ICS: 31.260 - Optoelektronika, laserska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 175
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11145:2018
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Vocabulary and symbols (ISO 11145:2018)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Laserji in z laserji povezana oprema - Slovar in simboli (ISO 11145:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260 01.080.40 01.040.31
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11252:2013
angleško : Lasers and laser-related equipment - Laser device - Minimum requirements for documentation (ISO 11252:2013)
slovensko : Laserji in laserska oprema - Laserska naprava - Minimalne zahteve za dokumentacijo (ISO 11252:2013)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11551:2019
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test method for absorptance of optical laser components (ISO 11551:2019, Corrected version 2020-01)
slovensko : Optika in optični instrumenti - Laserji in laserska oprema - Preskusna metoda za absorpcijo optičnih laserskih komponent (ISO 11551:2019, popravljena verzija 2020-01)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11554:2017
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power, energy and temporal characteristics (ISO 11554:2017)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Laserji in laserska oprema - Preskusne metode za moč žarka, energijo in časovne karakteristike (ISO 11554:2017)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11670:2003
angleško : Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Beam positional stability (ISO 11670:2003)
slovensko : Laserji in laserska oprema - Preskusne metode za parametre laserskega žarka - Stabilnost položaja žarka (ISO 11670:2003)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11810:2015
angleško : Lasers and laser-related equipment - Test method and classification for the laser resistance of surgical drapes and/or patient protective covers - Primary ignition, penetration, flame spread and secondary ignition (ISO 11810:2015)
slovensko : Laserji in z laserji povezana oprema - Preskusna metoda in klasifikacija za ugotavljanje odpornosti proti laserju za operacijska pokrivala in/ali za varovalna pokrivala za paciente - Primarno zgorevanje, prodiranje, širjenje plamena in sekundarno zgorevanje (ISO 11810:2015)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260 13.340.99 11.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11990:2018
angleško : Lasers and laser-related equipment - Determination of laser resistance of tracheal tube shaft and tracheal cuffs (ISO 11990:2018)
slovensko : Laserji in laserska oprema - Ugotavljanje odpornosti sapničnih (endotrahealnih) tubusov in manšete proti laserskemu žarku (ISO 11990:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260 11.040.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 12005:2003
angleško : Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam parameters - Polarization (ISO 12005:2003)
slovensko : Laserji in laserska oprema – Preskusne metode za parametre laserskega žarka – Polarizacija (ISO 12005:2003)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2003
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12254:2010
angleško : Screens for laser working places - Safety requirements and testing
slovensko : Zasloni pri delu z laserji - Varovalne zahteve in preskušanje
TC : OVP - Osebna varovalna oprema ICS : 31.260 13.340.20 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2010
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13694:2018
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam power (energy) density distribution (ISO 13694:2018)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Laserji in laserska oprema - Metode za preskušanje gostote porazdelitve moči (energije) žarka (ISO 13694:2018)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13695:2004
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for the spectral characteristics of lasers (ISO 13695:2004)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija – Preskusne metode za spektralne lastnosti laserjev (ISO 13695:2004)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13696:2002
angleško : Optics and optical instruments - Test methods for radiation scattered by optical components (ISO 13696:2002)
slovensko : Optika in optični instrumenti - Preskusne metode za sevanje, razpršeno z optičnimi komponentami (ISO 13696:2002)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 13697:2006
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Test methods for specular reflectance and regular transmittance of optical laser components (ISO 13697:2006)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Laserji in laserska oprema - Metode za preskušanje odbojnosti in prenosa komponent optičnih laserjev (ISO 13697:2006)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 14881:2021
angleško : Integrated optics - Interfaces - Parameters relevant to coupling properties (ISO 14881:2021)
slovensko : Integrirana optika - Vmesniki - Parametri, ustrezni za sklope lastnosti (ISO 14881:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2021
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 15902:2020
angleško : Optics and photonics - Diffractive optics - Vocabulary (ISO 15902:2019)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Difraktivna optika - Slovar (ISO 15902:2019)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260 01.040.31
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 17526:2003
angleško : Optics and optical instruments - Lasers and laser-related equipment - Lifetime of lasers (ISO 17526:2003)
slovensko : Optika in optični instrumenti - Laserji in laserska oprema – Življenjska doba laserjev (ISO 17526:2003)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 24013:2006
angleško : Optics and photonics - Lasers and laser-related equipment - Measurement of phase retardation of optical components for polarized laser radiation (ISO 24013:2006)
slovensko : Optika in fotonska tehnologija - Laserji in laserska oprema - Merjenje faznega zamika optičnih komponent za polarizirano lasersko sevanje (ISO 24013:2006)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2007
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50448:2005
angleško : Guide to levels of competence required in laser safety
slovensko : Vodilo za potrebne ravni pristojnosti, ki jih zahteva varnost laserjev
TC : IEVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 13.280 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50493:2007
angleško : National wordings of laser warning labels
slovensko : Nacionalna poimenovanja laserskih opozorilnih nalepk
TC : IEVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 31.260 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50689:2021
angleško : Safety of laser products - Particular Requirements for Consumer Laser Products
slovensko : Varnost laserskih izdelkov - Posebne zahteve za laserske izdelke, namenjene potrošniku
TC : ISS EIT.EVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 31.260 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2022
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61040:1992
angleško : Power and energy measuring detectors, instruments and equipment for laser radiation
slovensko : Power and energy measuring detectors, instruments and equipment for laser radiation (IEC 61040:1990)
TC : IEVL - Optična varnost sevanja laserjev in laserska oprema ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61751:1998
angleško : Laser modules used for telecommunication - Reliability assessment
slovensko : Laser modules used for telecommunication - Reliability assessment (IEC 61751:1998)
TC : iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61920:2004
angleško : Infrared free air applications
slovensko : Infrardeče brezžične aplikacije (IEC 61920:2004)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62522:2014
angleško : Calibration of tuneable laser sources (IEC 62522:2014)
slovensko : Umerjanje nastavljivih laserskih virov (IEC 62522:2014)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 17.180.01 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11146-1:2021
angleško : Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams (ISO 11146-1:2021)
slovensko : Laserji in laserska oprema - Preskusne metode za širine laserskega žarka, kota divergence in faktorja širjenja žarkov - 1. del: Stigmatični in enostavni astigmatični žarki (ISO 11146-1:2021)
TC : VAZ - Varovanje zdravja ICS : 31.260
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi