ICS: 33.040.35 - Telefonska omrežja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 431
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 021 ed.1 (1998-01)
angleško : Terminal Equipment (TE); Attachment requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched Telephone Networks (PSTNs) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signalling
slovensko : Terminalska oprema (TE) - Priključitvene zahteve za vseevropsko odobritev za priključevanje na analogna javna komutirana telefonska omrežja (PSTNs) terminalske opreme (razen TE, ki podpira storitev govorne telefonije), pri kateri je omrežno naslavljanje, če je na voljo, izvedeno s tonsko signalizacijo (DTMF)
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 038 ed.1 (1998-05)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Attachment requirements for a terminal equipment incorporating an analogue handset function capable of supporting the justified case service when connected to the analogue interface of the PSTN in Europe
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) - Priključitvene zahteve za terminalsko opremo s funkcijo analogne pogovorke, ki lahko podpira storitev v upravičenem primeru, kadar je priključena na analogni vmesnik PSTN v Evropi
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 150 ed.1 (1994-09)
angleško : V5 interface; Public Switched Telephone Network (PSTN) mappings
slovensko : Vmesnik V5 - Načrtovanje javnega komutiranega telefonskega omrežja (PSTN)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 201 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Register-recall [CEPT Recommendation T/CS 20-09 E (1980)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Registrski priklic [priporočilo CEPT T/CS 20-09 E (1980)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 202 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Real time clock [CEPT Recommendation T/CS 20-18 E (1981)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Ura realnega časa [priporočilo CEPT T/CS 20-18 E (1981)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 203 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Messages and formats for push-button dialling [CEPT Recommendation T/CS 28-01 E (1980)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Sporočila in formati za izbiranje s tipkami [priporočilo CEPT T/CS 28-01 E (1980)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 204 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Automatic sender for push-button multifrequency signalling [CEPT Recommendation T/CS 34-08 E (1985)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Avtomatski oddajnik za večfrekvenčno signalizacijo s tipkami [priporočilo CEPT T/CS 34-08 E (1985)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 205 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Multifrequency push-button receiver at subscriber s premises [CEPT Recommendation T/CS 34-09 E (1983)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Večfrekvenčni sprejemnik s tipkami na strani naročnika [priporočilo CEPT T/CS 34-09 E (1983)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 206 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Multifrequency signalling system to be used for push-button telephones [CEPT Recommendation T/CS 46-02 E (1985)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Večfrekvenčni signalizacijski sistem za uporabo v telefonih s tipkami [priporočilo CEPT T/CS 46-02 E (1985)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 207 ed.1 (1995-09)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Alternative sender for multifrequency signalling system to be used for push-button telephones [CEPT Recommendation T/STI 46-04 E (1986)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Nadomestni oddajnik večfrekvenčnega signalizacijskega sistema za uporabo v telefonih s tipkami [priporočilo CEPT T/STI 46-04 E (1986)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 245 ed.1 (1995-11)
angleško : Private Integrated Services Network (PISN) management; Compendium of PISN management services
slovensko : Upravljanje zasebnega omrežja z integriranimi storitvami (PISN) - Izvleček upravljavnih storitev PISN
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 251 ed.1 (1996-03)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Signalling System R2; Digital line signalling [CEPT Recommendation T/CS 42-03 E (1985)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Signalizacija R2 – Signalizacija digitalnega voda [priporočilo CEPT T/CS 42-03 E (1985)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 252 ed.1 (1996-03)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Signalling System R2; Conversion between analogue and digital versions of line signalling [CEPT Recommendation T/CS 42-04 E (1984)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Signalizacija R2 – Pretvarjanje med analogno in digitalno različico vodovne signalizacije [priporočilo CEPT T/CS 42-04 E (1984)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 253 ed.1 (1996-03)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Signalling System R2; Signalling tests via the European Communications Satellite (ECS) [CEPT Recommendation T/CS 42-05 E (1985)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Signalizacija R2 – Signalizacijski preskusi prek evropskega komunikacijskega satelita (ECS) [priporočilo CEPT T/CS 42-05 E (1985)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 254 ed.1 (1996-03)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Signalling System R2; Signalling and circuit supervision via the European Communications Satellite (ECS) [CEPT Recommendation T/CS 42-09 E (1985)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Signalizacija R2 – Nadzor signalizacije in vodov prek evropskega komunikacijskega satelita (ECS) [priporočilo CEPT T/CS 42-09 E (1985)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 255 ed.1 (1996-03)
angleško : Public Switched Telephone Network (PSTN); Signalling System R2; Use of simplified test equipment [CEPT Recommendation T/CS 54-02 E (1983)]
slovensko : Javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) – Signalizacija R2 – Uporaba poenostavljene preskusne opreme [priporočilo CEPT T/CS 54-02 E (1983)]
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2005
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 258 ed.1 (1996-03)
angleško : Intelligent Network (IN); Intelligent Network Capability Set 2 (CS2); Scoping of Intelligent Network Application Protocol (INAP)
slovensko : Inteligentno omrežje (IN) - Nabor zmožnosti 2 (CS2) inteligentnega omrežja - Namen aplikacijskega protokola inteligentnega omrežja (INAP)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 186-1 ed.1 (1995-09)
angleško : Intelligent Network (IN); Interaction between IN Application Protocol (INAP) and Integrated Services Digital Network (ISDN) signalling protocols; Part 1: Switching signalling requirements for IN Capability Set 1 (CS1) service support in a Narrowband ISDN (N-ISDN) environment
slovensko : Inteligentno omrežje (IN) - Medsebojno vplivanje med aplikacijskim protokolom inteligentnega omrežja (INAP) in signalizacijskimi protokoli digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN) - 1. del: Komutacijske signalizacijske zahteve za podporo storitvam nabora zmožnosti 1 (CS1) inteligentnega omrežja (IN) v okolju ozkopasovnega digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (N-ISDN)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 186-2 ed.1 (1998-05)
angleško : Intelligent Network (IN); Interaction between IN Application Protocol (INAP) and Integrated Services Digital Network (ISDN) signalling protocols; Part 2: Switching signalling requirements for IN Capability Set 2 (CS2) service support in a Narrowband ISDN (N-ISDN) environment
slovensko : Inteligentno omrežje (IN) - Medsebojno vplivanje med aplikacijskim protokolom inteligentnega omrežja (INAP) in signalizacijskimi protokoli digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (ISDN) - 2. del: Komutacijske signalizacijske zahteve za podporo storitvam nabora zmožnosti 2 (CS2) inteligentnega omrežja (IN) v okolju ozkopasovnega digitalnega omrežja z integriranimi storitvami (N-ISDN)
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.040.35 33.080
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 670 ed.1 (1998-06)
angleško : Intelligent Network (IN); Intelligent Network Capability Set 1 (CS1); Application of Intelligent Network Application Protocols (INAPs) for UPT service set 1 [ITU-T Recommendation Q.1551 (1997)]
slovensko : Inteligentno omrežje (IN) - Univerzalne osebne telekomunikacije (UPT) faza 1 - Prvi nabor zmožnosti (CS1) inteligentnega omrežja (IN) - Aplikacija aplikacijskega protokola inteligentnega omrežja (INAP) za prvi nabor univerzalnih osebnih telekomunikacij (UPT) (priporočilo ITU-T Q.1551 (1997))
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 795 ed.1 (1998-05)
angleško : V interfaces at the digital Local Exchange (LE); Access Network (AN) supporting V5; Transmission characteristics and performance design objectives for call handling and bearer channel connection management
slovensko : Lokalna centrala in dostopno omrežje - Zahteve za izvedbo in načrtovanje obdelave klica in upravljanje nosilne zveze
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 001 ed.1 (1992-08)
angleško : Attachments to the Public Switched Telephone Network (PSTN); General technical requirements for equipment connected to an analogue subscriber interface in the PSTN (Candidate NET 4)
slovensko : Priključitve na javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) - Splošne tehnične zahteve za opremo, priključeno na analogni naročniški vmesnik v omrežju PSTN (kandidat NET 4)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-2I: 304.92 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 001 ed.2 (1994-12)
angleško : Attachments to the Public Switched Telephone Network (PSTN); General technical requirements for equipment connected to an analogue subscriber interface in the PSTN
slovensko : Priključitve na javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) - Splošne tehnične zahteve za opremo, priključeno na analogni naročniški vmesnik v omrežju PSTN - 1. poglavje: Splošno
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-2G: 286.77 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 001 ed.3 (1996-03)
angleško : Attachments to the Public Switched Telephone Network (PSTN); General technical requirements for equipment connected to an analogue subscriber interface in the PSTN
slovensko : Priključitve na javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) - Splošne tehnične zahteve za opremo, priključeno na analogni naročniški vmesnik v omrežju PSTN - 1. poglavje: Splošno
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-2H: 297.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 001 ed.4 (1997-01)
angleško : Attachments to the Public Switched Telephone Network (PSTN); General technical requirements for equipment connected to an analogue subscriber interface in the PSTN
slovensko : Priključitve na javno komutirano telefonsko omrežje (PSTN) - Splošne tehnične zahteve za opremo, priključeno na analogni naročniški vmesnik v omrežju PSTN - 1. poglavje: Splošno
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-2I: 304.92 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi