ICS: 33.040.30 - Komutacijski in signalizacijski sistem

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 93
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TCRTR 019 ed.1 (1994-10)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Evaluation of Abstract Syntax Notation One (ASN.1) tools for use as syntax and semantics checkers
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vrednotenje orodij zapisa abstraktne skladnje št. 1 (ASN.1) za uporabo kot sintaktično in semantično preverjanje
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 024 ed.1 (1991-05)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Intelligent Networks switching aspects
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Komutacijski vidiki inteligentnega omrežja
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TCRTR 047 ed.1 (1996-05)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Guidelines for using Abstract Syntax Notation One (ASN.1) in telecommunication application protocols [ETR 60 (1995)]
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Smernice za uporabo zapisa abstraktne skladnje št. 1 (ASN.1) v telekomunikacijsko aplikacijskih protokolih [ETR 60 (1995)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 060 ed.2 (1995-09)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Guidelines for using Abstract Syntax Notation One (ASN.1) in telecommunication application protocols
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Navodila za uporabo zapisa abstraktne skladnje št. 1 (ASN.1) v telekomunikacijsko aplikacijskih protokolih
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 242 ed.1 (1995-11)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS); Open Network Provision (ONP) standardization for access to the local loop
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) – Standardizacija pri zagotavljanju odprtosti omrežij (ONP) za dostop do krajevne zanke
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50065-1:2011
angleško : Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 1: General requirements, frequency bands and electromagnetic disturbances
slovensko : Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz - 1. del: Splošne zahteve, frekvenčna območja in elektromagnetne motnje
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2011
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50065-7:2001
angleško : Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz -- Part 7: Equipment impedance
slovensko : Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz - Part 7: Equipment impedance
TC : KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 324-1 ed.1 (1994-02)
angleško : V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 1: V5.1 interface specification
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 1. del: Specifikacija vmesnika V5.1
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 324-2 ed.1 (1994-02)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 2. del: Proformna izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS)
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 324-3 ed.1 (1995-10)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (AN side)
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 3. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za omrežno plast na strani dostopovnega omrežja (AN)
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30 35.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 324-5 ed.1 (1995-10)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (LE side)
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 5. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za omrežno plast na strani krajevne centrale (LE)
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30 35.100.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 324-7 ed.1 (1995-10)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 7: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the data link layer
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 7. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za podatkovno povezovalno plast
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30 35.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 324-9 ed.1 (1996-02)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.1 interface for the support of Access Network (AN); Part 9: Test specification for the physical layer
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.1 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 9. del: Preskušalna specifikacija za fizično plast
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30 35.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 347-1 ed.1 (1994-09)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 1: V5.2 interface specification
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 1. del: Specifikacija vmesnika V5.2
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 347-2 ed.1 (1994-09)
angleško : V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 2. del: Proformna izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS)
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 347-3 ed.1 (1996-02)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 3: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (AN side)
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 3. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za omrežno plast na strani dostopovnega omrežja (AN)
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.30 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 347-5 ed.1 (1996-02)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 5: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the network layer (LE side)
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih telefonskih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 5. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za omrežno plast na strani krajevne centrale (LE)
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.30 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 347-7 ed.1 (1996-02)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 7: Test Suite Structure and Test Purposes (TSS&TP) specification for the data link layer
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 7. del: Zgradba preskušalnega niza in namen preskušanja (TSS&TP) za podatkovno povezovalno plast
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.20 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 347-9 ed.1 (1996-02)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - V interfaces at the digital Local Exchange (LE); V5.2 interface for the support of Access Network (AN); Part 9: Test specification for the physical layer
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesniki "V" pri digitalnih krajevnih centralah (LE) - Vmesnik V5.2 za podporo dostopovnega omrežja (AN) - 9. del: Preskušalna specifikacija za fizično plast
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 35.100.10 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 376-1 ed.1 (1994-12)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - Q3 interface at the Access Network (AN) for configuration management of V5 interfaces and associated user ports; Part 1: Q3 interface specification
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesnik Q3 v dostopovnih omrežjih (AN) za upravljanje in konfiguriranje vmesnikov V5 in pridruženih uporabniških priključkov - 1. del: Specifikacija vmesnika Q3
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 376-2 ed.1 (1995-11)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - Q3 interface at the Access Network (AN) for configuration management of V5 interfaces and associated user ports; Part 2: Managed Object Conformance Statement (MOCS) proforma specification
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesnik Q3 v dostopovnem omrežju (AN) za upravljanje in konfiguriranje vmesnikov V5 in pridruženih uporabniških priključkov - 2. del: Proformna specifikacija izjave o skladnosti objektov upravljanja (MOCS)
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 377-1 ed.1 (1994-12)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - Q3 interface at the Local Exchange (LE) for configuration management of V5 interfaces and associated customer profiles; Part 1: Q3 interface specification
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesnik Q3 v krajevni centrali (LE) za upravljanje in konfiguriranje vmesnikov V5 in pridruženih uporabniških profilov - 1. del: Specifikacija vmesnika Q3
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 377-2 ed.1 (1995-11)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - Q3 interface at the Local Exchange (LE) for configuration management of V5 interfaces and associated customer profiles; Part 2: Managed Objects Conformance Statement (MOCS) proforma specification
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesnik Q3 v krajevni centrali (LE) za upravljanje in konfiguriranje vmesnikov V5 in pridruženih uporabniških profilov - 2. del: Proformna specifikacija izjave o skladnosti objektov upravljanja (MOCS)
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 378-1 ed.1 (1995-11)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - Q3 interface at the Access Network (AN) for fault and performance management of V5 interfaces and associated user ports; Part 1: Q3 interface specification
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesnik Q3 v dostopovnem omrežju (AN) za upravljanje vzdrževalnih funkcij vmesnikov V5 in pridruženih uporabniških priključkov - 1. del: Specifikacija vmesnika Q3
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 379-1 ed.1 (1995-11)
angleško : Signalling Protocols and Switching (SPS) - Q3 interface at the Local Exchange (LE) for fault and performance management of V5 interfaces and associated customer profiles; Part 1: Q3 interface specification
slovensko : Signalizacijski protokoli in komutacija (SPS) - Vmesnik Q3 v krajevni centrali (LE) za upravljanje vzdrževalnih funkcij vmesnikov V5 in pridruženih uporabniških profilov - 1. del: Specifikacija vmesnika Q3
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1997
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi