ICS: 29.160.01 - Rotacijski stroji na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 99
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-1:2010
angleško : Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance (IEC 60034-1:2010, modified)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 1. del: Nazivni podatki in preskus lastnosti (IEC 60034-1:2010, spremenjen) (vsebuje popravek AC:2010)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 1680:2013
angleško : Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating electrical machines (ISO 1680:2013)
slovensko : Akustika - Preskusni postopek za merjenje hrupa v zraku, ki ga povzročajo električni rotirajoči stroji (ISO 1680:2013)
TC : AKU - Akustika ICS : 29.160.01 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60773:2021
angleško : Rotating electrical machines - Test methods and apparatus for the measurement of the operational characteristics of brushes (IEC 60773:2021)
slovensko : Električni rotacijski stroji - Preskusne metode in aparati za merjenje obratovalnih lastnosti ščetk (IEC 60773:2021)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2021
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-4:2007
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology -- Part 4: Rotating electric machines
slovensko : Črkovni simboli za uporabo v elektrotehnologiji - 4. del: Električni rotacijski stroji (IEC 60027-4:2006)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.075 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60034-1:2017
angleško : Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
slovensko : Električni rotacijski stroji - 1. del: Nazivni podatki in preskus lastnosti
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-5:2001
angleško : Rotating electrical machines -- Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
slovensko : Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification (IEC 60034-5:2000)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60034-5:2020
angleško : Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification (IEC 60034-5:2020)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 5. del: Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja celovita zasnova električnih rotacijskih strojev (koda IP) - Razvrščanje (IEC 60034-5:2020)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-6:1993
angleško : Rotating electrical machines -- Part 6: Methods of cooling (IC Code)
slovensko : Rotating electrical machines - Part 6: Methods of cooling (IC Code) (IEC 60034-6:1991)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-7:1993
angleško : Rotating electrical machines -- Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code)
slovensko : Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction and mounting arrangements (IM Code) (IEC 60034-7:1992)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
Razveljavitev : 01-Feb-2025
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60034-7:2022
angleško : Rotating electrical machines - Part 7: Classification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position (IM Code) (IEC 60034-7:2020)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 7. del: Razvrstitev vrst konstrukcije, montaže in položaja priključne omarice (koda IM) (IEC 60034-7:2020)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-8:2007
angleško : Rotating electrical machines - Part 8: Terminal markings and direction of rotation (IEC 60034-8:2007)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 8. del: Oznake priključkov in smeri vrtenja (rotacije) (IEC 60034-8:2007)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-9:2005
angleško : Rotating electrical machines - Part 9: Noise limits (IEC 60034-9:2003, modified)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 9. del: Omejitve hrupa (IEC 60034-9:2003, spremenjen)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 61755-6-1 Ed. 1.0
angleško : Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080
slovensko : Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 1: Frame numbers 56 to 400 and flange numbers 55 to 1080
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60061-3:1969/AMD20:1998
angleško : Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360
slovensko : Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 2: Frame numbers 355 to 1000 and flange numbers 1180 to 2360
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60349-1:2010
angleško : Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles - Part 1: Machines other than electronic convertor-fed alternating current motors (IEC 60349-1:2010)
slovensko : Električna vleka - Rotacijski električni stroji za železniška in cestna vozila - 1. del: Stroji, razen elektronsko napajanih izmeničnih motorjev (IEC 60349-1:2010)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.160.01 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60349-4:2013
angleško : Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles - Part 4: Permanent magnet synchronous electrical machines connected to an electronic converter (IEC 60349-4:2012)
slovensko : Železniške naprave - Rotacijski električni stroji za železniška in cestna vozila - 4. del: Sinhronski električni stroji s trajnim magnetom, priključeni na elektronski pretvornik (IEC 60349-4:2012)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-11:2004
angleško : Rotating electrical machines - Part 11: Thermal protection (IEC 60034-11:2004)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 11. del: Toplotna zaščita (IEC 60034-11:2004)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-14:2004
angleško : Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2003)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 14. del: Mehanske vibracije nekaterih strojev, ki imajo gredi visoke 56 mm in več - Meritve, vrednotenje in mejne vrednosti resnih vibracij (IEC 60034-14:2003)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60034-14:2018
angleško : Rotating electrical machines - Part 14: Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56 mm and higher - Measurement, evaluation and limits of vibration severity (IEC 60034-14:2018)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 14. del: Mehanske vibracije nekaterih strojev za višino gredi 56 mm in več - Meritve, vrednotenje in mejne vrednosti stopenj jakosti (IEC 60034-14:2018)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01 17.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-15:2009
angleško : Rotating electrical machines - Part 15: Impulse voltage withstand levels of form-wound stator coils for rotating a.c. machines (IEC 60034-15:2009)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 15. del: Nivoji vzdržljivosti na impulzno napetost oblikovno navitih statorskih tuljav pri rotacijskih izmeničnih strojih (IEC 60034-15:2009)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-19:2014
angleško : Rotating electrical machines - Part 19: Specific test methods for d.c. machines on conventional and rectifier-fed supplies (IEC 60034-19:2014)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 19. del: Posebne metode za preskušanje enosmernih strojev s konvencionalnim (enosmernim) in usmerjenim napajanjem (IEC 60034-19:2014)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-2-1:2014
angleško : Rotating electrical machines - Part 2-1: Standard methods for determining losses and efficiency from tests (excluding machines for traction vehicles) (IEC 60034-2-1:2014)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 2-1. del: Metode za ugotavljanje izgub in izkoristka s preskušanjem (razen strojev za vlečna vozila) (IEC 60034-2-1:2014)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2015
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-2-2:2010
angleško : Rotating electrical machines - Part 2-2: Specific methods for determining separate losses of large machines from tests - Supplement to IEC 60034-2-1 (IEC 60034-2-2:2010)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 2-2. del: Specifične metode za ugotavljanje posameznih izgub velikih strojev s preskušanjem - Dodatek k IEC 60034-2-1 (IEC 60034-2-2:2010)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60034-23:2019
angleško : Rotating electrical machines - Part 23: Repair, overhaul and reclamation (IEC 60034-23:2019)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 23. del: Popravilo, obnova in remont opreme (IEC 60034-23:2019)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60034-2-3:2020
angleško : Rotating electrical machines - Part 2-3: Specific test methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC motors (IEC 60034-2-3:2020)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 2-3. del: Posebne preskusne metode za ugotavljanje izgub in izkoristka motorja na izmenični tok, napajanega prek pretvornikov (IEC 60034-2-3:2020)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi