ICS: 33.030 - Telekomunikacijske uporabniške rešitve

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 13 od 13


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN ISO/IEC 27011:2020
angleško: Information technology - Security techniques - Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations (ISO/IEC 27011:2016)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri nadzoru varnosti informacij, ki temeljijo na ISO/IEC 27002 za telekomunikacijske organizacije (ISO/IEC 27011:2016)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 33.030 35.030 03.100.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 301549:2015
angleško: Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe
slovensko: Zahteve za dostopnost pri javnem naročanju izdelkov in storitev IKT v Evropi
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.030
Stopnja: 98 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 301549:2021
angleško: Accessibility requirements for ICT products and services
slovensko: Zahteve za dosegljivost izdelkov in storitev IKT
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.030
Stopnja: 98 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2021
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 102 171 V1.1.1 (2003-02)
angleško: Using ECMA-323 (CSTA XML) in a Voice Browser Environment
slovensko: Uporaba ECMA-323 (CSTA XML) v okolju govornega brskalnika
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 102 173 V1.1.1 (2003-03)
angleško: Services for Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA) Phase III [ISO/IEC 18051 (2000), modified]
slovensko: Storitve računalniško podprtih telekomunikacijskih aplikacij (CSTA) - Faza III [ISO/IEC 18051 (2000), spremenjen]
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 102 174 V1.1.1 (2003-03)
angleško: XML protocol for Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA) Phase III [ISO/IEC DIS 18056, modified]
slovensko: Protokol XML za računalniško podprte telekomunikacijske aplikacije (CSTA) - Faza III [ISO/IEC DIS 18056), spremenjen]
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 201 671 V2.1.1 (2001-09)
angleško: Telecommunications security; Lawful Interception (LI); Handover interface for the lawful interception of telecommunications traffic
slovensko: Telekomunikacijska varnost – Zakonito prestrezanje (LI) – Izročilni vmesnik za zakonito prestrezanje telekomunikacijskega prometa
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2003
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 201 671 V3.2.1 (2018-05)
angleško: Lawful Interception (LI) - Handover interface for the lawful interception of telecommunications traffic
slovensko: Zakonito prestrezanje (LI) - Izročilni vmesnik za zakonito prestrezanje telekomunikacijskega prometa
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 203 178 V1.1.1 (2015-02)
angleško: Functional architecture to support European requirements on emergency caller location determination and transport
slovensko: Funkcijska arhitektura evropskih določb za ugotavljanje kraja klicatelja v sili in za transport
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 33.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2015
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 203 283 V1.1.1 (2017-11)
angleško: Protocol specifications for Emergency Service Caller Location determination and transport
slovensko: Specifikacije protokolov službe za nujno pomoč za ugotavljanje lokacije klicatelja in za prevoz
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.030 13.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 549 V1.0.2 (2013-11)
angleško: Accessibility requirements for public procurement of ICT products and services in Europe
slovensko: Zahteve za dostopnost pri javnem naročanju izdelkov in storitev IKT v Evropi
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EG 202 009-1 V1.3.1 (2014-12)
angleško: User Group- Quality of telecom services - Part 1: Methodology for identification of indicators relevant to the Users
slovensko: Uporabniška skupina - Kakovost telekomunikacijskih storitev - 1. del: Metodologija za opredelitev kazalnikov, pomembnih za uporabnike
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 03.120.99 33.030
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: prEN ISO/IEC 27010
angleško: Information technology - Security techniques - Information security management for inter-sector and inter-organizational communications (ISO/IEC 27010:2015)
slovensko: Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Upravljanje informacijske varnosti za medsektorsko in medorganizacijsko komunikacijo (ISO/IEC 27010:2015)
TC: ITC - Informacijska tehnologija ICS: 33.030 03.100.70
Stopnja: 98 Status: Neobjavljen
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi