ICS: 33.040.01 - Telekomunikacijski sistemi na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 150
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 203 682 V1.1.1 (2020-02)
angleško: Environmental Engineering (EE) - Green Abstraction Layer (GAL) - Power management capabilities of the future energy telecommunication fixed network nodes - Enhanced Interface for power management in Network Function Virtualisation (NFV) environments
slovensko: Okoljski inženiring (EE) - Zelena abstraktna plast (GAL) - Zmožnosti upravljanja energije v prihodnjih energijskih vozliščih fiksnega telekomunikacijskega omrežja - Izboljšan vmesnik za upravljanje omrežne energije v okoljih z virtualizacijo omrežnih funkcij (NFV)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01 19.040
Stopnja: 8100 Status: Objavljen in popravljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50450:2006
angleško: Resistibility requirements for equipment having (a) telecommunication port(s)
slovensko: Zahteve za odpornost opreme s telekomunikacijskim(-i) vhodom (vhodi)
TC: KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 127 ed.1 (1994-01)
angleško: Equipment Engineering (EE); Radiated emission testing of physically large telecommunication systems
slovensko: Inženiring opreme (EE) - Preskušanje oddanega sevanja fizično velikih telekomunikacijskih sistemov
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.10 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI I-ETS 300 380 ed.1 (1995-03)
angleško: Universal Personal Telecommunication (UPT); Access devices Dual Tone Multi Frequency (DTMF) sender for acoustical coupling to the microphone of a handset telephone
slovensko: Univerzalne osebne komunikacije (UPT) – Dostopovne naprave –Dvotonski večfrekvenčni (DTMF) oddajnik za zvočno povezovanje z mikrofonom pogovorke
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 399-1 ed.1 (1995-03)
angleško: Frame relay services; Part 1: General description
slovensko: Storitev blokovnega posredovanja – 1. del: Splošni opis
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.080 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 399-2 ed.1 (1995-01)
angleško: Frame relay services; Part 2: Integrated Services Digital Network (ISDN); Frame relay bearer service; Service definition
slovensko: Storitve blokovnega posredovanja – 2. del: Digitalno omrežje z integriranimi storitvami (ISDN) – Nosilna storitev blokovnega posredovanja – Definicija storitve
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.080 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 399-3 ed.1 (1995-01)
angleško: Frame relay services; Part 3: Frame relay data transmission service; Service definition
slovensko: Storitve blokovnega posredovanja – 3. del: Storitev podatkovnega prenosa pri blokovnem posredovanju – Definicija storitve
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.01 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 399-4 ed.1 (1998-02)
angleško: Frame relay services; Part 4: Broadband Integrated Services Digital Network (B-ISDN); Frame relay bearer service; Service definition
slovensko: Storitve blokovnega posredovanja – 4. del: Širokopasovno digitalno omrežje z integriranimi storitvami (B-ISDN) – Nosilna storitev blokovnega posredovanja – Definicija storitve
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.01 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 102 141 V1.1.1 (2003-05)
angleško: Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN); MTP/SCCP/SSCOP and SIGTRAN (Transport of SS7 over IP); Message transfer part 2 User Adaptation layer (M2UA) [Endorsement of RFC 3331 (2002), modified]
slovensko: Storitve in protokoli za napredna omrežja (SPAN) – MTP/SCCP/SSCOP in SIGTRAN (prenos SS7 preko IP) – Uporabniška prilagodilna plast sporočilno-prenosnega dela 2 (M2UA) [prevzeti RFC 3331 (2002), spremenjen]
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 102 142 V1.1.1 (2003-05)
angleško: Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN); MTP/SCCP/SSCOP and SIGTRAN (Message of SS7 over IP); Message transfer part 3 User Adaptation layer (M3UA) [Endorsement of RFC 3332 (2002), modified]
slovensko: Storitve in protokoli za napredna omrežja (SPAN) – MTP/SCCP/SSCOP in SIGTRAN (prenos SS7 preko IP) – Uporabniška prilagodilna plast sporočilno-prenosnega dela 3 (M3UA) [prevzeti RFC 3332 (2002), spremenjen]
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 102 143 V1.1.1 (2003-05)
angleško: Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN); MTP/SCCP/SSCOP and SIGTRAN (Transport of SS7 over IP); Signalling connection control part User Adaptation layer (SUA) [Endorsement of SIGTRAN-SUA-14 (December 2002), modified]
slovensko: Storitve in protokoli za napredna omrežja (SPAN) – MTP/SCCP/SSCOP in SIGTRAN (prenos SS7 preko IP) – Uporabniška prilagodilna plast (SUA) krmilnega dela signalizacijske zveze [privzeti SIGTRAN–SUA–14 (december 2002), spremenjen]
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TS 102 144 V1.1.1 (2003-05)
angleško: Services and Protocols for Advanced Networks (SPAN); MTP/SCCP/SSCOP and SIGTRAN (Transport of SS7 over IP); Stream Control Transmission Protocol (SCTP) [Endorsement of RFC 2960 and RFC 3309, modified]
slovensko: Storitve in protokoli za napredna omrežja (SPAN) – MTP/SCCP/SSCOP in SIGTRAN (prenos SS7 preko IP) – Transportni protokol krmiljenja toka (SCTP) [privzeta RFC 2960 in RFC 3309, spremenjena]
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TR 102 489 V1.4.1 (2015-10)
angleško: Environmental Engineering (EE);European telecommunications standard for equipment practice;Thermal management guidance for equipment and its deployment
slovensko: Okoljski inženiring (EE) - Evropski telekomunikacijski standard za prakso pri opremi - Navodila za uravnavanje toplote za opremo in njena uporaba
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 076 V2.1.1 (2009-08)
angleško: Human Factors (HF) - User Interfaces - Generic spoken command vocabulary for ICT devices and services
slovensko: Človeški dejavniki (HF) - Uporabniški vmesniki - Splošni slovar govorjenih ukazov za naprave in storitve IKT
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2009
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 170 V1.1.1 (2003-04)
angleško: Open Service Access (OSA); Application Programming Interface (API); Implementation Conformance Statement (ICS) proforma specification for Framework and SCFs
slovensko: Odprti dostop do storitve (OSA) – Vmesnik za aplikacijsko programiranje (API) – Izjava o skladnosti izvedbe (ICS) – Proforma specifikacija za okvirni del in funkcije SCF
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EG 202 237 V1.2.1 (2010-08)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - Internet Protocol Testing (IPT) - Generic approach to interoperability testing
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - Preskušanje internetnega protokola - Generični pristop k preskušanju medobratovalnosti
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 553 V1.1.1 (2008-02)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - TPLan: A notation for expressing Test Purposes
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - TPLan: Zapis za izražanje namenov preskušanja
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 553 V1.2.1 (2009-06)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - TPLan: A notation for expressing Test Purposes
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - TPLan: Zapis za izražanje namenov preskušanja
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 785 V1.5.1 (2017-08)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Behaviour Types
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmiljenja preskusov - Jezikovne razširitve TTCN-3: Tipi obnašanja
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 785 V1.6.1 (2018-05)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Behaviour Types
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmiljenja preskusov - Razširitev nabora jezika TTCN-3: tipi obnašanja
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2019
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 785 V1.7.1 (2020-05)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Behaviour Types
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmiljenja preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: tipi obnašanja
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 35.060 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 789 V1.2.1 (2013-04)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Extended TRI
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmilnih preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: Razširjeni TRI
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 789 V1.3.1 (2014-06)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Extended TRI
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmilnih preskusov - Razširitveni paket: Razširjeni TRI
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 202 789 V1.5.1 (2020-05)
angleško: Methods for Testing and Specification (MTS) - The Testing and Test Control Notation version 3 - TTCN-3 Language Extensions: Extended TRI
slovensko: Metode za preskušanje in specificiranje (MTS) - 3. različica zapisa preskušanja in krmiljenja preskusov - Razširitev nabora jezikov TTCN-3: razširjeni TRI
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2020
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ES 203 136 V1.2.1 (2017-10)
angleško: Environmental Engineering (EE) - Measurement methods for energy efficiency of router and switch equipment
slovensko: Okoljski inženiring (EE) - Metode merjenja energijske učinkovitosti opreme usmerjalnikov in stikal
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.01 27.015 19.040
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi