ICS: 29.260.20 - Električni aparati za eksplozivna ozračja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 223
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 10807:1996
angleško : Pipework - Corrugated flexible metallic hose assemblies for the protection of electrical cables in explosive atmosphere (ISO 10807:1994)
slovensko : Cevovodi - Valovita sestavljena gibljiva kovinska cev za zaščito električnih vodnikov v eksplozivni atmosferi (ISO 10807:1994)
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14460:2018
angleško : Explosion resistant equipment
slovensko : Eksplozijsko vzdržljiva oprema
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 14986:2017
angleško : Design of fans working in potentially explosive atmospheres
slovensko : Načrtovanje ventilatorjev za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 23.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50104:2019
angleško : Electrical apparatus for the detection and measurement of oxygen - Performance requirements and test methods
slovensko : Električne naprave za odkrivanje in merjenje kisika - Zahteve za delovanje in preskusne metode
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50176:2009
angleško : Stationary electrostatic application equipment for ignitable liquid coating material - Safety requirements
slovensko : Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivih tekočin za prevleke - Varnostne zahteve
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50177:2009
angleško : Stationary electrostatic application equipment for ignitable coating powder - Safety requirements
slovensko : Vgrajena oprema za elektrostatični nanos vnetljivega prahu za prevleke - Varnostne zahteve
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50223:2015
angleško : Stationary electrostatic application equipment for ignitable flock material - Safety requirements
slovensko : Vgrajena oprema za elektrostatični nanos gorljivih kosmičastih materialov - Varnostne zahteve
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 87.100 29.260.20
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
nemški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50271:2018
angleško : Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
slovensko : Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika - Zahteve in preskusi za naprave s programsko opremo in/ali digitalno tehnologijo
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50303:2000
angleško : Group I, Category M1 equipment intended to remain functional in atmospheres endangered by firedamp and/or coal dust
slovensko : Oprema skupine I, kategorije M1, ki ostane v delovanju v atmosferah, ki jih ogroža jamski eksplozivni plin ali premogov prah
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50402:2017
angleško : Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible or toxic gases or vapours or of oxygen - Requirements on the functional safety of gas detection systems
slovensko : Električne naprave za zaznavanje in merjenje gorljivih ali strupenih plinov, hlapov ali kisika - Zahteve za funkcionalno varnost sistemov za odkrivanje plina
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230 29.260.20 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50426:2004
angleško : Assessment of inadvertent initiation of bridge wire electro-explosive devices by radio-frequency radiation - Guide
slovensko : Ugotavljanje nenamernega radiofrekvenčnega proženja elektroeksplozivnih naprav - Vodilo
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 13.230
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50495:2010
angleško : Safety devices required for the safe functioning of equipment with respect to explosion risks
slovensko : Varnostne naprave, potrebne za varno obratovanje opreme glede tveganja eksplozije
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 13.230 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50628:2016
angleško : Erection of electrical installations in underground mines
slovensko : Namestitev električnih inštalacij v podzemnih rudnikih
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.01 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50050-1:2013
angleško : Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials
slovensko : Oprema za ročno elektrostatično brizganje - Varnostne zahteve - 1. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih tekočih prekrivnih snovi
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50050-2:2013
angleško : Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 2: Hand-held spraying equipment for ignitable coating powder
slovensko : Oprema za ročno elektrostatično brizganje - Varnostne zahteve - 2. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivega prekrivnega prahu
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50050-3:2013
angleško : Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 3: Hand-held spraying equipment for ignitable flock
slovensko : Oprema za ročno elektrostatično brizganje - Varnostne zahteve - 3. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih kosmičev
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20 87.100
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60079-0:2018
angleško : Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements
slovensko : Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60079-1:2014
angleško : Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures "d"
slovensko : Eksplozivne atmosfere - 1. del: Zaščita opreme z neprodirnim okrovom "d"
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60079-2:2014
angleško : Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p" (IEC 60079-2:2014)
slovensko : Eksplozivne atmosfere - 2. del: Zaščita opreme z nadtlakom "p" (IEC 60079-2:2014)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60079-5:2015
angleško : Explosive atmospheres - Part 5: Equipment protection by powder filling "q" (IEC 60079-5:2015)
slovensko : Eksplozivne atmosfere - 5. del: Zaščita opreme s polnjenjem s peskom "q" (IEC 60079-5:2015)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60079-6:2015
angleško : Explosive atmospheres - Part 6: Equipment protection by liquid immersion "o" (IEC 60079-6:2015)
slovensko : Eksplozivne atmosfere - 6. del: Zaščita opreme s potopitvijo v olje "o" (IEC 60079-6:2015)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60079-7:2015
angleško : Explosive atmospheres -- Part 7: Equipment protection by increased safety "e" (IEC 60079-7:2015)
slovensko : Eksplozivne atmosfere - 7. del: Zaščita opreme s povečano varnostjo "e" (IEC 60079-7:2015)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62013-2:2006
angleško : Caplights for use in mines susceptible to firedamp -- Part 2: Performance and other safety-related matters
slovensko : Rudarske naglavne svetilke za uporabo v rudnikih, kjer se lahko pojavi jamski eksplozivni plin - 2. del: Lastnosti in druge z varnostjo povezane teme (IEC 62013-2:2005)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 73.100.20 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62086-1:2005
angleško : Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical resistance trace heating -- Part 1: General and testing requirements
slovensko : Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere - Električni uporovni grelni trakovi - 1. del: Splošno in zahteve za preskušanje (IEC 62086-1:2001 + popravek 2003)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62086-2:2005
angleško : Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Electrical resistance trace heating -- Part 2: Application guide for design, installation and maintenance
slovensko : Električne naprave za eksplozivne plinske atmosfere - Električni uporovni grelni trakovi - 2. del: Vodila za zasnovo, vgraditev in vzdrževanje (IEC 62086-2:2001)
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 29.260.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi