ICS: 29.280 - Električna vlečna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 166
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50119:2009
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni vodniki električne vleke
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50119:2020
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni vodniki električne vleke
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50149:2001
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Kontaktni ožlebljeni vodniki iz bakra in zlitin
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50149:2012
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni ožlebljeni vodniki iz bakra in zlitin
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50151:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Special requirements for composite insulators
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Posebne zahteve za kompozitne izolatorje
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.080.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50163:2004
angleško: Railway applications - Supply voltages of traction systems
slovensko: Železniške naprave – Napajalne napetosti sistemov električne vleke
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50215:2009
angleško: Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service
slovensko: Železniške naprave - Preskušanje voznih sredstev po končani gradnji in pred rednim obratovanjem
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50238-1:2003
angleško: Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems -- Part 2: Compatibility with track circuits
slovensko: Železniške naprave – Združljivost voznih sredstev in sistemov za detekcijo vlaka
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 45.060.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50317:2012
angleško: Railway applications - Current collection systems - Requirements for and validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko: Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Zahteve in veljavnost meritev medsebojnih dinamičnih vplivov med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50318:2002
angleško: Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko: Železniške naprave – Sistemi tokovnega odjema – Veljavnost simuliranja medsebojnih dinamičnih vplivov med tokovnim odjemnikom in kontaktnim vodnikom
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50318:2018
angleško: Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko: Železniške naprave - Sistemi tokovnega odjema - Veljavnost simuliranja medsebojnih dinamičnih vplivov med tokovnim odjemnikom in kontaktnim vodnikom
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50327:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated values for converter groups and tests on converter groups
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Harmonizacija vrednosti razredov pretvorniških skupin in preskušanje pretvorniških skupin
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50328:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Elektronski močnostni pretvorniki za napajalne postaje
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50329:2003
angleško: Railway applications - Fixed installations - Traction transformers
slovensko: Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Transformatorji vlečnih tokokrogov
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 29.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50345:2009
angleško: Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Insulating synthetic rope assemblies for support of overhead contact lines
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Izolirne vrvi iz sintetičnih vlaken za pritrditev kontaktnih vodnikov
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50367:2012
angleško: Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)
slovensko: Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Tehnični kriteriji za interaktivnost med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom (za doseganje prostega dostopa)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50367:2020
angleško: Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)
slovensko: Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Tehnični kriteriji za interaktivnost med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom (za doseganje prostega dostopa)
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50388:2012
angleško: Railway Applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability
slovensko: Železniške naprave - Preskrba z električno energijo in vozna sredstva - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.060.01 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50405:2006
angleško: Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for carbon contact strips
slovensko: Železniške naprave - Sistemi zajema toka - Odjemniki toka, preskusne metode za ogljene kontaktne drsnike
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50405:2015
angleško: Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for contact strips
slovensko: Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Odjemniki toka, preskusne metode za kontaktne drsnike
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50443:2011
angleško: Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high voltage a.c. electric traction systems and/or high voltage a.c. power supply systems
slovensko: Učinki elektromagnetne interference na cevovode, ki jih povzročajo visokonapetostni sistemi izmeničnega toka električne vleke in/ali visokonapetostni izmenični napajalni sistemi
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 23.040.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50533:2011
angleško: Railway applications - Three-phase train line voltage characteristics
slovensko: Železniške naprave - Napetostne karakteristike trifaznega glavnega voda na tirnem vozilu
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280 45.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50546:2013
angleško: Railway applications - Rolling stock - 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles
slovensko: Železniške naprave - Vozna sredstva - Trifazni (zunanji) napajalni sistem za železniška vozila
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50562:2011
angleško: Railway applications - Fixed installations - Process, measures and demonstration of safety for electric traction systems
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Postopki, meritve in prikazovanje varnosti električnih sistemov vleke
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Razveljavitev: 01-feb-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50562:2018
angleško: Railway applications - Fixed installations - Process, protective measures and demonstration of safety for electric traction systems
slovensko: Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Postopki, zaščitni ukrepi in prikazovanje varnosti električnih sistemov vleke
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 29.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi