ICS: 31.020 - Elektronske komponente na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 95
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50614:2020
angleško: Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment
slovensko: Zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45556:2019
angleško: General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products
slovensko: Splošna metoda za ocenjevanje deleža ponovno uporabljenih komponent v izdelkih, povezanih z energijo
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45558:2019
angleško: General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products
slovensko: Splošna metoda za navajanje uporabe kritičnih surovin v izdelkih, povezanih z energijo
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 45559:2019
angleško: Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products
slovensko: Metoda za zagotavljanje informacij o vidikih učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50419:2006
angleško: Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
slovensko: Označevanje električne in elektronske opreme v skladu s členom 11(2) direktive 2002/96/ES (WEEE)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 01.080.40 31.020 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50466:2006
angleško: Long duration storage of electronic components - Specification for implementation
slovensko: Dolgotrajno hranjenje elektronskih komponent - Specifikacija uporabe
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50489:2006
angleško: Smart tracker chips - Feasibility study on the inclusion of RFID in Electrical and Electronic Equipment for WEEE management
slovensko: Čipi za pametno sledenje - Študija možnosti vključitve RFID v električno in elektronsko opremo za vodenje po WEEE
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 35.040.50 31.020 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50581:2012
angleško: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko: Tehnična dokumentacija za ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitev nevarnih snovi
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 01.110 31.020 29.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50663:2017
angleško: Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Splošni standard za oceno skladnosti nizkonapetostne elektronske in električne opreme glede na mejne vrednosti izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (10 MHz - 300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 31.020 29.020 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50664:2017
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of equipment intended for use only by workers with limits on human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ
slovensko: Splošni standard za prikaz skladnosti opreme, ki jo uporabljajo samo delavci z omejitvami glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem (0 Hz-300 GHz), namenjene za uporabo ali in situ
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 31.020 29.020 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50665:2017
angleško: Product standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Splošni standard za oceno elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (0 Hz–300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 31.020 29.020 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50693:2019
angleško: Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
slovensko: Pravila za kategorije proizvodov za ocenjevanje življenjskega cikla elektronskih in električnih proizvodov in sistemov
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60294:2012
angleško: Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial terminations
slovensko: Meritev dimenzij cilindrične komponente z osnimi priključki
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60940:2015
angleško: Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression
slovensko: Navodilo za uporabo kondenzatorjev, uporov, tuljav in celotnih filtrskih enot za dušenje elektromagnetnih motenj
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 33.100.01 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61709:2017
angleško: Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion (IEC 61709:2017)
slovensko: Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje (IEC 61709:2017)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62430:2009
angleško: Environmentally conscious design for electrical and electronic products
slovensko: Načrtovanje električnih in elektronskih proizvodov glede na okoljske vidike (IEC 62430:2009)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62430:2019
angleško: Environmentally Conscious Design (ECD) - Principles, requirements and guidance
slovensko: Okoljsko osveščeno snovanje (ECD) - Načela, zahteve in napotki
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62474:2012
angleško: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
slovensko: Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62474:2019
angleško: Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
slovensko: Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 29.020 31.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62542:2013
angleško: Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Standardization of environmental aspects - Glossary of terms
slovensko: Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Standardizacija okoljskih vidikov - Slovar izrazov (IEC 62542:2013)
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 13.020.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 63000:2018
angleško: Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko: Tehnična dokumentacija za presojo električnih in elektronskih naprav v zvezi z omejitvami pri nevarnih snoveh
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020 29.020 01.110
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 63002:2017
angleško: Identification and communication interoperability method for external power supplies used with portable computing devices (IEC 63002:2016)
slovensko: Postopek identifikacije in interoperabilnosti komunikacij zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri prenosnih računalniških napravah (IEC 63002:2016)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.020 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
Razveljavitev: 01-jul-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 100012:1995
angleško: Basic Specification: X-ray inspection of electronic components
slovensko: Basic specification: X-ray inspection of electronic components
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CECC 200 008:1995
angleško: Process Assessment Schedule: GaAs MMIC process approval
slovensko: Process Assessment Schedule: GaAs MMIC process approval
TC: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS: 31.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50598-1:2014
angleško: Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 1: General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA), and semi analytic model (SAM)
slovensko: Okoljsko primerna zasnova motornih pogonskih sistemov, motornih zaganjalnikov, močnostne elektronike in njihove aplikacije, ki jih ti poganjajo - 1. del: Splošne zahteve za določitev standardov energijske učinkovitosti motorno gnane opreme z uporabo razširjenega proizvodnega pristopa (EPA) in polanalitičnega modela (SAM)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.160.30 31.020 13.020.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi