ICS: 31.190 - Sestavljeni elektronski elementi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 82
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62090:2017
angleško : Product package labels for electronic components using bar code and two- dimensional symbologies
slovensko : Označbe za pakiranje elektronskih komponent s črtnimi kodami in dvodimenzionalnimi simboli
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 35.040.50 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62137:2004
angleško : Environmental and endurance testing - Test methods for surface-mount boards of area array type packages FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON and QFN
slovensko : Okoljsko in vzdržljivostno preskušanje – Preskusne metode za površinsko vgrajene plošče z ohišji s ploskovnimi nizi tipa FBGA, BGA, FLGA, LGA, SON in QFN
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 19.040 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62421:2007
angleško : Electronics assembly technology - Electronic modules
slovensko : Tehnologija elektronskega sestavljanja - Elektronski moduli (IEC 62421:2007)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-1:1997
angleško : Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 1: General test methods and methodology
slovensko : Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 1: General test methods and methodology
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-2:2006
angleško : Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies -- Part 2: Test methods for materials for interconnection structures
slovensko : Preskusne metode za električne materiale, tiskane plošče, povezovalne strukture in sestave - 2. del: Preskusne metode za materiale povezovalnih struktur (IEC 61189-2:2006)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-3:2008
angleško : Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies -- Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)
slovensko : Preskusne metode za električne materiale, tiskane plošče, povezovalne strukture in sestave - 3. del: Preskusne metode za povezovalne strukture (tiskanih plošč) (IEC 61189-3:2007)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-5:2006
angleško : Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies -- Part 5: Test methods for printed board assemblies
slovensko : Preskusne metode za električne materiale, tiskane plošče, povezovalne strukture in sestave – 5. del: Preskusne metode za sestave tiskanih plošč (IEC 61189-5:2006)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-6:2006
angleško : Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies -- Part 6: Test methods for materials used in manufacturing electronic assemblies
slovensko : Preskusne metode za električne materiale, tiskane plošče, povezovalne strukture in sestave – 6. del: Preskusne metode za materiale pri izdelavi elektronskih sestavov (IEC 61189-6:2006)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61191-1:2018
angleško : Printed board assemblies - Part 1: Generic specification - Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies
slovensko : Sestavi plošč tiskanih vezij - 1. del: Rodovna specifikacija - Zahteve za spajkane električne in elektronske sestave, ki uporabljajo tehnologije površinske montaže in sorodne tehnologije
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.180 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61191-2:2017
angleško : Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies
slovensko : Sestavi plošč tiskanih vezij - 2. del: Področna specifikacija - Zahteve za površinsko nameščene spajkane sestave
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.180 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61193-2:2007
angleško : Quality assessment systems -- Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of electronic components and packages
slovensko : Sistemi ocenjevanja kakovosti - 2. del: Izbira in uporaba planov vzorčenja za pregledovanje elektronskih komponent in embalaže (IEC 61193-2:2007)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 03.120.99 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61760-1:2020
angleško : Surface mounting technology - Part 1: Standard method for the specification of surface mounting components (SMDs)
slovensko : Tehnologija površinske montaže - 1. del: Standardna metoda za specifikacijo komponent za površinsko montažo (SMDs)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2022
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61760-3:2021
angleško : Surface mounting technology - Part 3: Standard method for the specification of components for through hole reflow (THR) soldering
slovensko : Tehnologija površinske montaže - 3. del: Standardne metode za specifikacijo komponent za spajkanje "Through Hole Reflow" (THR)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62137-3:2012
angleško : Electronics assembly technology - Part 3: Selection guidance of environmental and endurance test methods for solder joints
slovensko : Tehnologija elektronskega sestavljanja - 3. del: Napotki za izbiro metod za preskušanje vplivov na okolje in vzdržljivosti s kositrom spajkanih spojev
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2012
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62137-4:2014
angleško : Electronics assembly technology - Part 4: Endurance test methods for solder joint of area array type package surface mount devices
slovensko : Tehnologija elektronskega sestavljanja - 4. del: Metode za preskušanje vzdržljivosti kositrnih spojev elementov za površinsko montažo z okrovi z matričnimi priključki v ravnini
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62878-1:2019
angleško : Device embedding assembly technology - Part 1: Generic specification for device embedded substrates
slovensko : Tehnologija sestavov z vdelanimi elementi - 1. del: Osnovna specifikacija za substrate z vdelanimi elementi
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-11:2013
angleško : Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies - Part 11: Measurement of melting temperature or melting temperature ranges of solder alloys
slovensko : Preskusne metode za električne materiale, povezovalne strukture in sestave - 11. del: Meritve talilne temperature in talilnih temperaturnih območij za spajkalne zlitine
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2013
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-5-1:2016
angleško : Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 5-1: General test methods for materials and assemblies - Guidance for printed board assemblies
slovensko : Preskusne metode za električne materiale, tiskane plošče ter druge povezovalne strukture in sestave - 5-1. del: Splošne preskusne metode za materiale in sestave - Navodilo za sestave plošč tiskanih vezij
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-5-2:2015
angleško : Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies - Part 5-2: Test methods for printed board assemblies: Soldering flux
slovensko : Preskusne metode za električne materiale, povezovalne strukture in sestave - 5-2. del: Preskusne metode za sestave plošč tiskanih vezij: spajkalno talilo
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-5-3:2015
angleško : Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies -- Part 5-3: Test methods for printed board assemblies: Soldering paste
slovensko : Preskusne metode za električne materiale, povezovalne strukture in sestave - 5-3. del: Preskusne metode za sestave plošč tiskanih vezij: spajkalne paste
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61189-5-4:2015
angleško : Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies -- Part 5-4: Test methods for printed board assemblies: Solder alloys and fluxed and non-fluxed solid wire
slovensko : Preskusne metode za električne materiale, povezovalne strukture in sestave - 5-4. del: Preskusne metode za sestave plošč tiskanih vezij: spajkalne zlitine in stržensko polnjene ali nepolnjene žice
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 31.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61190-1-1:2002
angleško : Attachment materials for electronic assembly -- Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly
slovensko : Attachment materials for electronic assembly - Part 1-1: Requirements for soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 25.160.50 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61190-1-2:2014
angleško : Attachment materials for electronic assembly - Part 1-2: Requirements for soldering pastes for high-quality interconnects in electronics assembly
slovensko : Povezovalni materiali za elektronske sestave - 1-2. del: Zahteve za spajkalne paste za visokokakovostne povezave v elektronskih sestavih (IEC 61190-1-2:2014)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 31.190 25.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61190-1-3:2018
angleško : Attachment materials for electronic assembly - Part 1-3: Requirements for electronic grade solder alloys and fluxed and non-fluxed solid solder for electronic soldering applications
slovensko : Povezovalni materiali za elektronske sestave - 1-3. del: Zahteve za spajkalne zlitine ter za spajkalne žice s spajkalno tekočino in brez nje za uporabo v elektroniki
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 25.160.50 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62137-1-1:2007
angleško : Surface mounting technology - Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint -- Part 1-1: Pull strength test
slovensko : Tehnologija površinske montaže - Okoljske in vzdržljivostne preskusne metode za spoje površinske montaže - 1-1. del: Preskus odtržne trdnosti (IEC 62137-1-1:2007)
TC : ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem ICS : 19.040 31.190
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi