ICS: 31.020 - Elektronske komponente na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 100
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45556:2019
angleško : General method for assessing the proportion of reused components in energy-related products
slovensko : Splošna metoda za ocenjevanje deleža ponovno uporabljenih komponent v izdelkih, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45558:2019
angleško : General method to declare the use of critical raw materials in energy-related products
slovensko : Splošna metoda za navajanje uporabe kritičnih surovin v izdelkih, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 45559:2019
angleško : Methods for providing information relating to material efficiency aspects of energy-related products
slovensko : Metoda za zagotavljanje informacij o vidikih učinkovitosti izdelkov, povezanih z energijo
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50419:2006
angleško : Marking of electrical and electronic equipment in accordance with Article 11(2) of Directive 2002/96/EC (WEEE)
slovensko : Označevanje električne in elektronske opreme v skladu s členom 11(2) direktive 2002/96/ES (WEEE)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 01.080.40 31.020 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50419:2022
angleško : Marking of electrical and electronic equipment (EEE) in respect to separate collection of waste EEE (WEEE)
slovensko : Označevanje električne in elektronske opreme glede na ločeno zbiranje odpadkov EEE (WEEE)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 01.080.20 31.020 29.020 13.030.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2022
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TS 50466:2006
angleško : Long duration storage of electronic components - Specification for implementation
slovensko : Dolgotrajno hranjenje elektronskih komponent - Specifikacija uporabe
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50489:2006
angleško : Smart tracker chips - Feasibility study on the inclusion of RFID in Electrical and Electronic Equipment for WEEE management
slovensko : Čipi za pametno sledenje - Študija možnosti vključitve RFID v električno in elektronsko opremo za vodenje po WEEE
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 35.040.50 31.020 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50581:2012
angleško : Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko : Tehnična dokumentacija za ocenjevanje električnih in elektronskih izdelkov glede na omejitev nevarnih snovi
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 01.110 31.020 29.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50614:2020
angleško : Requirements for the preparing for re-use of waste electrical and electronic equipment
slovensko : Zahteve za pripravo ponovne uporabe odpadne električne in elektronske opreme
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.030.50
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50663:2017
angleško : Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko : Splošni standard za oceno skladnosti nizkonapetostne elektronske in električne opreme glede na mejne vrednosti izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (10 MHz - 300 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 31.020 29.020 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50664:2017
angleško : Product standard to demonstrate the compliance of equipment intended for use only by workers with limits on human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ
slovensko : Splošni standard za prikaz skladnosti opreme, ki jo uporabljajo samo delavci z omejitvami glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem (0 Hz-300 GHz), namenjene za uporabo ali in situ
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 31.020 29.020 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50665:2017
angleško : Product standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko : Splošni standard za oceno elektronske in električne opreme glede omejevanja izpostavljenosti ljudi elektromagnetnemu sevanju (0 Hz–300 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 31.020 29.020 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50693:2019
angleško : Product category rules for life cycle assessments of electronic and electrical products and systems
slovensko : Pravila za kategorije proizvodov za ocenjevanje življenjskega cikla elektronskih in električnih proizvodov in sistemov
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60294:2012
angleško : Measurement of the dimensions of a cylindrical component with axial terminations
slovensko : Meritev dimenzij cilindrične komponente z osnimi priključki
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2013
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60940:2015
angleško : Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression
slovensko : Navodilo za uporabo kondenzatorjev, uporov, tuljav in celotnih filtrskih enot za dušenje elektromagnetnih motenj
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.100.01 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61709:2017
angleško : Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion (IEC 61709:2017)
slovensko : Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje (IEC 61709:2017)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 21.020 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62430:2009
angleško : Environmentally conscious design for electrical and electronic products
slovensko : Načrtovanje električnih in elektronskih proizvodov glede na okoljske vidike (IEC 62430:2009)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62430:2019
angleško : Environmentally Conscious Design (ECD) - Principles, requirements and guidance
slovensko : Okoljsko osveščeno snovanje (ECD) - Načela, zahteve in napotki
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62474:2019
angleško : Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
slovensko : Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 29.020 31.020 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62542:2013
angleško : Environmental standardization for electrical and electronic products and systems - Standardization of environmental aspects - Glossary of terms
slovensko : Okoljska standardizacija električnih in elektronskih proizvodov in sistemov - Standardizacija okoljskih vidikov - Slovar izrazov (IEC 62542:2013)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 13.020.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63000:2018
angleško : Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances
slovensko : Tehnična dokumentacija za presojo električnih in elektronskih naprav v zvezi z omejitvami pri nevarnih snoveh
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020 29.020 01.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2019
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 63002:2017
angleško : Identification and communication interoperability method for external power supplies used with portable computing devices (IEC 63002:2016)
slovensko : Postopek identifikacije in interoperabilnosti komunikacij zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri prenosnih računalniških napravah (IEC 63002:2016)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 35.020 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
Razveljavitev : 01-Jul-2024
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63002:2021
angleško : Interoperability specifications and communication method for external power supplies used with computing and consumer electronics devices (IEC 63002:2021)
slovensko : Specifikacije in komunikacijske metode medobratovalnosti zunanjih napajalnikov, ki se uporabljajo pri računalniških in potrošniških elektronskih napravah (IEC 63002:2021)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 31.020 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 100012:1995
angleško : Basic Specification: X-ray inspection of electronic components
slovensko : Basic specification: X-ray inspection of electronic components
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CECC 200 008:1995
angleško : Process Assessment Schedule: GaAs MMIC process approval
slovensko : Process Assessment Schedule: GaAs MMIC process approval
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2002
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi