ICS: 29.160.30 - Motorji

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 41
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50347:2001
angleško : General purpose three-phase induction motors having standard dimensions and outputs - Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740
slovensko : General purpose three-phase induction motors having standard dimensions and outputs - Frame numbers 56 to 315 and flange numbers 65 to 740
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-May-2025
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61377:2016
angleško : Railway applications - Rolling stock - Combined-testing of motors and their control system
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Kombinirano preskušanje motorjev in njihovega krmiljenja
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50598-1:2014
angleško : Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 1: General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA), and semi analytic model (SAM)
slovensko : Okoljsko primerna zasnova motornih pogonskih sistemov, motornih zaganjalnikov, močnostne elektronike in njihove aplikacije, ki jih ti poganjajo - 1. del: Splošne zahteve za določitev standardov energijske učinkovitosti motorno gnane opreme z uporabo razširjenega proizvodnega pristopa (EPA) in polanalitičnega modela (SAM)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.160.30 31.020 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50598-3:2015
angleško : Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 3: Quantitative eco design approach through life cycle assessment including product category rules and the content of environmental declarations
slovensko : Okoljsko primerna zasnova motornih pogonskih sistemov, motornih zaganjalnikov, močnostne elektronike in njihove aplikacije, ki jih ti poganjajo - 3. del: Kvantitativni pristop k okoljsko primerni zasnovi z ocenjevanjem življenjskega cikla, vključno s pravili za kategorijo proizvoda in vsebino okoljskih deklaracij
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.160.30 31.020 13.020.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60061-3:1969/AMD21:1999
angleško : Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 3: Small built-in motors - Flange numbers BF10 to BF50
slovensko : Dimensions and output series for rotating electrical machines - Part 3: Small built-in motors; flange numbers BF10 to BF50
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60349-2:2010
angleško : Electric traction - Rotating electrical machines for rail and road vehicles - Part 2: Electronic converter-fed alternating current motors (IEC 60349-2:2010)
slovensko : Železniške naprave - Rotacijski električni stroji za železniška in cestna vozila - 2. del: Elektronsko napajani izmenični motorji (IEC 60349-2:2010)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.160.30 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61377-1:2006
angleško : Railway applications - Rolling stock -- Part 1: Combined testing of inverter-fed alternating current motors and their control system
slovensko : Železniške naprave – Vozna sredstva – 1. del: Kombinirano preskušanje razsmerniško napajanih izmeničnih motorjev in njihovega krmiljenja (IEC 61377-1:2006)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61377-2:2002
angleško : Railway applications - Rolling stock - Combined testing -- Part 2: Chopper-fed direct current traction motors and their control
slovensko : Železniške naprave – Vozna sredstva – Kombinirano preskušanje – 2. del: Čopersko napajani enosmerni vlečni motorji in njihovo krmiljenje (IEC 61377-2:2002)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61377-3:2002
angleško : Railway applications - Rolling stock -- Part 3: Combined testing of alternating current motors, fed by an indirect convertor, and their control system
slovensko : Železniške naprave – Vozna sredstva – 3. del: Kombinirano preskušanje z indirektnim konverterjem napajanih izmeničnih motorjev in njihov krmilni sistem (IEC 61377-3:2002)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.160.30 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61800-2:2021
angleško : Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for adjustable speed AC power drive systems (IEC 61800-2:2021)
slovensko : Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 2. del: Splošne zahteve - Ocena specifikacij naznačenih vrednosti za izmenične pogonske sisteme z nastavljivo hitrostjo (IEC 61800-2:2021)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61800-4:2003
angleško : Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 4: General requirements - Rating specifications for a.c. power drive systems above 1 000 V a.c. and not exceeding 35 kV
slovensko : Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 4. del: Splošne zahteve - Specifikacije naznačenih vrednosti za pogonske sisteme na izmenično napetost nad 1000 V in do 35 kV (IEC 61800-4:2002)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.200 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45510-2-5:2002
angleško : Guide for procurement of power station equipment -- Part 2-5: Electrical equipment - Motors
slovensko : Guide for procurement of power station equipment - Part 2-5: Electrical equipment - Motors
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30 27.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-12:2017
angleško : Rotating electrical machines - Part 12: Starting performance of single-speed three-phase cage induction motors (IEC 60034-12:2016)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 12. del: Zagonske lastnosti enohitrostnih trifaznih motorjev s kratkostično kletko (IEC 60034-12:2016)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 60034-17:2004
angleško : Rotating electrical machines - Part 17: Cage induction motors when fed from converters - Application guide (IEC/TS 60034-17:2002 + popravek 2002 in 2003)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 17. del: Asinhronski motorji s kratkostično kletko, ki jih napajajo pretvorniki - Navodilo za uporabo (IEC/TS 60034-17:2002 + popravek 2002 in 2003)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-26:2006
angleško : Rotating electrical machines - Part 26: Effects of unbalanced voltages on the performance of three-phase cage induction motors (IEC 60034-26:2006)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 26. del: Učinkovanje nesimetričnih napetosti na lastnosti trifaznih motrojev s kratkostično kletko (IEC 60034-26:2006)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-28:2013
angleško : Rotating electrical machines - Part 28: Test methods for determining quantities of equivalent circuit diagrams for three-phase low-voltage cage induction motors (IEC 60034-28:2012)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 28. del: Preskusne metode za ugotavljanje veličin nadomestnih shem trifaznih nizkonapetostnih motorjev z indukcijsko kletko (IEC 60034-28:2012)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 60034-31:2011
angleško : Rotating electrical machines - Part 31: Selection of energy-efficient motors including variable speed applications - Application guide (IEC/TS 60034-31:2010)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 31. del: Izbiranje energijsko učinkovitih motorjev vključno z motorji s spremenljivo hitrostjo - Navodilo za uporabo (IEC/TS 60034-31:2010)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61800-5-1:2007
angleško : Adjustable speed electrical power drive systems -- Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy
slovensko : Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 5-1. del: Varnostne zahteve - Električne, toplotne in energijske (IEC 61800-5-1:2007)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.200 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 60034-20-1:2004
angleško : Rotating electrical machines - Part 20-1: Control motors - Stepping motors (IEC/TS 60034-20-1:2002)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 20-1. del - Krmilni motorji/servo motorji - Koračni motorji (IEC/TS 60034-20-1:2002)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-30-1:2014
angleško : Rotating electrical machines - Part 30-1: Efficiency classes of single-speed, three-phase, cage-induction motors (IE code) (IEC 60034-30-1:2014)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 30-1. del: Razredi izkoristka enohitrostnih trifaznih motorjev s kratkostično kletko (koda IE) (IEC 60034-30-1:2014)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC IEC/TS 60034-30-2:2021
angleško : Rotating electrical machines - Part 30-2: Efficiency classes of variable speed AC motors (IE-code) (IEC/TS 60034-30-2:2016)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 30-2. del: Razredi izkoristka izmeničnih motorjev s spremenljivo hitrostjo (koda IE) (IEC/TS 60034-30-2:2016)
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60034-26:2006/AC:2014
angleško : Rotating electrical machines - Part 26: Effects of unbalanced voltages on the performance of three-phase cage induction motors (IEC 60034-26:2006/COR1:2014)
slovensko : Električni rotacijski stroji - 26. del: Vpliv nesimetričnih napetosti na lastnosti trifaznih motorjev s kratkostično kletko (IEC 60034-26:2006/COR1:2014) - Popravek
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški in francoski jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61800-5-1:2007/A1:2017
angleško : Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy (IEC 61800-5-1:2007/A1:2016)
slovensko : Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 5-1. del: Varnostne zahteve - Električne, toplotne in energijske - Dopolnilo A1 (IEC 61800-5-1:2007/A1:2016)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.200 29.160.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61800-5-1:2007/A11:2021
angleško : Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy
slovensko : Električni pogonski sistemi z nastavljivo hitrostjo - 5-1. del: Varnostne zahteve - Električne, toplotne in energijske
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.160.30 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : G002-001:1986
angleško : Guide for reference installation and reference service-conditions for low- voltage general purpose cage induction motors with duty type S1
slovensko : Guide for reference installation and reference service-conditions for low- voltage general purpose cage induction motors with duty type S1
TC : ERS - Električni rotacijski stroji ICS : 29.160.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
Razveljavitev : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi