-2. del: Specifične metode za ugotavljanje posameznih izgub velikih strojev s preskušanjem - Dodatek k IEC 60034-2-1 (IEC 60034-2-2:2010)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60034-23:2019
angleško: Rotating electrical machines - Part 23: Repair, overhaul and reclamation (IEC 60034-23:2019)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 23. del: Popravilo, obnova in remont opreme (IEC 60034-23:2019)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60034-2-3:2020
angleško: Rotating electrical machines - Part 2-3: Specific test methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC motors (IEC 60034-2-3:2020)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 2-3. del: Posebne preskusne metode za ugotavljanje izgub in izkoristka motorja na izmenični tok, napajanega prek pretvornikov (IEC 60034-2-3:2020)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 60034-24:2011
angleško: Rotating electrical machines - Part 24: Online detection and diagnosis of potential failures at the active parts of rotating electrical machines and of bearing currents - Application guide (IEC/TS 60034-24:2009)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 24. del: Sprotno odkrivanje in diagnostika mogočih odpovedi na aktivnih delih električnih rotacijskih strojev in ležajnih tokov - Navodilo za uporabo (IEC/TS 60034-24:2009)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi