ICS: 29.240.99 - Druga oprema v zvezi z omrežji za prenos in distribucijo električne energije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 23 od 23


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61954:1999
angleško : Power electronics for electrical transmission and distribution systems - Testing of thyristor valves for static VAR compensators
slovensko : Močnostna elektronika za elektroenergetske prenosne in distribucijske sisteme – Preskušanje tiristorskih ventilov (elektronk) za statične kompenzatorje jalove moči (IEC 61954:1999)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 31.080.20 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61954:2011
angleško : Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves
slovensko : Statični kompenzatorji jalove energije (var) - Preskušanje tiristorskih elektronk
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.080.20 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
Razveljavitev : 01-Nov-2024
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61954:2021
angleško : Static var compensators (SVC) - Testing of thyristor valves (IEC 61954:2021)
slovensko : Statični kompenzatorji jalove energije (var) - Preskušanje tiristorskih ventilov (IEC 61954:2021)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 31.080.20 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 63028:2017
angleško : Wireless Power Transfer - AirFuel Resonant Baseline System Specification (BSS) (IEC 63028:2017)
slovensko : Brezžični prenos moči - Specifikacija referenčnega sistema (BSS) A4WP (IEC 63028:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.99 29.240.99 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61243-1:2021
angleško : Live working - Voltage detectors - Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding 1 kV a.c.
slovensko : Delo pod napetostjo - Napetostni detektorji - 1. del: Kapacitivni tip za uporabo pri izmeničnih napetostih nad 1 kV
TC : DPN - Delo pod napetostjo ICS : 13.260 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61439-5:2015
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks (IEC 61439-5:2014)
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 5. del: Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih (IEC 61439-5:2014)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.240.99 29.130.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62310-1:2005
angleško : Static transfer systems (STS) -- Part 1: General and safety requirements
slovensko : Sistemi s statičnim prenosom (STS) – 1. del: Splošne in varnostne zahteve (IEC 62310-1:2005)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 29.200 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62827-1:2016
angleško : Wireless Power Transfer - Management - Part 1: Common Components (TA 15)
slovensko : Brezžični prenos moči - Upravljanje - 1. del: Skupne komponente (TA 15)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 29.240.99 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62827-2:2017
angleško : Wireless power transfer - Management - Part 2: Multiple device control management (IEC 62827-2:2017)
slovensko : Brezžični prenos moči - Upravljanje - 2. del: Več naprav kontrolnega upravljanja (IEC 62827-2:2017)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 29.240.99 35.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2018
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62827-3:2017
angleško : Wireless Power Transfer - Management - Part 3: Multiple sources control management (IEC 62827-3:2016)
slovensko : Brezžični prenos moči - Upravljanje - 3. del: Več virov kontrolnega upravljanja (IEC 62827-3:2016)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.240.99 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63245-1:2021
angleško : Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances - Part 1: Requirements (IEC 63245-1:2021)
slovensko : Prostorski brezžični prenos energije na osnovi več magnetnih resonanc - 1. del: Zahteve (IEC 63245-1:2021)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 29.240.99 35.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61334-5-1:2001
angleško : Distribution automation using distribution line carrier systems -- Part 5-1: Lower layer profiles - The spread frequency shift keying (S-FSK) profile
slovensko : Distribution automation using distribution line carrier systems - Part 5-1: Lower layer profiles - The spread frequency shift keying (S-FSK) profile (IEC 61334-5-1:2001)
TC : PSE - Procesni sistemi v energetiki ICS : 29.240.99 33.040.40 35.100.05 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2002
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61439-5:2015/AC:2015
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 5. del: Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih - Popravek AC
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.240.99 29.130.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2016
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61954:1999/A1:2003
angleško : Power electronics for electrical transmission and distribution systems - Testing of thyristor valves for static VAR compensators
slovensko : Močnostna elektronika za elektroenergetske prenosne in distribucijske sisteme – Preskušanje tiristorskih ventilov (elektronk) za statične kompenzatorje jalove moči – Dopolnilo A1 (IEC 61954:1999/A1:2003)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 31.080.20 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61954:2011/A1:2013
angleško : Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves (IEC 61954:2011/A1:2013)
slovensko : Statični kompenzatorji jalove energije (var) - Preskušanje tiristorskih elektronk (IEC 61954:2011/A1:2013)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.080.20 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
Razveljavitev : 01-Nov-2024
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61954:2011/A2:2017
angleško : Static VAR compensators (SVC) - Testing of thyristor valves (IEC 61954:2011/A2:2017)
slovensko : Statični kompenzatorji jalove energije (SVC) - Preskušanje tiristorskih elektronk - Dopolnilo A2 (IEC 61954:2011/A2:2017)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 31.080.20 29.240.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
Razveljavitev : 01-Nov-2024
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50300:2004
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements for low-voltage substation cable distribution boards
slovensko : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - General requirements for low-voltage substation cable distribution boards
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.240.99 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2004
Razveljavitev : 01-Feb-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60439-5:1996
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in networks
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 5. del: Posebne zahteve za sestave, predvidene za zunanjo postavitev na javnih mestih – Kabelske razdelilne omare (CDC) za elektroenergetska omrežja
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.240.99 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
Razveljavitev : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60439-5:2006
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5: Particular requirements for assemblies for power distribution in public networks
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih naprav – 5. del: Posebne zahteve za sestave, predvidene za javna elektroenergetska razdelilna omrežja (IEC 60439-5:2006)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.240.99 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
Razveljavitev : 01-Apr-2011
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61439-5:2011
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks (IEC 61439-5:2010)
slovensko : Nizkonapetostne stikalne in krmilne naprave - 5. del: Sestavi za distribucijo električne energije v javnih omrežjih (IEC 61439-5:2010)
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.240.99 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-2011
Razveljavitev : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60439-5:1996/A1:1998
angleško : Low-voltage switchgear and controlgear assemblies -- Part 5: Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets (CDCs) for power distribution in networks
slovensko : Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 5. del: Posebne zahteve za sestave, predvidene za zunanjo postavitev na javnih mestih – Kabelske razdelilne omare (CDC) za elektroenergetska omrežja – Dopolnilo A1
TC : SKA - Stikalni in krmilni aparati ICS : 29.240.99 29.130.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
Razveljavitev : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN IEC 60143-4:2021
angleško : Series capacitors for power systems - Part 4: Thyristor controlled series capacitors
slovensko : Zaporedni kondenzatorji za elektroenergetske sisteme - 4. del: Zaporedni kondenzatorji s tiristorskim upravljanjem
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 31.060.70 29.240.99
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN IEC 63245-2:2021
angleško : Spatial wireless power transfer based on multiple magnetic resonances (SWPT-MMR) - Part 2: Reference model (TA 15)
slovensko : Prostorski brezžični prenos energije na osnovi več magnetnih resonanc (SWPT-MMR) - 2. del: Referenčni model (TA 15)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 29.240.99 35.200
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi