ICS: 29.200 - Usmerniki. Pretvorniki. Stabilizirano električno napajanje

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 147
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50171:2001
angleško : Central power supply systems
slovensko : Central power supply systems
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
Razveljavitev : 01-Nov-2024
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50171:2021
angleško : Central safety power supply systems
slovensko : Centralni varnostni napajalni sistemi
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50178:1997
angleško : Electronic equipment for use in power installations
slovensko : Electronic equipment for use in power installations
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50327:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated values for converter groups and tests on converter groups
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Harmonizacija vrednosti razredov pretvorniških skupin in preskušanje pretvorniških skupin
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50328:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Elektronski močnostni pretvorniki za napajalne postaje
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50563:2011
angleško : External a.c. - d.c. and a.c. - a.c. power supplies - Determination of no-load power and average efficiency of active modes
slovensko : Samostojne (zunanje) usmerniške (AC-DC) in transformatorske (AC-AC) naprave - Ugotavljanje moči brez obremenitve in povprečnega izkoristka aktivnih načinov
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60618:1997
angleško : Inductive voltage dividers
slovensko : Induktivni napetostni delilniki (IEC 60618:1978 + A1:1981)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60633:2019
angleško : High-voltage direct current (HVDC) transmission - Vocabulary (IEC 60633:2019)
slovensko : Visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) - Slovar (IEC 60633:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 01.040.29 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61148:2012
angleško : Terminal markings for valve device stacks and assemblies and for power converter equipment
slovensko : Oznake priključkov na modulih in sestavih elektronk in na opremi električnih pretvornikov
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61204:1995
angleško : Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics
slovensko : Low-voltage power supply devices, d.c. output - Performance characteristics and safety requirements (IEC 61204:1993)
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 29.160.40 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61803:1999
angleško : Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations
slovensko : Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations (IEC 61803:1999)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
Razveljavitev : 01-Nov-2023
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61803:2020
angleško : Determination of power losses in high-voltage direct current (HVDC) converter stations with line-commutated converters (IEC 61803:2020)
slovensko : Ugotavljanje močnostnih izgub v visokonapetostnih enosmernih (HVDC) pretvorniških postajah s pretvorniki s komutiranjem (IEC 61803:2020)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62501:2009
angleško : Electrical testing of voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct voltage (HVDC) power transmission (IEC 62501:2009)
slovensko : Električno preskušanje elektronk za pretvornike napetostnih virov (VSC) za enosmerni visokonapetostni prenos električne energije (HVDC) (IEC 62501:2009)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.240.01 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62747:2014
angleško : Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for high-voltage direct current (HVDC) systems
slovensko : Terminologija za napetostne pretvornike (VSC) za visokonapetostne enosmerne sisteme (IEC 62747:2014)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 01.040.29 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62927:2017
angleško : Voltage sourced converter (VSC) valves for static synchronous compensator (STATCOM) - Electrical Testing (IEC 62927:2017)
slovensko : Elektronke za napetostno napajane pretvornike za statični sinhroni kompenzator (STATCOM) - Električno preskušanje (IEC 62927:2017)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 19.080 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60146-2:2000
angleško : Semiconductor converters -- Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters
slovensko : Semiconductor converters – Part 2: Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters (IEC 60146-2:1999)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60700-1:1998
angleško : Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission -- Part 1: Electrical testing
slovensko : Tiristorski ventili (elektronke) za visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) električne energije - 1. del: Električno preskušanje (IEC 60700-1:1998)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 31.080.20 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60700-1:2015
angleško : Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing
slovensko : Tiristorski ventili (elektronke) za visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) električne energije - 1. del: Električno preskušanje
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 19.080 31.080.20 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60700-2:2016
angleško : Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 2: Terminology (IEC 60700-2:2016)
slovensko : Tiristorski ventili (elektronke) za visokonapetostni enosmerni prenos (HVDC) električne energije - 2. del: Terminologija (IEC 60700-2:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 31.080.20 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 60919-1:2005
angleško : Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters -- Part 1: Steady-state conditions
slovensko : Lastnosti visokonapetostnih enosmernih sistemov z vodovno komutiranimi pretvorniki - 1. del: Pogoji v ustaljenem stanju (IEC/TR 60919-1:2005)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 60919-2:2010
angleško : Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with linecommutated converters - Part 2: Faults and switching (IEC/TR 60919-2:2008)
slovensko : Lastnosti visokonapetostnih enosmernih (HVDC) sistemov z vodovno komutiranimi pretvorniki - 2. del: Okvare in stikanje (IEC/TR 60919-2:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61204-3:2018
angleško : Low voltage power supplies, d.c. output - Part 3: Electromagnetic compatibility (EMC) (IEC 61204-3:2016)
slovensko : Nizkonapetostni stikalni napajalniki z enosmernim (DC) izhodom - 3. del: Elektromagnetna združljivost (EMC) (IEC 61204-3:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 33.100.01 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61204-6:2001
angleško : Low-voltage power supplies, DC output -- Part 6: Requirements for low-voltage power supplies of assessed performance
slovensko : Low-voltage power supplies, DC output - Part 6: Requirements for low-voltage power supplies of assessed performance (IEC 61204-6:2000)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61204-7:2018
angleško : Low-voltage switch mode power supplies - Part 7: Safety requirements (IEC 61204-7:2016)
slovensko : Nizkonapetostni stikalni napajalniki - 7. del: Varnostne zahteve (IEC 61204-7:2016)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2018
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61287-1:2014
angleško : Railway applications - Power convertors installed on board rolling stock - Part 1: Characteristics and test methods
slovensko : Železniške naprave - Močnostni pretvorniki na železniških vozilih - 1. del: Karakteristike in preskusne metode (IEC 61287-1:2014)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2014
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi