ICS: 33.040.40 - Podatkovna komunikacijska omrežja

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 89
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 002 ed.1 (1997-01)
angleško: Digital Terminals and Access (DTA); Attachment requirements for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to Packet Switched Public Data Networks (PSPDNs) for CCITT Recommendation X.25 interfaces at data signalling rates up to 1 920 kbit/s utilizing interfaces derived from CCITT Recommendations X.21 and X.21 bis
slovensko: Digitalni terminali in dostop (DTA) - Priključitvene zahteve za podatkovno terminalsko opremo (DTE) za priključevanje na paketno komutirana javna podatkovna omrežja (PSPDNs) za vmesnike po priporočilu CCITT, X.25, s podatkovnimi signalizacijskimi hitrostmi do 1 920 kbit/s, ki uporabljajo vmesnike po priporočilih CCITT, X.21 in X.21 bis
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 090 ed.2 (1996-11)
angleško: ETSI object identifier tree; Common domain; Intelligent Network (IN) domain
slovensko: Drevo objektnih identifikatorjev ETSI - Skupna domena - Domene inteligentnega omrežja (IN)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETR 257 ed.1 (1996-03)
angleško: V interfaces at the digital Service Node (SN); Identification of the applicability of existing protocol specifications for a VB5 reference point in an access arrangement with Access Networks (ANs)
slovensko: Vmesnik V pri digitalnem storitvenem vozlišču (SN) – Identifikacija uporabnosti obstoječih specifikacij protokolov za referenčno točko VB5 v dostopih dostopovnih omrežij (AN)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2005
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61907:2010
angleško: Guidance on communication network dependability engineering (IEC 61907:2009)
slovensko: Navodila za tehnično načrtovanje zagotovljivosti komunikacijskega omrežja (IEC 61907:2009)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 21.020 35.110 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 62367:2005
angleško: Safety aspects for xDSL signals on circuits connected to telecommunication networks (DSL: Digital Subscriber Line)
slovensko: Varnostni vidiki za signale xDSL v tokokrogih za povezavo v telekomunikacijska omrežja (DSL: digitalne naročniške linije (digital subscriber line)) (IEC/TS 62367:2004)
TC: IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS: 33.040.40 35.020
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2005
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62480:2009
angleško: Multimedia home network - Network interfaces for network adapter (IEC 62480:2008)
slovensko: Večpredstavnostno domače omrežje - Omrežni vmesniki za omrežni prilagodilnik (IEC 62480:2008)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 35.110 33.040.40 33.160.60
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2009
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62673:2013
angleško: Methodology for communication network dependability assessment and assurance
slovensko: Metodologija za ocenjevanje in zagotavljanje zagotovljivosti komunikacijskega omrežja (IEC 62673:2013)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 33.040.40 03.120.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2014
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62734:2015
angleško: Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - ISA 100.11a (IEC 62734:2014)
slovensko: Industrijska omrežja - Brezžično komunikacijsko omrežje in komunikacijski profili - ISA 100.11a (IEC 62734:2014)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 35.100.01 33.040.40 25.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2015
angleški jezik SIST-2H: 297.66 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 289 ed.1 (1994-01)
angleško: Business TeleCommunications (BTC); 64 kbit/s digital unrestricted leased line with octet integrity (D64U); Connection characteristics
slovensko: Poslovne telekomunikacije (BTC) - Digitalni zakupljeni vodi za prenosno hitrost 64 kbit/s brez omejitev za prenašane signale in z ohranjanjem oktetov (D64U) – Prenosne značilnosti
TC: BTC - Poslovne telekomunikacije ICS: 33.040.50 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 348 ed.1 (1994-10)
angleško: Intelligent Network (IN); Physical plane for intelligent network Capability Set 1 (CS1) [ITU-T Recommendation Q.1215 (1993)]
slovensko: Inteligentno omrežje (IN) - Fizična ravnina za prvi nabor zmožnosti (CS1) inteligentnega omrežja (Priporočilo ITU-T Q.1215 (1993))
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1997
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50136-2:2013
angleško: Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 2: Requirements for Supervised Premises Transceiver (SPT)
slovensko: Alarmni sistemi - Sistemi in oprema za prenos alarma - 2. del: Zahteve za oddajno-sprejemne naprave v nadzorovanih prostorih
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 33.040.40 13.320
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2013
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TS 50136-9:2017
angleško: Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 9: Requirements for common protocol for alarm transmission using the Internet Protocol (IP)
slovensko: Alarmni sistemi - Sistemi in oprema za prenos alarma – 9. del: Zahteve za skupni protokol za prenos alarma po internetnem protokolu
TC: EAL - Električni alarmi ICS: 33.040.40 13.320
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62952-1:2016
angleško: Power sources for a wireless communication device - Part 1: General requirements of power modules (IEC 62952-1:2016)
slovensko: Viri napajanja brezžične komunikacijske naprave - 1. del: Splošne zahteve za napajalne module (IEC 62952-1:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.220.10 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62952-2:2016
angleško: Power sources for a wireless communication device - Part 2: Profile for power modules with batteries (IEC 62952-2:2016)
slovensko: Viri napajanja brezžične komunikacijske naprave - 2. del: Profil za napajalne module z baterijami (IEC 62952-2:2016)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 29.220.10 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62952-3:2017
angleško: Power sources for a wireless communication device - Part 3: Energy harvesting specification (IEC 62952-3:2017)
slovensko: Viri napajanja brezžičnih komunikacijskih naprav - 3. del: Splošni hranilniki energije (IEC 62952-3:2017)
TC: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS: 33.040.40 29.220.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 123 ed.1 (1991-04)
angleško: Terminal Equipment (TE); Attachment requirements for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to Packet Switched Public Data Networks (PSPDN) using CCITT Recommendation X.25 (1984) interface; Requirements applicable to DTEs subscribing to Link Access Procedure Balanced (LAPB) extended (modulo 128) operation
slovensko: Priključitvene zahteve za podatkovno terminalsko opremo (DTE) za priključevanje na paketno komutirana javna podatkovna omrežja (PSPDN) za vmesnike po priporočilu CCITT X.25 (1984) – Zahteve za DTE pri navezovanju na razširjeni postopek uravnoteženega dostopa do povezave (LAPB) (po modulu 128)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 124 ed.1 (1991-04)
angleško: Terminal Equipment (TE); Attachment requirements for Data Terminal Equipment (DTE) to connect to Packet Switched Public Data Networks (PSPDN) using CCITT Recommendation X.25 (1984) interface; Requirements applicable to DTEs subscribing to Multilink operation
slovensko: Priključitvene zahteve za podatkovno terminalsko opremo (DTE) za priključevanje na paketno komutirana javna podatkovna omrežja (PSPDN) prek vmesnika po priporočilu CITT X.25 (1984) – Zahteve za DTE pri navezovanju na večpovezavno delovanje
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 251 ed.1 (1993-08)
angleško: Network Aspects (NA); Accessibility for 64 kbit/s circuit switched international end-to-end ISDN traffic relations
slovensko: Omrežni vidiki (NA) – Dostopnost mednarodnih vodovno komutiranih prometnih povezav konec-konec za hitrosti 64 kbit/s v ISDN
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.40 33.080
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 371 ed.1 (1994-11)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) information model for the Network Element (NE) view
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) - Informacijski model pleziohrone digitalne hierarhije (PDH), gledano s strani omrežnega elementa (NE)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.40 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 371 ed.2 (1996-10)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) information model for the Network Element (NE) view
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) - Informacijski model pleziohrone digitalne hierarhije (PDH), gledano s strani omrežnega elementa (NE)
TC: SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS: 33.040.40 33.040.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI I-ETS 300 637 ed.1 (1996-09)
angleško: Network Aspects (NA); Functional specification of traffic management on the Network Element/Operations System (NE/OS) interface
slovensko: Omrežni vidiki (NA) – Funkcijska specifikacija za upravljanje prometa na vmesniku omrežni element/operacijski sistem (NE/OS)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI I-ETS 300 653 ed.1 (1996-05)
angleško: Telecommunications Management Network (TMN); Generic managed object class library for the network level view
slovensko: Telekomunikacijsko upravljavno omrežje (TMN) – Knjižnica razredov osnovnega upravljanega objekta za videz omrežne ravni
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI I-ETS 300 819 ed.1 (1998-06)
angleško: Telecommunications Management Network (TMN); Functional specification of usage metering information management on the Operations System/Network Element (OS/NE) interface
slovensko: Telekomunikacijsko upravljavno omrežje (TMN) – Funkcijska specifikacija za upravljanje informacij o merjenju zasedenosti na vmesniku operacijski sistem/omrežni element (NE/OS)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 152-1 V1.2.2 (1998-09)
angleško: Intelligent Network (IN); Intelligent Network Capability Set 1 (CS1) extension; Intelligent Network Application Protocol (INAP); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Part 1: Protocol specification
slovensko: Inteligentno omrežje (IN) - Razširitev prvega nabora zmožnosti inteligentnega omrežja (CS1) - Aplikacijski del inteligentnega omrežja (INAP) - Uporabniške aplikacije za izboljšano logiko mobilnega omrežja (CAMEL) - 1. del: Specifikacija protokola
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 152-2 V1.2.2 (1998-09)
angleško: Intelligent Network (IN); Intelligent Network Capability Set 1 (CS1) extension; Intelligent Network Application Protocol (INAP); Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic (CAMEL); Part 2: Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma specification
slovensko: Inteligentno omrežje (IN) - Razširitev prvega nabora zmožnosti inteligentnega omrežja (CS1) - Aplikacijski del inteligentnega omrežja (INAP) - Uporabniške aplikacije za izboljšano logiko mobilnega omrežja (CAMEL) - 2. del: Proforma specifikacije izjave o skladnosti izvedbe protokola
TC: SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS: 33.040.40
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi