ICS: 31.060.01 - Kondenzatorji na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 22 od 22


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60062:2005
angleško: Marking codes for resistors and capacitors
slovensko: Označevalne kode za upore in kondenzatorje (IEC 60062:2004, spremenjen)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 31.060.01 31.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2005
Razveljavitev: 01-sep-2019
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60062:2016
angleško: Marking codes for resistors and capacitors (IEC 60062:2016)
slovensko: Označevalne kode za upore in kondenzatorje (IEC 60062:2016)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.040.01 31.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60301:2012
angleško: Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
slovensko: Preferenčni premeri žičnih priključkov kondenzatorjev in uporov
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.060.01 31.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60549:2013
angleško: High-voltage fuses for the external protection of shunt capacitors (IEC 60549:2013)
slovensko: Visokonapetostne varovalke za zunanjo zaščito vzporednih kondenzatorjev (IEC 60549:2013)
TC: EVA - Električne varovalke ICS: 31.060.01 29.120.50
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60717:2012
angleško: Method for the determination of the space required by capacitors and resistors with unidirectional terminations
slovensko: Metoda za ugotavljanje potrebnega prostora za kondenzatorje in upore z enostranskimi priključki
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.060.01 31.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61048:2006
angleško: Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko: Pribor za sijalke – Kondenzatorji za uporabo v tokokrogih s cevastimi fluorescenčnimi in drugimi sijalkami – Splošne in varnostne zahteve (IEC 61048:2006)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 31.060.01 29.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61049:1993
angleško: Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - Performance requirements
slovensko: Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - Performance requirements
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 31.060.01 29.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 62576:2018
angleško: Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics
slovensko: Elektronski dvoplastni kondenzatorji za hibridna električna vozila - Metode za preskušanje električnih karakteristik
TC: CEV - Cestna osebna in gospodarska električna vozila ICS: 31.060.01 43.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62490-1:2010
angleško: ESL measuring method - Part 1: Capacitors with lead terminal for use in electronic equipment (IEC 62490-1:2010)
slovensko: Merilna metoda ESL - 1. del: Kondenzatorji s priključnimi izvodi za elektronsko opremo (IEC 62490-1:2010)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62490-2:2010
angleško: ESL measuring method - Part 2: Surface mount capacitors for use in electronic equipment (IEC 62490-2:2010)
slovensko: Merilna metoda ESL - 2. del: Kondenzatorji za površinsko montažo v elektronski opremi (IEC 62490-2:2010)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60050-371:1984/AMD1:1997
angleško: International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 436: Power capacitors
slovensko: Mednarodni elektrotehniški slovar - Poglavje 436: Močnostni kondenzatorji
TC: TRM - Terminologija ICS: 01.040.29 31.060.01 29.020 01.040.31
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2000
angleški, francoski in ruski jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski, angleški, nemški in francoski jezik SISTP-SE: 75.02 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60062:2016/AC:2016-12
angleško: Marking codes for resistors and capacitors (IEC 60062:2016/COR1:2016)
slovensko: Označevalne kode za upore in kondenzatorje - Popravek AC (IEC 60062:2016/COR1:2016)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.060.01 31.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60062:2016/A1:2019
angleško: Marking codes for resistors and capacitors (IEC 60062:2016/A1:2019)
slovensko: Označevalne kode za upore in kondenzatorje - Dopolnilo A1 (IEC 60062:2016/A1:2019)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 31.060.01 31.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61048:2006/A1:2016
angleško: Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko: Pribor za sijalke - Kondenzatorji za uporabo v tokokrogih s cevastimi fluorescenčnimi in drugimi sijalkami - Splošne in varnostne zahteve - Dopolnilo A1
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 31.060.01 29.140.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 349 S1:1977
angleško: Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
slovensko: Preferred diameters of wire terminations of capacitors and resistors
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 31.040.01 31.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2004
Razveljavitev: 01-sep-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60062:1993
angleško: Marking codes for resistors and capacitors
slovensko: Marking codes for resistors and capacitors (IEC 60062:1992)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 31.040.01 31.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61048:1993
angleško: Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko: Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements (IEC 61048:1991+corrigendum Jan.1992, modified)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 29.140.30 31.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-1999
Razveljavitev: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62576:2010
angleško: Electric double-layer capacitors for use in hybrid electric vehicles - Test methods for electrical characteristics (IEC 62576:2009)
slovensko: Elektronski dvoplastni kondenzatorji za hibridna električna vozila - Metode za preskušanje električnih karakteristik (IEC 62576:2009)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 43.120 31.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Razveljavitev: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60062:1993/A1:1997
angleško: Marking codes for resistors and capacitors
slovensko: Marking codes for resistors and capacitors - Amendment A1 (IEC 60062:1992/A1:1995)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 31.040.01 31.060.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61048:1993/A1:1996
angleško: Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko: Auxilaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements (IEC 1048:1991/A1:1995)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 31.060.01 29.140.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jun-1996
Razveljavitev: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61048:1993/A2:1999
angleško: Auxiliaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuits - General and safety requirements
slovensko: Auxilaries for lamps - Capacitors for use in tubular fluorescent and other discharge lamp circuit - General and safety requirements - Amendment A2 (IEC 61048:1991/A2:1999)
TC: IESV - Električne svetilke ICS: 31.060.01 29.140.30
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-2000
Razveljavitev: 01-okt-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 60062:1993/A11:2001
angleško: Marking codes for resistors and capacitors
slovensko: Marking codes for resistors and capacitors; Amendment A11
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 31.060.01 31.040.01
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2002
Razveljavitev: 01-dec-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi