ICS: 33.020 - Telekomunikacije na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 90
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TCRTR 046 ed.1 (1996-08)
angleško : ASN.1 library rules and procedures; Version 1
slovensko : Pravila in postopki za knjižnico ASN.1 - Različica 1
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 210 ed.1 (1995-11)
angleško : ASN.1 library index; Version 1.1.1
slovensko : Kazalo knjižnice ASN.1 - Različica 1.1.1
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 7779:2018
angleško : Acoustics - Measurement of airborne noise emitted by information technology and telecommunications equipment (ISO 7779:2018)
slovensko : Akustika - Merjenje emisije hrupa informacijskih in telekomunikacijskih naprav (ISO 7779:2018)
TC : AKU - Akustika ICS : 33.020 35.020 17.140.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63006:2019
angleško : Wireless power transfer (WPT) - Glossary of terms (IEC 63006:2019)
slovensko : Brezžični prenos moči (WPT) - Slovar izrazov (IEC 63006:2019)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 01.040.33 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2020
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 655 ed.1 (1997-03)
angleško : ASN.1 library definition; Version 1.1
slovensko : Definicija knjižnice ASN.1 - Različica 1.1
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60027-2:2019
angleško : Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics (IEC 60027-2:2019)
slovensko : Črkovni simboli za uporabo v elektrotehniki - 2. del: Telekomunikacije in elektronika (IEC 60027-2:2019)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.020 31.020 01.075
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 406 ed.1 (1995-04)
angleško : Methods for Testing and Specification (MTS); Protocol and profile conformance testing specifications; Standardization methodology
slovensko : Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) – Specifikacije za preskušanje skladnosti protokola in profila – Metodologija standardiziranja
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 747 ed.1 (1997-05)
angleško : Telecommunications security; Service access control and synchronization for audiovisual services
slovensko : Telekomunikacijska varnost – Krmiljenje in sinhronizacija dostopa do storitev pri avdiovizualnih storitvah
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.020 33.160.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50600-2-4:2015
angleško : Information technology - Data centre facilities and infrastructures -- Part 2-4: Telecommunications Cabling Infrastructure
slovensko : Informacijska tehnologija - Naprave in infrastruktura podatkovnega centra - 2-4. del: Pokabljenje za telekomunikacije
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 33.020 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TR 101 300 V2.1.1 (1999-10)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Description of Technical Issues
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Opis tehničnih zadev
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TR 101 301 V2.1.1 (2002-02)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Release Definition; TIPHON Release 3 Definition
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Definicija izdaje - Definicija 3. izdaje TIPHON
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TR 101 303 V1.1.2 (2001-12)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Requirements definition study; Introduction to service and network management
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Študija definicije zahtev - Uvod v upravljanje storitev in omrežja
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TR 101 308 V1.1.1 (2001-12)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Requirements Definition Study; SIP and H.323 Interworking
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Študija definicije zahtev - Medsebojno delovanje SIP in H.323
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TR 101 311 V1.1.1 (2001-06)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Service Independent requirements definition; Transport Plane
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Definicija zahtev neodvisne storitve - Transportna ravnina
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TS 101 314 V4.1.1 (2003-09)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 4; Abstract Architecture and Reference Points Definition; Network Architecture and Reference Points
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 4. izdaja - Abstraktna arhitektura in definicija referenčnih točk - Arhitektura omrežja in referenčne točke
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TS 101 315 V1.1.1 (2002-03)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Functional entities, information flow and reference point definitions; Guidelines for application of TIPHON functional architecture to inter-domain services
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Definicije funkcijskih osebkov, informacijskega toka in referenčnih točk - Smernice za aplikacijo funkcijske arhitekture TIPHON za meddomenske storitve
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TS 101 324 V2.1.1 (1999-11)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Numbering; Scenarios 1, 2, 3 and 4
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Številčenje - Scenariji 1, 2, 3 in 4
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TR 101 326 V2.0.0 (2002-02)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); The procedure for determining IP addresses for routeing packets on interconnected IP networks that support public telephony
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Postopki za določanje naslovov IP za usmerjanje paketov po medsebojno povezanih omrežjih IP za podporo javne telefonije
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TR 101 327 V1.1.1 (1999-11)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Guide to numbering options for public networks based on VoIP technology
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Vodilo za izbiro številčenja za javna omrežja, ki temeljijo na tehnologiji VoIP (govor prek internetnega protokola)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TS 101 332 V4.1.1 (2002-06)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 4; Interface Protocol Requirements Definition; TIPHON Extended H.248/MEGACO Package (EMP) Specification; ICF Control over Reference Point
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 4. izdaja - Definicija zahtev protokolnega vmesnika - Specifikacija TIPHON razširjenega paketa H.248/MEGACO (EMP) - ICF krmiljenje prek referenčne točke
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TR 101 334 V3.1.1 (2000-01)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Verification Demonstration and Interoperability (VDI) activities; Version 3
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Demonstracija preverjanja in medobratovalnost (VDI) - Različica 3
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TS 101 335 V4.1.1 (2001-10)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON) Release 3; Release PICS; Interoperability test
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON), 3. izdaja - Izdaja PICS - Preskus medobratovalnosti
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TS 101 336 V1.1.1 (2000-01)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification for Open Settlement Protocol (OSP)
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Proforma specifikacija izjave o skladnosti izvedbe protokola (PICS) za protokol odprtega dogovora (OSP)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TR 101 338 V1.1.6 (2000-07)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Analysis of existing roaming techniques applicable to TIPHON mobility services
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Analiza obstoječih tehnik sledenja, ki so uporabne za mobilne storitve TIPHON
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.070.01 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TS 101 340 V1.1.1 (1999-09)
angleško : Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma for the support of supplementary services in H.323; Support of H.450.1
slovensko : Harmonizacija telekomunikacij in internetnega protokola prek omrežij (TIPHON) - Proforma izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) za podporo dopolnilnih storitev v H.323 - Podpora H.450.1
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi