ICS: 33.050.10 - Telefonska oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 15 od 15


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62209-1:2016
angleško : Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices human models, instrumentation, and procedures - Part 1: Procedure to determine the specific absorption rate (sar) for devices used next to the ear (frequency range of 300 mhz to 6 ghz)
slovensko : Izpostavljenost ljudi elektromagnetnemu sevanju brezžičnih komunikacijskih naprav, ki se držijo v roki ali pritrdijo na telo, modeli človeka, instrumenti in postopki - 1. del: Postopki za ugotavljanje stopnje specifične absorpcije (SAR) za naprave, ki se uporabljajo v bližini ušesa (frekvenčno območje od 300 MHz do 6 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.050.10 13.280
Stopnja : 9900 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62209-2:2010
angleško : Human exposure to radio frequency fields from hand-held and bodymounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz) (IEC 62209-2:2010)
slovensko : Izpostavljenost ljudi elektromagnetnim sevanjem brezžičnih komunikacijskih naprav, ki se držijo v roki ali pritrdijo na telo - Modeli človeka, instrumenti in postopki - 2. del: Postopki za določanje stopnje specifične absorpcije (SAR) za brezžične komunikacijske naprave, ki se uporabljajo v bližini telesa (frekvenčno območje od 30 MHz do 6 GHz) (IEC 62209-2:2010)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.050.10 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2010
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62209-3:2019
angleško : Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Part 3: Vector measurement-based systems (Frequency range of 600 MHz to 6 GHz)
slovensko : Merilni postopki za ocenjevanje stopnje specifične absorpcije pri izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem brezžičnih komunikacijskih naprav, ki se držijo v roki ali pritrdijo na telo - 3. del: Sistemi vektorskega merjenja (frekvenčno območje od 600 MHz do 6 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.050.10 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 375 ed.1 (1994-11)
angleško : Human Factors (HF); Pictograms for point-to-point videotelephony
slovensko : Človeški dejavniki (HF) – Piktogrami za videotelefonijo tipa točka-točka
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 01.080.50 33.050.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 381 ed.1 (1994-12)
angleško : Telephony for hearing impaired people; Inductive coupling of telephone earphones to hearing aids
slovensko : Telefonija za slušno prizadete ljudi – Telefonske slušalke, induktivno sklopljene s slušnimi pripomočki
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15 33.050.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 488 ed.1 (1996-01)
angleško : Terminal Equipment (TE); Telephony for hearing impaired people; Characteristics of telephone sets that provide additional receiving amplification for the benefit of the hearing impaired
slovensko : Terminalska oprema (TE) – Telefonija za slušno prizadete ljudi – Karakteristike telefonskih aparatov z dodatnim sprejemnim ojačevalnikom za pomoč slušno prizadetim
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15 33.050.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 640 ed.1 (1996-08)
angleško : Human Factors (HF); Assignment of alphabetic letters to digits on standard telephone keypad arrays
slovensko : Človeški dejavniki (HF) – Dodelitev črk (abecede) številkam na standardni telefonski tipkovnici
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.050.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 679 ed.1 (1996-09)
angleško : Terminal Equipment (TE); Telephony for the hearing impaired; Electrical coupling of telephone sets to hearing aids
slovensko : Terminalska oprema (TE) – Telefonija za slušno prizadete – Telefonski aparati, električno spojeni s slušnimi pripomočki
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15 33.050.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-10 V1.1.1 (2000-09)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 10. del: Posebni pogoji za prvo (CT1 in CT1+) in drugo generacijo brezvrvične telefonske (CT2) opreme
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.050.10 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-10 V1.2.1 (2001-11)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 10. del: Posebni pogoji za prvo (CT1 in CT1+) in drugo generacijo brezvrvične telefonske opreme (CT2)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.050.10 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 462 V1.1.1 (2000-03)
angleško : Human Factors (HF); Symbols to identify telecommunications facilities for the deaf and hard of hearing people
slovensko : Človeški dejavniki (HF) – Simboli za identifikacijo telekomunikacijskih naprav za gluhe osebe ali za osebe z zmanjšano sposobnostjo sluha
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 11.180.15 33.050.10 01.080.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC/IEEE 62209-1528:2021
angleško : Measurement procedure for the assessment of specific absorption rate of human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-worn wireless communication devices - Part 1528: Human models, instrumentation and procedures (Frequency range of 4 MHz to 10 GHz)
slovensko : Merilni postopki za ocenjevanje stopnje specifične absorpcije pri izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem brezžičnih komunikacijskih naprav, ki se držijo v roki ali pritrdijo na telo - 1528. del: Modeli človeka, instrumenti in postopki (frekvenčno območje od 4 MHz do 10 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.050.10 13.280
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-10 V1.3.1 (2002-08)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 10: Specific conditions for First (CT1 and CT1+) and Second Generation Cordless Telephone (CT2) equipment
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 10. del: Posebni pogoji za prvo (CT1 in CT1+) in drugo generacijo brezvrvične telefonske opreme (CT2)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.050.10 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62209-2:2010/A1:2019
angleško : Human exposure to radio frequency fields from hand-held and body-mounted wireless communication devices - Human models, instrumentation, and procedures - Part 2: Procedure to determine the specific absorption rate (SAR) for wireless communication devices used in close proximity to the human body (frequency range of 30 MHz to 6 GHz)
slovensko : Izpostavljenost ljudi elektromagnetnim sevanjem brezžičnih komunikacijskih naprav, ki se držijo v roki ali pritrdijo na telo - Modeli človeka, instrumenti in postopki - 2. del: Postopki za določanje stopnje specifične absorpcije (SAR) za brezžične komunikacijske naprave, ki se uporabljajo v bližini telesa (frekvenčno območje od 30 MHz do 6 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 13.280 33.050.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ENV 50204:1995
angleško : Radiated electromagnetic field from digital radio telephones - Immunity test
slovensko : Radiated electromagnetic field from digital radio telephones - Immunity test
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.050.10 33.100.20
Stopnja : 9900 Status : Razveljavljen
Objavljen : 01-Mar-1997
Razveljavitev : 01-Apr-2009
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi