ICS: 33.050.01 - Telekomunikacijska terminalska oprema na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 162
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 001 ed.1 (1995-10)
angleško : Terminal Equipment (TE); Attachment requirements for terminal equipment to be connected to circuit switched data networks and leased circuits using a CCITT Recommendation X.21 interface, or at an interface physically, functionally and electrically compatible with CCITT Recommendation X.21 but operating at any data signalling rate up to, and including, 1 984 kbit/s
slovensko : Terminalska oprema (TE) - Priključitvene zahteve za vseevropsko odobritev za terminalsko opremo, ki se priključuje na vodovno komutirana podatkovna omrežja in zakupljene vode prek vmesnikov po pripročilu CCITT, X.21 ali prek vmesnikov, ki so fizično, električno in funkcijsko združljivi s priporočilom CCITT, X.21, ki pa delujejo pri katerikoli podatkovni signalizacijski hitrosti do vključno 1 984 kbit/s
TC : SPS - Signalizacijski protokoli in komutacija ICS : 33.050.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62949:2017
angleško : Particular safety requirements for equipment to be connected to information and communication networks (IEC 62949:2017)
slovensko : Posebne varnostne zahteve za opremo za priključitev na informacijska in komunikacijska omrežja (IEC 62949:2017)
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 33.050.01 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2017
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 386 V1.2.1 (1999-10)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijska omrežja - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 386 V1.3.1 (2001-09)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijsko omrežje - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 221 ed.1 (1993-01)
angleško : Terminal Equipment (TE); Syntax-based videotex protocol; Lower layer protocols using packet mode access over the Public Switched Telephone Network (PSTN)
slovensko : Terminalska oprema (TE) – Protokoli za nižje plasti skladenjskega sistema Videotex, ki uporablja paketni dostop prek javnega komutiranega telefonskega omrežja (PSTN)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.01 33.040.35
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 253 ed.1 (1995-01)
angleško : Equipment Engineering (EE); Earthing and bonding of telecommunication equipment in telecommunication centres
slovensko : Inženiring opreme (EE) – Ozemljitev in povezave telekomunikacijske opreme v telekomunikacijskih centrih
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 386-1 ed.1 (1994-12)
angleško : Equipment Engineering (EE); Telecommunication network equipment; Electro-Magnetic Compatibility (EMC) requirements; Part 1: Product family overview, compliance criteria and test levels
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Oprema za telekomunikacijska omrežja - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) - 1. del: Pregled družine izdelkov, kriteriji ustreznosti in preskuševalni nivoji
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 386-2 V1.1.3 (1997-12)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements; Part 2: Product family standard
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijsko omrežje - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) - 2. del: Standard za družino izdelkov
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 753 ed.1 (1997-10)
angleško : Equipment Engineering (EE); Acoustic noise emitted by telecommunications equipment
slovensko : Inženiring opreme (EE) – Akustični šum, ki ga oddaja telekomunikacijska oprema
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 17.140.20 33.050.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-1-0 ed.1 (1994-05)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-0: Classification of environmental conditions; Introduction
slovensko : Inženiring opreme (EE) – Okoljski pogoji in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo – 1-0. del: Klasifikacija okoljskih pogojev – Uvod
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-2-0 ed.1 (1994-05)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-0: Specification of environmental tests; Introduction
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Pogoji okolja in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo - Del 2-0: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Uvod
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-2-1 ed.1 (1994-05)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-1: Specification of environmental tests; Storage
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Pogoji okolja in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo - Del 2-1: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Skladiščenje
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-2-2 ed.1 (1994-05)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-2: Specification of environmental tests; Transportation
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Pogoji okolja in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo – Del 2-2: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Prevoz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-2-3 ed.1 (1994-05)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-3: Specification of environmental tests; Stationary use at weatherprotected locations
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Pogoji okolja in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo – Del 2-3: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Mirujoča (stacionarna) uporaba na lokacijah, zaščitenih pred vremenskimi vplivi
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-2-4 ed.1 (1994-05)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-4: Specification of environmental tests; Stationary use at non-weatherprotected locations
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Pogoji okolja in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo – Del 2-4: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Mirujoča (stacionarna) uporaba na lokacijah, ki niso zaščitene pred vremenskimi vplivi
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-2-5 ed.1 (1994-05)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-5: Specification of environmental tests; Ground vehicle installations
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Pogoji okolja in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo – Del 2-5: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Inštalacije v kopenskih vozilih
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-2-6 ed.1 (1994-05)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-6: Specification of environmental tests; Ship environments
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Pogoji okolja in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo – Del 2-6: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Ladijsko okolje
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-2-7 ed.1 (1994-05)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-7: Specification of environmental tests; Portable and non-stationary use
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Pogoji okolja in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo – Del 2-7: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Prenosna in nestacionarna uporaba
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 019-2-8 ed.1 (1997-09)
angleško : Equipment Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-8: Specification of environmental tests; Stationary use at underground locations
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Pogoji okolja in preskusi vplivov okolja za telekomunikacijsko opremo – Del 2-8: Specifikacija preskusov vplivov okolja - Mirujoča (stacionarna) uporaba na podzemnih lokacijah
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 19.040
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 119-1 ed.1 (1994-01)
angleško : Equipment Engineering (EE); European telecommunication standard for equipment practice; Part 1: Introduction and terminology
slovensko : Inženiring opreme (EE) – Evropski telekomunikacijski standard za prakso pri opremi – 1. del: Uvod in terminologija
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 119-2 ed.1 (1994-01)
angleško : Equipment Engineering (EE); European telecommunication standard for equipment practice; Part 2: Engineering requirements for racks and cabinets
slovensko : Inženiring opreme (EE) – Evropski telekomunikacijski standard za prakso pri opremi – 2. del: Tehnične zahteve za okvire in ohišja
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 119-3 ed.1 (1994-01)
angleško : Equipment Engineering (EE); European telecommunication standard for equipment practice; Part 3: Engineering requirements for miscellaneous racks and cabinets
slovensko : Inženiring opreme (EE) – Evropski telekomunikacijski standard za prakso pri opremi – 3. del: Tehnične zahteve za mešane sestave okvirov in ohišij
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 119-4 ed.1 (1994-01)
angleško : Equipment Engineering (EE); European telecommunication standard for equipment practice; Part 4: Engineering requirements for subracks in miscellaneous racks and cabinets
slovensko : Inženiring opreme (EE) – Evropski telekomunikacijski standard za prakso pri opremi – 4. del: Tehnične zahteve za podokvire v mešani sestavi okvirov in ohišij
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 132-1 ed.1 (1996-09)
angleško : Equipment Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications equipment; Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) sources
slovensko : Inženiring opreme (EE) – Napajalni vmesnik na vhodu v telekomunikacijsko opremo – 1. del: Obratovanje z izmenično napetostjo (ac), dobljeno iz enosmernih (dc) virov
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 132-2 ed.1 (1996-09)
angleško : Equipment Engineering (EE); Power supply interface at the input to telecommunications equipment; Part 2: Operated by direct current (dc)
slovensko : Inženiring opreme (EE) – Napajalni vmesnik na vhodu v telekomunikacijsko opremo – 2. del: Obratovanje z enosmerno napetostjo (dc)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi