ICS: 29.240.99 - Druga oprema v zvezi z omrežji za prenos in distribucijo električne energije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61954:1999
angleško: Power electronics for electrical transmission and distribution systems - Testing of thyristor valves for static VAR compensators
slovensko: Močnostna elektronika za elektroenergetske prenosne in distribucijske sisteme – Preskušanje tiristorskih ventilov (elektronk) za statične kompenzatorje jalove moči (IEC 61954:1999)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 31.080.20 29.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61954:2011
angleško: Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
slovensko: Statični kompenzatorji jalove energije (var) - Preskušanje tiristorskih elektronk
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.080.20 29.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 63028:2017
angleško: Wireless Power Transfer - AirFuel Resonant Baseline System Specification (BSS) (IEC 63028:2017)
slovensko: Brezžični prenos moči - Specifikacija referenčnega sistema (BSS) A4WP (IEC 63028:2017)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.160.99 29.240.99 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61243-1:2021
angleško: Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
slovensko: Delo pod napetostjo - Napetostni detektorji - 1. del: Kapacitivni tip za uporabo pri izmeničnih napetostih nad 1 kV
TC: DPN - Delo pod napetostjo ICS: 13.260 29.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61439-5:2015
angleško: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks (IEC 61439-5:2014)
slovensko: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 5. del: Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih (IEC 61439-5:2014)
TC: SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS: 29.240.99 29.130.20
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62310-1:2005
angleško: Static transfer systems (STS) -- Part 1: General and safety requirements
slovensko: Sistemi s statičnim prenosom (STS) – 1. del: Splošne in varnostne zahteve (IEC 62310-1:2005)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.200 29.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62827-1:2016
angleško: Wireless Power Transfer - Management - Part 1: Common Components (TA 15)
slovensko: Brezžični prenos moči - Upravljanje - 1. del: Skupne komponente (TA 15)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 29.240.99 35.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62827-2:2017
angleško: Wireless power transfer - Management - Part 2: Multiple device control management (IEC 62827-2:2017)
slovensko: Brezžični prenos moči - Upravljanje - 2. del: Več naprav kontrolnega upravljanja (IEC 62827-2:2017)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 29.240.99 35.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62827-3:2017
angleško: Wireless Power Transfer - Management - Part 3: Multiple sources control management (IEC 62827-3:2016)
slovensko: Brezžični prenos moči - Upravljanje - 3. del: Več virov kontrolnega upravljanja (IEC 62827-3:2016)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.240.99 29.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63245-1:2021
angleško: Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances - Part 1: Requirements (IEC 63245-1:2021)
slovensko: Prostorski brezžični prenos energije na osnovi več magnetnih resonanc - 1. del: Zahteve (IEC 63245-1:2021)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 29.240.99 35.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61334-5-1:2001
angleško: Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 5-1: Lower layer profiles - The spread frequency shift keying (S-FSK) profile
slovensko: Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 5-1: Lower layer profiles - The spread frequency shift keying (S-FSK) profile (IEC 61334-5-1:2001)
TC: PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS: 29.240.99 33.040.40 35.100.05 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2002
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61439-5:2015/AC:2015
angleško: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
slovensko: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 5. del: Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih - Popravek AC
TC: SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS: 29.240.99 29.130.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61954:1999/A1:2003
angleško: Power electronics for electrical transmission and distribution systems - Testing of thyristor valves for static VAR compensators
slovensko: Močnostna elektronika za elektroenergetske prenosne in distribucijske sisteme – Preskušanje tiristorskih ventilov (elektronk) za statične kompenzatorje jalove moči – Dopolnilo A1 (IEC 61954:1999/A1:2003)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 31.080.20 29.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61954:2011/A1:2013
angleško: Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves (IEC 61954:2011/A1:2013)
slovensko: Statični kompenzatorji jalove energije (var) - Preskušanje tiristorskih elektronk (IEC 61954:2011/A1:2013)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.080.20 29.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61954:2011/A2:2017
angleško: Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves (IEC 61954:2011/A2:2017)
slovensko: Statični kompenzatorji jalove energije (SVC) - Preskušanje tiristorskih elektronk - Dopolnilo A2 (IEC 61954:2011/A2:2017)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 31.080.20 29.240.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50300:2004
angleško: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements for low-voltage substation cable distribution boards
slovensko: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements for low-voltage substation cable distribution boards
TC: SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS: 29.240.99 29.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2004
Razveljavitev: 01-feb-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60439-5:1996
angleško: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in networks
slovensko: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 5. del: Posebne zahteve za sestave, predvidene za zunanjo postavitev na javnih mestih – Kabelske razdelilne omare (CDC) za elektroenergetska omrežja
TC: SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS: 29.240.99 29.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60439-5:2006
angleško: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5: Particular requirements for assemblies for power distribution in public networks
slovensko: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 5. del: Posebne zahteve za sestave, predvidene za javna elektroenergetska razdelilna omrežja (IEC 60439-5:2006)
TC: SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS: 29.240.99 29.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2007
Razveljavitev: 01-apr-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61439-5:2011
angleško: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks (IEC 61439-5:2010)
slovensko: Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 5. del: Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih (IEC 61439-5:2010)
TC: SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS: 29.240.99 29.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2011
Razveljavitev: 01-dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60439-5:1996/A1:1998
angleško: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in networks
slovensko: Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 5. del: Posebne zahteve za sestave, predvidene za zunanjo postavitev na javnih mestih – Kabelske razdelilne omare (CDC) za elektroenergetska omrežja – Dopolnilo A1
TC: SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS: 29.240.99 29.130.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61954:2021
angleško: Static var compensators (SVC) - Testing of thyristor valves (IEC 61954:2021)
slovensko: Statični kompenzatorji jalove energije (var) - Preskušanje tiristorskih ventilov (IEC 61954:2021)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 31.080.20 29.240.99
Stopnja: 6060 Status: Neobjavljen
Objavljen: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN IEC 63245-2:2021
angleško: Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances (SWPT-MMR) - Part 2: Reference model (TA 15)
slovensko: Prostorski brezžični prenos energije na osnovi več magnetnih resonanc (SWPT-MMR) - 2. del: Referenčni model (TA 15)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 29.240.99 35.200
Stopnja: 4020 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi