ICS: 29.280 - Električna vlečna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 167
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50119:2009
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni vodniki električne vleke
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50119:2020
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction overhead contact lines
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni vodniki električne vleke
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50149:2001
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Kontaktni ožlebljeni vodniki iz bakra in zlitin
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2002
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50149:2012
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Copper and copper alloy grooved contact wires
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Kontaktni ožlebljeni vodniki iz bakra in zlitin
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50151:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Special requirements for composite insulators
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Posebne zahteve za kompozitne izolatorje
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.080.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50163:2004
angleško : Railway applications - Supply voltages of traction systems
slovensko : Železniške naprave – Napajalne napetosti sistemov električne vleke
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50215:2009
angleško : Railway applications - Rolling stock - Testing of rolling stock on completion of construction and before entry into service
slovensko : Železniške naprave - Preskušanje voznih sredstev po končani gradnji in pred rednim obratovanjem
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2009
Razveljavitev : 01-Dec-2024
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50238-1:2003
angleško : Railway applications - Compatibility between rolling stock and train detection systems -- Part 2: Compatibility with track circuits
slovensko : Železniške naprave – Združljivost voznih sredstev in sistemov za detekcijo vlaka
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 45.060.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50317:2012
angleško : Railway applications - Current collection systems - Requirements for and validation of measurements of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko : Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Zahteve in veljavnost meritev medsebojnih dinamičnih vplivov med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50318:2018
angleško : Railway applications - Current collection systems - Validation of simulation of the dynamic interaction between pantograph and overhead contact line
slovensko : Železniške naprave - Sistemi tokovnega odjema - Veljavnost simuliranja medsebojnih dinamičnih vplivov med tokovnim odjemnikom in kontaktnim vodnikom
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50327:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Harmonisation of the rated values for converter groups and tests on converter groups
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Harmonizacija vrednosti razredov pretvorniških skupin in preskušanje pretvorniških skupin
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50328:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electronic power converters for substations
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Elektronski močnostni pretvorniki za napajalne postaje
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50329:2003
angleško : Railway applications - Fixed installations - Traction transformers
slovensko : Železniške naprave – Stabilne naprave električne vleke – Transformatorji vlečnih tokokrogov
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50345:2009
angleško : Railway applications - Fixed installations - Electric traction - Insulating synthetic rope assemblies for support of overhead contact lines
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Izolirne vrvi iz sintetičnih vlaken za pritrditev kontaktnih vodnikov
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50367:2012
angleško : Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)
slovensko : Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Tehnični kriteriji za interaktivnost med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom (za doseganje prostega dostopa)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50367:2020
angleško : Railway applications - Current collection systems - Technical criteria for the interaction between pantograph and overhead line (to achieve free access)
slovensko : Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Tehnični kriteriji za interaktivnost med odjemnikom toka in kontaktnim vodnikom (za doseganje prostega dostopa)
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50388:2012
angleško : Railway Applications - Power supply and rolling stock - Technical criteria for the coordination between power supply (substation) and rolling stock to achieve interoperability
slovensko : Železniške naprave - Preskrba z električno energijo in vozna sredstva - Tehnična merila za uskladitev med elektronapajalnimi postajami in elektrovlečnimi vozili za doseganje medobratovalnosti
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.060.01 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50405:2015
angleško : Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for contact strips
slovensko : Železniške naprave - Sistemi za odjem toka - Odjemniki toka, preskusne metode za kontaktne drsnike
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50443:2011
angleško : Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high voltage a.c. electric traction systems and/or high voltage a.c. power supply systems
slovensko : Učinki elektromagnetne interference na cevovode, ki jih povzročajo visokonapetostni sistemi izmeničnega toka električne vleke in/ali visokonapetostni izmenični napajalni sistemi
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 23.040.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50533:2011
angleško : Railway applications - Three-phase train line voltage characteristics
slovensko : Železniške naprave - Napetostne karakteristike trifaznega glavnega voda na tirnem vozilu
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280 45.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2012
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50546:2013
angleško : Railway applications - Rolling stock - 3-phase shore (external) supply system for rail vehicles
slovensko : Železniške naprave - Vozna sredstva - Trifazni (zunanji) napajalni sistem za železniška vozila
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50562:2011
angleško : Railway applications - Fixed installations - Process, measures and demonstration of safety for electric traction systems
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Postopki, meritve in prikazovanje varnosti električnih sistemov vleke
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2011
Razveljavitev : 01-Feb-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50562:2018
angleško : Railway applications - Fixed installations - Process, protective measures and demonstration of safety for electric traction systems
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Postopki, zaščitni ukrepi in prikazovanje varnosti električnih sistemov vleke
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50633:2016
angleško : Railway applications - Fixed installations - Protection principles for AC and DC electric traction systems
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Načela zaščite za sisteme izmeničnih ali enosmernih električnih vlek
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50641:2020
angleško : Railway applications - Fixed installations - Requirements for the validation of simulation tools used for the design of traction power supply systems
slovensko : Železniške naprave - Stabilne naprave električne vleke - Zahteve za ocenjevanje simulacijskih orodij za snovanje elektroenergetskih napajalnih sistemov električne vleke
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 29.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi