ICS: 33.040.60 - Telekomunikacije po elektroenergetskih vodih

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 10 od 10


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50561-1:2013
angleško : Power line communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use
slovensko : Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del: Aparati za domačo uporabo
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.040.60 33.100.01 97.030
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50561-3:2016
angleško : Powerline communication apparatus used in low-voltage installations – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement – Part 3: Apparatus operating above 30 MHz
slovensko : Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 3. del: Aparati, ki delujejo nad 30 MHz
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 97.030 33.100.01 33.040.60
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Mar-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50561-1:2013/AC:2015
angleško : Power line communication apparatus used in low-voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 1: Apparatus for in-home use
slovensko : Aparati za komunikacije po elektroenergetskih vodih pri nizkonapetostnih inštalacijah - Karakteristike radijskih motenj - Omejitve in merilne metode - 1. del: Aparati za domačo uporabo - Popravek AC
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 97.030 33.040.60
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Apr-2015
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50412-1:2007
angleško : Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 1: General
slovensko : Naprave in sistemi za komunikacijo po elektroenergetskih vodnikih, ki se uporabljajo v nizkonapetostnih inštalacijah v frekvenčnem razponu od 1,6 MHz do 30 MHz - 1. del: Splošno
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 33.040.60
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50529-1:2010
angleško : Conducted transmission networks - Part 1: Telecommunication lines
slovensko : Prenosna omrežja z vodniki - 1. del: Telekomunikacijski vodi
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.040.60 33.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60358-2:2013
angleško : Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 2: AC or DC single-phase coupling capacitor connected between line and ground for power line carrier-frequency (PLC) application
slovensko : Sklopni kondenzatorji in kondenzatorski delilniki - 2. del: Izmenični ali enosmerni enofazni sklopni kondenzator, vezan med vodnikom in zemljo za aplikacije z nosilno frekvenco pri komunikacijah po energetskih vodih (PLC) (IEC 60358-2:2013)
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 33.040.60 31.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2014
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50412-2-1:2005
angleško : Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 2-1: Residential, commercial and industrial environment - Immunity requirements
slovensko : Komunikacijske naprave in sistemi elektroenergetskih vodov za nizkonapetostne inštalacije v frekvenčnem območju 1,6 MHz do 30 MHz – 2-1. del: Stanovanja, poslovni prostori in industrijska okolja – Zahteve za odpornost
TC : KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS : 33.040.60 91.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 50561-2
angleško : Powerline communication apparatus used in low voltage installations - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement - Part 2: Apparatus for access-network use
slovensko : Naprave za komunikacijo po napajalnih vodih nizkonapetostnih inštalacij - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode - 2. del: Naprave za uporabo v dostopnih omrežjih
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 33.040.60
Stopnja : 5020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : FprEN 50412-4:2015
angleško : Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz - Part 4: Low rate wide band services (LRWBS) operating between 2 MHz and 4 MHz - Channel allocations
slovensko : Komunikacijske naprave in sistemi elektroenergetskih vodov za nizkonapetostne inštalacije v frekvenčnem območju od 1,6 MHz do 30 MHz - 4. del: Nizkohitrostne širokopasovne storitve (LRWBS), ki delujejo v območju med 2 MHz in 4 MHz - Razporeditve kanalov
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 33.040.60 91.140.50
Stopnja : 4020 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : prEN 50529-3:2008
angleško : Conducted transmission networks -- Part 3: Power line communication (mains network-based)
slovensko : Prenosna omrežja z vodniki - 3. del: Komunikacije po energetskih vodih (izhodišče napajalno omrežje)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.040.60 33.040.20
Stopnja : 98 Status : Neobjavljen
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi