ICS: 29.160.40 - Električni agregati

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 28
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61204:1995
angleško: Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics
slovensko: Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics and safety requirements (IEC 61204:1993)
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.160.40 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-7:2017
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 7: Technical declarations for specification and design
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 7. del: Tehnični podatki za načrtovanje in konstruiranje
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 29.160.40 27.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-8:2016
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 8. del: Zahteve in preskusi za agregate majhnih moči
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 29.160.40 27.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-9:2017
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 9. del: Merjenje in vrednotenje mehanskih vibracij
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 29.160.40 27.020 17.160
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-10:1998
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping surface method
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 10. del: Merjenje hrupa z metodo omotavanja površin
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40 17.140.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-12:1997
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 12: Emergency power supply to safety services
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 12. del: Zasilna preskrba z električno energijo za varnostne naprave
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2002
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO 8528-13:2016
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 13: Safety (ISO 8528-13:2016)
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 13. del: Varnost (ISO 8528-13:2016)
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 29.160.40 27.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60034-22:2009
angleško: Rotating electrical machines - Part 22: AC generators for reciprocating internal combustion (RIC) engine driven generating sets (IEC 60034-22:2009)
slovensko: Električni rotacijski stroji - 22. del: Izmenični generatorji za generatorske sklope, ki jih poganjajo batni stroji z notranjim zgorevanjem (IEC 60034-22:2009)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 29.160.40 27.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 62257-7-3
angleško: Recommendations for small renewable energy and hybrid systems for rural electrification - Part 7-3: Generator set - Selection of generator sets for rural electrification systems
slovensko: Priporočila za sisteme malih obnovljivih virov energije in hibridne sisteme za elektrifikacijo podeželja - 7-3. del: Generatorski sklopi - Izbira generatoskih sklopov za sisteme elektrifikacije podeželja
TC: PVS - Fotonapetostni sistemi ICS: 29.160.40 27.190
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 88528-11:2004
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 11: Rotary uninterruptible power systems - Performance requirements and test methods
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 11. del: - Dimamični neprekinitveni napajalni sistemi - Zahtevane lastnosti in preskusne metode (IEC 88528-11:2004)
TC: ERS - Električni rotacijski stroji ICS: 27.020 29.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-5-551:2010
angleško: Low-voltage electrical installations -- Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment - Other equipment -- Clause 551: Low-voltage generating sets
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-55. del: Izbira in namestitev električne opreme - Druga oprema - 551. točka: Nizkonapetostni generatorji (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (Točka 551))
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.160.40 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2010
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-7-722:2016
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supply of electric vehicle
slovensko: Električne inštalacije zgradb - 7-722. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Napajanje električnih vozil
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 43.120 29.160.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2016
Razveljavitev: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-7-722:2018
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supplies for electric vehicles
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-722. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokacije - Napajanje električnih vozil
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.160.40 43.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 60364-5-551:2010/A11:2016
angleško: Low-voltage electrical installations - Part 5-55: Selection and erection of electrical equipment - Other equipment - Clause 551: Low-voltage generating sets
slovensko: Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-55. del: Izbira in namestitev električne opreme - Druga oprema - 551. točka: Nizkonapetostni generatorji (IEC 60364-5-55:2001/A2:2008 (Točka 551)) - Dopolnilo A11
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 29.160.40 91.140.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12601:2001
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven generating sets - Safety
slovensko: Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim izgorevanjem - Varnost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 29.160.40 27.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-jun-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12601:2010
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven generating sets - Safety
slovensko: Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnost
TC: I13 - Imaginarni 13 ICS: 29.160.40 27.020
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2011
Razveljavitev: 01-sep-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-1:1993
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 1: Application, ratings and performance
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 1. del: Uporaba, značilnosti in zahteve
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2002
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-2:1993
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 2: Engines
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 2. del: Motorji
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2002
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-3:1993
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 3: Alternating current generators for generating sets
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 3. del: Generatorji izmeničnega toka za agregate za proizvodnjo izmeničnega toka
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2002
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-4:1993
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 4: Controlgear and switchgear
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 4. del: Regulacijske in stikalne naprave
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 29.130.01 27.020 29.160.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2002
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-5:1993
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 5: Generating sets
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 5. del: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2002
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-6:1993
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 6: Test methods
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 6. del: Preskusne metode
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2002
Razveljavitev: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-7:1994
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 7: Technical declarations for specification and design
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 7. del: Tehnični podatki za načrtovanje in konstruiranje
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2002
Razveljavitev: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-8:1995
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 8. del: Zahteve in preskusi za agregate majhnih moči
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2002
Razveljavitev: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ISO 8528-9:1995
angleško: Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets -- Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations
slovensko: Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 9. del: Merjenje in vrednotenje mehanskih vibracij
TC: I12 - Imaginarni 12 Imaginarni TC za ISO področje - vzdrževani privzeti ISO standardi ICS: 27.020 29.160.40 17.160
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2002
Razveljavitev: 01-jul-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi