ICS: 29.160.20 - Generatorji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 19 od 19


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50549-1:2019
angleško : Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50549-1:2019/AC:2019-04
angleško : Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B - Popravek AC
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60624
angleško : Expression of the performance of pulse generators
slovensko : Izražanje lastnosti impulznih generatorjev
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.160.20 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50549-2:2019
angleško : Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 2. del: Vezava s srednjenapetostnim razdelilnim omrežjem do vključno tipa B
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-3:2008
angleško : Rotating electrical machines -- Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines
slovensko : Električni rotacijski stroji - 3. del: Posebne zahteve za sinhronske generatorje, ki jih poganjajo parne turbine ali plinske turbine (IEC 60034-3:2007)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 27.040 29.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
Razveljavitev : 01-May-2023
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60034-3:2020
angleško : Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for synchronous generators driven by steam turbines or combustion gas turbines and for synchronous compensators (IEC 60034-3:2020)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 3. del: Posebne zahteve za sinhronske generatorje, ki jih poganjajo parne ali plinske turbine, in za sinhronske kompenzatorje (IEC 60034-3:2020)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 27.040 29.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TS 62257-7
angleško : Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7: Generators
slovensko : Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 7. del: Generatorji
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 27.190 29.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-2-6:2000
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 2-6: Electrical equipment - Generators
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 2-6: Electrical equipment - Generators
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.20 27.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60034-33:2022
angleško : Rotating electrical machines - Part 33: Synchronous hydrogenerators including motor-generators - Specific requirements (IEC 60034-33:2022)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 33. del: Sinhronski hidrogeneratorji, vključno z motor-generatorji - Posebne zahteve (IEC 60034-33:2022)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TS 62257-7-1
angleško : Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-1: Generators - Photovoltaic arrays
slovensko : Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 7-1. del: Generatorji - Fotonapetostni nizi
TC : PVS - Fotonapetostni sistemi ICS : 29.160.20 27.190 27.160
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50549-2:2019/AC:2019-03
angleško : Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 2. del: Vezava s srednjenapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50438:2007
angleško : Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo mikro generatorjev z javnim nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-May-2008
Razveljavitev : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50438:2013
angleško : Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo mikro generatorjev z javnim nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
Razveljavitev : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50549-1:2015
angleško : Requirements for the connection of generators above 16 A per phase - Part 1: Connection to the LV distribution system
slovensko : Zahteve za priklop generatorjev za toke nad 16 A na fazo – 1. del: Priklop na nizkonapetostni distribucijski sistem
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.160.20 29.240.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
Razveljavitev : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50549-2:2015
angleško : Requirements for the connection of generators above 16 A per phase - Part 2: Connection to the MV distribution system
slovensko : Zahteve za priklop generatorjev za toke nad 16 A na fazo - 2. del: Priklop na srednjenapetostni distribucijski sistem
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.160.20 29.240.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
Razveljavitev : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-3:1995
angleško : Rotating electrical machines -- Part 3: Specific requirements for turbine-type synchronous machines
slovensko : Rotating electrical machines - Part 3: Specific requirements for turbine-type synchronous machines (IEC 60034-3:1988)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
Razveljavitev : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-3:2005
angleško : Rotating electrical machines -- Part 3: Specific requirements for cylindrical rotor synchronous machines
slovensko : Rotacijski električni stroji – 3. del: Posebne zahteve za sinhronske stroje s cilindričnim rotorjem (IEC 60034-3:2005)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
Razveljavitev : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50438:2007/IS1:2015
angleško : Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public low-voltage distribution networks
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo mikro generatorjev z javnim nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Dopolnilo IS1
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
Razveljavitev : 01-Feb-2019
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50438:2013/IS1:2015
angleško : Requirements for micro-generating plants to be connected in parallel with public low-voltage distribution networks
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo mikro generatorjev z javnim nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Dopolnilo IS1
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
Razveljavitev : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi