ICS: 33.040.20 - Prenosni sistem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 165
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 197 V1.2.1 (1998-02)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio Relay Systems (DRRS); Parameters for DRRS for the transmission of digital signals and analogue video signals operating at 38 GHz
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) - Digitalni radiorelejni sistemi (DRRS) - Parametri DRRS za prenos digitalnih signalov in analognih video signalov, ki delujejo v frekvenčnem območju 38 GHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.30 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 197 ed.1 (1994-04)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Parameters for radio relay systems for the transmission of digital signals and analogue video signals operating at 38 GHz
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) - Parametri radiorelejnih sistemov za prenos digitalnih signalov in analognih video signalov, ki delujejo v frekvenčnem področju 38 GHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.040.20 33.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 124 V1.1.1 (1998-11)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio Relay Systems (DRRS); Direct Sequence Code Division Multiple Access (DS-CDMA) point-to-multipoint DRRS in frequency bands in the range 3 GHz to 11 GHz
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) - Digitalni radiorelejni sistemi (DRRS) - Kodno porazdeljeni sodostop z neposrednim zaporedjem (DS-CDMA) tipa točka-do-več točk v frekvenčnih pasovih v obsegu od 3 GHz do 11 GHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.30 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50529-1:2010
angleško: Conducted transmission networks - Part 1: Telecommunication lines
slovensko: Prenosna omrežja z vodniki - 1. del: Telekomunikacijski vodi
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.040.60 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50529-2:2010
angleško: Conducted transmission networks -- Part 2: Coaxial cables (CaTV-based)
slovensko: Prenosna omrežja z vodniki - 2. del: Koaksialni kabli (izhodišče: kabelska TV)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.040.20 33.120.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EG 201 769-1 V1.1.1 (2000-04)
angleško: Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ) - QoS parameter definitions and measurements - Part 1: Parameters for voice telephony service required under the ONP Voice Telephony Directive 98/10/EC
slovensko: Vidiki obdelave govora, prenosa in kakovosti (STQ) - Definicije in meritve parametrov kakovosti storitev (QoS) - 1. del: Parametri za storitve govorne telefonije, ki jih zahteva direktiva 98/10/ES o zagotavljanju odprtosti omrežij pri govorni telefoniji
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 147 ed.1 (1992-03)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous Digital Hierarchy (SDH); Multiplexing structure
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Sinhrona digitalna hierarhija (SDH) – Struktura multipleksiranja
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 147 ed.2 (1995-01)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous Digital Hierarchy (SDH); Multiplexing structure
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Sinhrona digitalna hierarhija (SDH) – Struktura multipleksiranja
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 147 ed.3 (1997-04)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous Digital Hierarchy (SDH); Multiplexing structure
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Sinhrona digitalna hierarhija (SDH) – Struktura multipleksiranja
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 150 ed.1 (1992-11)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Protocol suites for Q interfaces for management of transmission systems
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Nabor protokolov za vmesnike Q za upravljanje prenosnih sistemov
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 166 ed.1 (1993-08)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Physical and electrical characteristics of hierarchical digital interfaces for equipment using the 2 048 kbit/s - based plesiochronous or synchronous digital hierarchies
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Fizične in električne karakteristike hierarhičnih digitalnih vmesnikov za opremo, ki uporablja plezihrone ali sinhrone digitalne hierarhije na osnovi hitrosti 2 048 kbit/s
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.200 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 167 ed.1 (1993-08)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Functional characteristics of 2 048 kbit/s interfaces
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Funkcijske karakteristike vmesnikov s hitrostjo 2 048 kbit/s
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 35.200 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 232 ed.1 (1993-06)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Optical interfaces for equipments and systems relating to the Synchronous Digital Hierarchy [ITU-T Recommendation G.957 (1993), modified]
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Optični vmesniki za opremo in sisteme v zvezi s sinhrono digitalno hierarhijo
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.180.01 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 234 ed.1 (1995-07)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); High capacity digital radio-relay systems carrying 1 x STM-1 signals and operating in frequency bands with about 30 MHz channel spacing and alternated arrangements
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Visoko zmogljivi digitalni radiorelejni sistemi, ki izmenično prenašajo signale 1 x STM-1 in delujejo v frekvenčnih pasovih z medkanalskim razmikom približno 30 MHz
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20 33.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 304 ed.1 (1994-11)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous Digital Hierarchy (SDH) information model for the Network Element (NE) view
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Informacijski model v sistemu sinhrone digitalne hierarhije (SDH), gledano s strani omrežnega elementa (NE)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 304 ed.2 (1997-02)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous Digital Hierarchy (SDH); SDH information model for the Network Element (NE) view
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Sinhrona digitalna hierarhija (SDH) – Informacijski model v sistemu SDH, gledano s strani omrežnega elementa (NE)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 337 ed.1 (1995-02)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Generic frame structures for the transport of various signals (including Asynchronous Transfer Mode (ATM) cells and Synchronous Digital Hierarchy (SDH) elements) at the ITU-T Recommendation G.702 hierarchical rates of 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s and 139 264 kbit/s
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Generične strukture okvira za prenos različnih signalov (vključno s celicami asinhronega prenosnega načina (ATM) in elementi sinhrone digitalne hierarhije (SDH)) pri hierarhičnih hitrostih 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s in 139 264 kbit/s po priporočilu CCITT, G.702
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 337 ed.2 (1997-06)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Generic frame structures for the transport of various signals (including Asynchronous Transfer Mode (ATM) cells and Synchronous Digital Hierarchy (SDH) elements) at the ITU-T Recommendation G.702 hierarchical rates of 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s and 139 264 kbit/s
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Generične strukture okvira za prenos različnih signalov (vključno s celicami asinhronega prenosnega načina (ATM) in elementi sinhrone digitalne hierarhije (SDH)) pri hierarhičnih hitrostih 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s in 139 264 kbit/s po priporočilu ITU, G.702
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 371 ed.1 (1994-11)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) information model for the Network Element (NE) view
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) - Informacijski model pleziohrone digitalne hierarhije (PDH), gledano s strani omrežnega elementa (NE)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.40 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 371 ed.2 (1996-10)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) information model for the Network Element (NE) view
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) - Informacijski model pleziohrone digitalne hierarhije (PDH), gledano s strani omrežnega elementa (NE)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.40 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 407 ed.1 (1997-03)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio Relay Systems (DRRS); Parameters for DRRS for the transmission of digital signals and analogue video signals operating around 55 GHz
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Digitalni radiorelejni sistemi (DRRS) – Parametri DRRS za prenos digitalnih signalov in analognih video signalov, ki delujejo na okrog 55 GHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.040.20 33.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 411 ed.1 (1995-05)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Performance monitoring; Information model for the Network Element (NE) view
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Informacijski model za nadzorovanje zmogljivosti, gledano s strani omrežnega elementa (NE)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 412 ed.1 (1995-05)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Payload configuration; Information model for the Network Element (NE) view
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Informacijski model za konfiguracijo koristnega signala, gledano s strani omrežnega elementa (NE)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 413 ed.1 (1995-05)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Multiplex section protection; Information model for the Network Element (NE) view
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Informacijski model za zaščito multipleksnega odseka, gledano s strani omrežnega elementa (NE)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 463 ed.1 (1996-09)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Requirements of passive Optical Access Networks (OANs) to provide services up to 2 Mbit/s bearer capacity
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) – Zahteve pasivnih optičnih dostopovnih omrežij (OANs) za zagotavljanje storitev do nosilne zmogljivosti 2 Mbit/s
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi