ICS: 29.240.30 - Krmilna oprema za elektroenergetske sisteme

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 126
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61850-3:2014
angleško : Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements
slovensko : Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 3. del: Splošne zahteve (IEC 61850-3:2013)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2014
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61850-4:2011
angleško : Communication networks and systems for power utility automation - Part 4: System and project management
slovensko : Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 4. del: Sistemsko in projektno upravljanje
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61850-5:2003
angleško : Communication networks and systems in substations -- Part 5: Communication requirements for functions and device models
slovensko : Communication networks and systems in substations - Part 5: Communication requirements for functions and device models (IEC 61850- 5:2003)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2004
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61850-5:2013
angleško : Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models
slovensko : Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo porabe električne energije - 5. del: Komunikacijske zahteve za funkcije in modeli naprav (IEC 61850-5:2013)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2013
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61850-6:2010
angleško : Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs (IEC 61850-6:2009)
slovensko : Komunikacijska omrežja in sistemi v postajah - 6. del: Jezik za opisovanje konfiguracije za komunikacijo v postajah z inteligentnimi elektronskimi napravami (IED) (IEC 61850-6:2009)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61968-1:2013
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general requirements
slovensko : Združevanje aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 1. del: Arhitektura vmesnikov in splošne zahteve (IEC 61968-1:2012)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2013
Razveljavitev : 01-Jun-2023
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61968-1:2020
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 1: Interface architecture and general recommendations
slovensko : Združevanje aplikacij pri oskrbi z električno enegijo - Sistemski vmesniki za upravljanje omrežja - 1. del: Arhitektura vmesnikov in splošna priporočila
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61968-3:2018
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations
slovensko : Združevanje aplikacij pri oskrbi z električno enegijo - Sistemski vmesniki za upravljanje omrežja - 3. del: Vmesniki za delovanje omrežja
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
Razveljavitev : 01-Jun-2024
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61968-3:2021
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations
slovensko : Združevanje aplikacij pri oskrbi z električno energijo - Sistemski vmesniki za upravljanje omrežja - 3. del: Vmesniki za delovanje omrežja
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 35.200 29.240.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-Z: 214.17 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61968-4:2007
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management -- Part 4: Interfaces for records and asset management
slovensko : Integracija aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije – 4. del: Vmesniki za upravljanje (računovodskih) zapisov in premoženja (IEC 61968-4:2007)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61968-4:2019
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 4: Interfaces for records and asset management
slovensko : Integracija aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije – 4. del: Vmesniki za upravljanje (računovodskih) zapisov in premoženja
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61968-5:2020
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management – Part 5: Distributed energy optimization
slovensko : Združevanje aplikacij pri oskrbi z električno enegijo - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 5. del: Optimizacija porazdeljenih energijskhi virov
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61968-6:2016
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 6: Interfaces for maintenance and construction
slovensko : Združevanje aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 6. del: Priključki za vzdrževanje in konstrukcijo
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61968-8:2016
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 8: Interface standard for customer support
slovensko : Združevanje aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 8. del: Standard vmesnika za podporo končnim uporabnikom
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2016
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61968-9:2014
angleško : Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 9: Interfaces for meter reading and control
slovensko : Združevanje aplikacij v elektropodjetjih - Sistemski vmesniki za upravljanje distribucije - 9. del: Vmesniki za odbiranje stanja električnih števcev in krmiljenje (IEC 61968-9:2013)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-2A: 225.06 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61970-1:2006
angleško : Energy management system application program interface (EMS-API) -- Part 1: Guidelines and general requirements
slovensko : Programski vmesnik za sistem za upravljanje energije (EMS-API) - 1. del: Smernice in splošne zahteve (IEC 61970-1:2005)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 61970-2:2005
angleško : Energy management system application program interface (EMS-API) -- Part 2: Glossary
slovensko : Programski vmesnik za sistem za upravljanje energije (EMS-API) – 2. del: Slovar (IEC 61970-2:2004)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.200 01.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62310-3:2008
angleško : Static transfer systems (STS) -- Part 3: Method for specifying performance and test requirements
slovensko : Sistemi s statičnim prenosom - 3. del: Metoda za specificiranje tehničnih in preskusnih zahtev (IEC 62310-3:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 29.240.30 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62351-3:2014
angleško : Power systems management nd associated information exchange - Data and communications security - Part 3: Communication network and system security - Profiles including TCP/IP
slovensko : Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Varnost podatkov in komunikacij - 3. del: Varnost komunikacijskih omrežij in sistemov - Profili za TCP/IP (IEC 62351-3:2014)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 35.240.50 29.240.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62351-4:2018
angleško : Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 4: Profiles including MMS and derivatives
slovensko : Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Varnost podatkov in komunikacij - 4. del: Profili, vključno z MMS in izpeljankami
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 35.240.50 29.240.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62351-6:2020
angleško : Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 6: Security for IEC 61850
slovensko : Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Varnost podatkov in komunikacij - 6. del: Varnost za IEC 61850
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 35.240.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62351-7:2017
angleško : Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 7: Network and System management (NSM) data object models
slovensko : Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Varnost podatkov in komunikacij - 7. del: Podatkovni modeli pri upravljanju omrežij in sistemov (NSM)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 35.240.50 29.240.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62351-8:2020
angleško : Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 8: Role-based access control for power system management
slovensko : Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Varnost podatkov in komunikacij - 8. del: Kontrola dostopa do elektroenergetskega sistema na podlagi vlog
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 35.240.50 29.240.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62351-9:2017
angleško : Power systems management and associated information exchange - Data and communications security - Part 9: Cyber security key management for power system equipment
slovensko : Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Varnost podatkov in komunikacij - 9. del: Upravljanje računalniške varnosti opreme napajalnih sistemov
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 35.030 35.240.50 29.240.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62361-2:2013
angleško : Power systems management and associated information exchange - Interoperability in the long term - Part 2: End to end quality codes for supervisory control and data acquisition (SCADA)
slovensko : Upravljanje elektroenergetskega sistema in pripadajoča izmenjava informacij - Dolgoročna interoperabilnost - 2. del: Kode kakovosti podatkov za izmenjavo z nadzornimi sistemi (SCADA)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.30 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi