ICS: 31.060.01 - Kondenzatorji na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60062:2005
angleško : Marking codes for resistors and capacitors
slovensko : Označevalne kode za upore in kondenzatorje (IEC 60062:2004, spremenjen)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 31.060.01 31.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2005
Razveljavitev : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60062:2016
angleško : Marking codes for resistors and capacitors (IEC 60062:2016)
slovensko : Označevalne kode za upore in kondenzatorje (IEC 60062:2016)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.040.01 31.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60301:2012
angleško : Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
slovensko : Preferenčni premeri žičnih priključkov kondenzatorjev in uporov
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.060.01 31.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60549:2013
angleško : High-voltage fuses for the external protection of shunt capacitors (IEC 60549:2013)
slovensko : Visokonapetostne varovalke za zunanjo zaščito vzporednih kondenzatorjev (IEC 60549:2013)
TC : EVA - Električne varovalke ICS : 31.060.01 29.120.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60717:2012
angleško : Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional terminations
slovensko : Metoda za ugotavljanje potrebnega prostora za kondenzatorje in upore z enostranskimi priključki
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.060.01 31.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61048:2006
angleško : Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko : Pribor za sijalke – Kondenzatorji za uporabo v tokokrogih s cevastimi fluorescenčnimi in drugimi sijalkami – Splošne in varnostne zahteve (IEC 61048:2006)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 31.060.01 29.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61049:1993
angleško : Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - Performance requirements
slovensko : Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - Performance requirements
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 31.060.01 29.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62576:2018
angleško : Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics
slovensko : Elektronski dvoplastni kondenzatorji za hibridna električna vozila - Metode za preskušanje električnih karakteristik
TC : CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS : 31.060.01 43.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62490-1:2010
angleško : ESL measuring method - Part 1: Capacitors with lead terminal for use in electronic equipment (IEC 62490-1:2010)
slovensko : Merilna metoda ESL - 1. del: Kondenzatorji s priključnimi izvodi za elektronsko opremo (IEC 62490-1:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62490-2:2010
angleško : ESL measuring method - Part 2: Surface mount capacitors for use in electronic equipment (IEC 62490-2:2010)
slovensko : Merilna metoda ESL - 2. del: Kondenzatorji za površinsko montažo v elektronski opremi (IEC 62490-2:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-371:1984/AMD1:1997
angleško : International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 436: Power capacitors
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 436: Močnostni kondenzatorji
TC : TRM - Terminologija ICS : 01.040.29 31.060.01 29.020 01.040.31
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60062:2016/AC:2016-12
angleško : Marking codes for resistors and capacitors (IEC 60062:2016/COR1:2016)
slovensko : Označevalne kode za upore in kondenzatorje - Popravek AC (IEC 60062:2016/COR1:2016)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.060.01 31.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60062:2016/A1:2019
angleško : Marking codes for resistors and capacitors (IEC 60062:2016/A1:2019)
slovensko : Označevalne kode za upore in kondenzatorje - Dopolnilo A1 (IEC 60062:2016/A1:2019)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.060.01 31.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61048:2006/A1:2016
angleško : Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko : Pribor za sijalke - Kondenzatorji za uporabo v tokokrogih s cevastimi fluorescenčnimi in drugimi sijalkami - Splošne in varnostne zahteve - Dopolnilo A1
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 31.060.01 29.140.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 349 S1:1977
angleško : Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
slovensko : Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 31.040.01 31.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
Razveljavitev : 01-Sep-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60062:1993
angleško : Marking codes for resistors and capacitors
slovensko : Marking codes for resistors and capacitors (IEC 60062:1992)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 31.040.01 31.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61048:1993
angleško : Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko : Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements (IEC 61048:1991+corrigendum Jan.1992, modified)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 29.140.30 31.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
Razveljavitev : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62576:2010
angleško : Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics (IEC 62576:2009)
slovensko : Elektronski dvoplastni kondenzatorji za hibridna električna vozila - Metode za preskušanje električnih karakteristik (IEC 62576:2009)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 43.120 31.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
Razveljavitev : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60062:1993/A1:1997
angleško : Marking codes for resistors and capacitors
slovensko : Marking codes for resistors and capacitors - Amendment A1 (IEC 60062:1992/A1:1995)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 31.040.01 31.060.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61048:1993/A1:1996
angleško : Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko : Auxilaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements (IEC 1048:1991/A1:1995)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 31.060.01 29.140.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Jun-1996
Razveljavitev : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61048:1993/A2:1999
angleško : Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko : Auxilaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuit - General and safety requirements - Amendment A2 (IEC 61048:1991/A2:1999)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 31.060.01 29.140.30
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
Razveljavitev : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60062:1993/A11:2001
angleško : Marking codes for resistors and capacitors
slovensko : Marking codes for resistors and capacitors; Amendment A11
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 31.060.01 31.040.01
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
Razveljavitev : 01-Dec-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi