ICS: 29.240.01 - Omrežja za prenos in distribucijo električne energije na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 122
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50422:2013
angleško : Guide for the application of the European Standard EN 50160
slovensko : Vodilo za uporabo evropskega standarda EN 50160
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50549-1:2019
angleško : Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50549-1:2019/AC:2019-04
angleško : Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 1. del: Vezava z nizkonapetostnim razdelilnim omrežjem - Generatorski postroji do vključno tipa B - Popravek AC
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50160:2010
angleško : Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks
slovensko : Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50522:2010
angleško : Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.
slovensko : Ozemljitev elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 29.240.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50522:2022
angleško : Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.
slovensko : Ozemljitev elektroenergetskih postrojev, ki presegajo 1 kV izmenične napetosti
TC : IVNI - Visokonapetostne inštalacije ICS : 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2022
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50555:2010
angleško : Interruption indexes
slovensko : Prekinitveni indeksi
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 27.010 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50608:2013
angleško : Smart grid projects in Europe
slovensko : Projekti za pametna omrežja (Smart grids) v Evropi
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 27.010
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50609:2014
angleško : Technical Guidelines for Radial HVDC Networks
slovensko : Tehnične smernice za enosmerna, radialno napajana VN omrežja
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TS 60816
angleško : Guide on methods of measurement of short duration transients on low-voltage power and signal lines
slovensko : Guide on methods of measurement of short duration transients on low voltage power and signal lines
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1998
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62110:2009
angleško : Measurement procedures for electric and magnetic field levels generated by AC power systems with regard to human exposure
slovensko : Merilni postopki za merjenje nivoja električnih in magnetnih polj, ki jih generirajo izmenični napajalni sistemi, z vidika izpostavljenosti ljudi (IEC 62110:2009)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 29.240.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62501:2009
angleško : Electrical testing of voltage sourced converter (VSC) valves for high-voltage direct voltage (HVDC) power transmission (IEC 62501:2009)
slovensko : Električno preskušanje elektronk za pretvornike napetostnih virov (VSC) za enosmerni visokonapetostni prenos električne energije (HVDC) (IEC 62501:2009)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.240.01 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50110-1:2013
angleško : Operation of electrical installations - Part 1: General requirements
slovensko : Obratovanje električnih postrojev – 1. del: Splošne zahteve
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 29.240.01
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50110-2:2010
angleško : Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
slovensko : Obratovanje električnih postrojev - 2. del: Nacionalni dodatki
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2010
Razveljavitev : 01-Dec-2022
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50110-2:2021
angleško : Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
slovensko : Obratovanje električnih postrojev - 2. del: Nacionalni dodatki
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50549-2:2019
angleško : Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network - Generating plants up to and including Type B
slovensko : Zahteve za vzporedno vezavo generatorskih postrojev z razdelilnim omrežjem - 2. del: Vezava s srednjenapetostnim razdelilnim omrežjem do vključno tipa B
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01 29.160.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50654-1:2020
angleško : HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 1: Guidelines
slovensko : Sistemi visokonapetostnega enosmernega omrežja in priključene pretvorniške postaje - Smernice in seznam parametrov za funkcijsko specifikacijo - 1. del: Smernice
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50654-2:2020
angleško : HVDC Grid Systems and connected Converter Stations - Guideline and Parameter Lists for Functional Specifications - Part 2: Parameter Lists
slovensko : Sistemi visokonapetostnega enosmernega omrežja in priključene pretvorniške postaje - Smernice in seznam parametrov za funkcijsko specifikacijo - 2. del: Seznam parametrov
TC : NTF - Oskrba z električno energijo ICS : 29.240.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60027-7:2010
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology - Part 7: Power generation, transmission and distribution (IEC 60027-7:2010)
slovensko : Črkovne oznake za elektrotehniko - 7. del: Proizvodnja, prenos in distribucija električne energije (IEC 60027-7:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.240.01 01.075
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61557-1:2007
angleško : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures -- Part 1: General requirements
slovensko : Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61557-1:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.240.01 29.080.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
Razveljavitev : 01-Nov-2024
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61557-1:2021
angleško : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V AC and 1 500 V DC - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements (IEC 61557-1:2019)
slovensko : Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih za izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 1. del: Splošne zahteve (IEC 61557-1:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.240.01 29.080.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61557-2:2007
angleško : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures -- Part 2: Insulation resistance
slovensko : Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 2. del: Izolacijska upornost (IEC 61557-2:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.240.01 29.080.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
Razveljavitev : 01-Nov-2024
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61557-2:2021
angleško : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 2: Insulation resistance (IEC 61557-2:2019)
slovensko : Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih za izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 2. del: Izolacijska upornost (IEC 61557-2:2019)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.240.01 29.080.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61557-3:2007
angleško : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures -- Part 3: Loop impedance
slovensko : Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih za izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 3. del: Impedanca zanke (IEC 61557-3:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.080.01 29.240.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
Razveljavitev : 01-Apr-2025
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61557-4:2007
angleško : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures -- Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding
slovensko : Električna varnost v nizkonapetostnih razdelilnih sistemih izmenične napetosti do 1 kV in enosmerne napetosti do 1,5 kV - Oprema za preskušanje, merjenje ali nadzorovanje zaščitnih ukrepov - 4. del: Upornost ozemljitvenega priključka in izenačitev potencialov (IEC 61557-4:2007)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.240.01 29.080.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
Razveljavitev : 01-Nov-2024
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi