ICS: 29.200 - Usmerniki. Pretvorniki. Stabilizirano električno napajanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 144
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50171:2001
angleško: Central power supply systems
slovensko: Central power supply systems
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50178:1997
angleško: Electronic equipment for use in power installations
slovensko: Electronic equipment for use in power installations
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50327:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated values for converter groups and tests on converter groups
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Harmonizacija vrednosti razredov pretvorniških skupin in preskušanje pretvorniških skupin
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50328:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Elektronski močnostni pretvorniki za napajalne postaje
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50563:2011
angleško: External a.c. - d.c. and a.c. - a.c. power supplies - Determination of no-load power and average efficiency of active modes
slovensko: Samostojne (zunanje) usmerniške (AC-DC) in transformatorske (AC-AC) naprave - Ugotavljanje moči brez obremenitve in povprečnega izkoristka aktivnih načinov
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60618:1997
angleško: Inductive voltage dividers
slovensko: Induktivni napetostni delilniki (IEC 60618:1978 + A1:1981)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60633:1999
angleško: Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission
slovensko: Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission (IEC 60633:1998)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 01.040.29 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 60633:2019
angleško: High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary (IEC 60633:2019)
slovensko: Visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) - Slovar (IEC 60633:2019)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 01.040.29 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61148:2012
angleško: Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power converter equipment
slovensko: Oznake priključkov na modulih in sestavih elektronk in na opremi električnih pretvornikov
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61204:1995
angleško: Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics
slovensko: Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics and safety requirements (IEC 61204:1993)
TC: ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS: 29.160.40 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61803:1999
angleško: Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations
slovensko: Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations (IEC 61803:1999)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
Razveljavitev: 01-nov-2023
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61803:2020
angleško: Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations with line-commutated converters (IEC 61803:2020)
slovensko: Ugotavljanje močnostnih izgub v visokonapetostnih enosmernih (HVDC) pretvorniških postajah s pretvorniki s komutiranjem (IEC 61803:2020)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62501:2009
angleško: Electrical testing of voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct voltage (HVDC) power transmission (IEC 62501:2009)
slovensko: Električno preskušanje elektronk za pretvornike napetostnih virov (VSC) za enosmerni visokonapetostni prenos električne energije (HVDC) (IEC 62501:2009)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.240.01 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62747:2014
angleško: Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems
slovensko: Terminologija za napetostne pretvornike (VSC) za visokonapetostne enosmerne sisteme (IEC 62747:2014)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 01.040.29 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62927:2017
angleško: Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical Testing (IEC 62927:2017)
slovensko: Elektronke za napetostno napajane pretvornike za statični sinhroni kompenzator (STATCOM) - Električno preskušanje (IEC 62927:2017)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 19.080 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60146-2:2000
angleško: Semiconductor converters -- Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters
slovensko: Semiconductor converters – Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters (IEC 60146-2:1999)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60700-1:1998
angleško: Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission -- Part 1: Electrical testing
slovensko: Tiristorski ventili (elektronke) za visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) električne energije - 1. del: Električno preskušanje (IEC 60700-1:1998)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 31.080.20 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60700-1:2015
angleško: Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
slovensko: Tiristorski ventili (elektronke) za visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) električne energije - 1. del: Električno preskušanje
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 19.080 31.080.20 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60700-2:2016
angleško: Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology (IEC 60700-2:2016)
slovensko: Tiristorski ventili (elektronke) za visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) električne energije - 2. del: Terminologija (IEC 60700-2:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 31.080.20 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 60919-1:2005
angleško: Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters -- Part 1: Steady-state conditions
slovensko: Lastnosti visokonapetostnih enosmernih sistemov z vodovno komutiranimi pretvorniki - 1. del: Pogoji v ustaljenem stanju (IEC/TR 60919-1:2005)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 60919-2:2010
angleško: Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with linecommutated converters - Part 2: Faults and switching (IEC/TR 60919-2:2008)
slovensko: Lastnosti visokonapetostnih enosmernih (HVDC) sistemov z vodovno komutiranimi pretvorniki - 2. del: Okvare in stikanje (IEC/TR 60919-2:2008)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61204-3:2018
angleško: Low voltage power supplies, d.c. output - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC) (IEC 61204-3:2016)
slovensko: Nizkonapetostni stikalni napajalniki z enosmernim (DC) izhodom - 3. del: Elektromagnetna združljivost (EMC) (IEC 61204-3:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 33.100.01 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61204-6:2001
angleško: Low-voltage power supplies, DC output -- Part 6: Requirements for low-voltage power supplies of assessed performance
slovensko: Low-voltage power supplies, DC output - Part 6: Requirements for low-voltage power supplies of assessed performance (IEC 61204-6:2000)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61204-7:2018
angleško: Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements (IEC 61204-7:2016)
slovensko: Nizkonapetostni stikalni napajalniki - 7. del: Varnostne zahteve (IEC 61204-7:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2018
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61287-1:2014
angleško: Railway applications - Power convertors installed on board rolling stock - Part 1: Characteristics and test methods
slovensko: Železniške naprave - Močnostni pretvorniki na železniških vozilih - 1. del: Karakteristike in preskusne metode (IEC 61287-1:2014)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.01 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi