ICS: 33.060.01 - Radijske komunikacije na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 198
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62388:2013
angleško : Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne radar - Performance requirements, methods of testing and required test results
slovensko : Oprema in sistemi za pomorsko navigacijo in radiokomunikacije - Ladijski radar - Tehnične zahteve, metode preskušanja in zahtevani rezultati preskušanja
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.060.01 47.020.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2014
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62802:2017
angleško : Measurement Method of a Half-Wavelength Voltage and a Chirp Parameter for Mach-Zehnder Optical Modulator in High-Frequency Radio on Fibre (RoF) Systems (IEC 62802:2017)
slovensko : Metode za merjenje polvalovne napetosti in Chirpov parameter za Mach-Zehnderjev optični modulator v visokofrekvenčnih optičnih radijskih sistemih (RoF) (IEC 62802:2017)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.99 33.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 329 ed.2 (1997-06)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Elektromagnetna združljivost (EMC) opreme digitalnih izboljšanih brezvrvičnih telekomunikacij (DECT)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.30 33.100.01 33.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 385 ed.1 (1996-02)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for digital fixed radio links and ancillary equipment with data rates at around 2 Mbit/s and above
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) digitalnih fiksnih radijskih povezav in pomožne opreme pri hitrosti podatkov okoli 2 Mbit/s in več
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 433 ed.1 (1995-11)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude modulated Citizens Band (CB) radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Radijska oprema za CB (Citizens Band) z amplitudno modulacijo in dvobočnim oziroma enobočnim prenosom - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 673 V1.2.1 (2000-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Very Small Aperture Terminal (VSAT), Satellite News Gathering (SNG), Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za opremo VSAT (satelitski terminal z manjšo anteno), ki deluje na 4/6 GHz in 11/12/14 GHz, in opremo prenosljivih zemeljskih postaj (TES) za satelitsko novinarstvo (SNG), ki delujejo na 11/12/13/14 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.070.40 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 826 ed.1 (1997-11)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 2,4 GHz wideband transmission systems and HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) equipment
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) -Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za širokopasovne prenosne sisteme na 2,4 GHz in oprema za zelo zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61162-1:2016
angleško : Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 1: Single talker and multiple listeners (IEC 61162-1:2016)
slovensko : Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Digitalni vmesniki - 1. del: Enosmerna komunikacija: en govorec - več poslušalcev (IEC 61162-1:2016)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.060.01 47.020.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2017
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61162-2:1998
angleško : Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces -- Part 2: Single talker and multiple listeners, high-speed transmission
slovensko : Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi – Digitalni vmesniki - 2. del: En govorec (pošiljatelj) in več poslušalcev (prejemnikov); povezava sistemov - hitri prenos
TC : I09 - Imaginarni 09 ICS : 33.060.01 47.020.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61162-3:2008
angleško : Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces -- Part 3: Serial data instrument network
slovensko : Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema in sistemi - Digitalni vmesniki - 3. del: Instrumentno omrežje s serijskimi podatki (IEC 61162-3:2008)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.060.01 47.020.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 326-1 ed.2 (1998-08)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 1: Speech services, facilities and requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) - 1. del: Govorne storitve, zahteve za naprave
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 49.090 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 326-2 ed.2 (1998-08)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 2: Speech services, radio interface
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) - 2. del: Govorne storitve, radijski vmesnik
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 49.090 33.100.01 33.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 326-3 ed.2 (1998-08)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 3: Speech services, network aspects
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) - 3. del: Govorne storitve, omrežni vidiki
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 49.090 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 329 ed.1 (1994-11)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Electro-Magnetic Compatibility (EMC) for Digital European Cordless Telecommunications (DECT) equipment
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Elektromagnetna združljivost (EMC) opreme digitalnih izboljšanih brezvrvičnih telekomunikacij (DECT)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.070.30 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-1 V1.2.1 (2000-08)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 1. del: Splošne tehnične zahteve
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-1 V1.3.1 (2001-09)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 1. del: Splošne tehnične zahteve
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-6 V1.1.1 (2000-09)
angleško : ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 6: Specific conditions for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 6. del: Posebni pogoji za opremo digitalnih izboljšanih brezvrvičnih telekomunikacij (DECT) -
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.30 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-8 V1.1.1 (2000-09)
angleško : ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 8: Specific conditions for GSM base stations
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 8. del: Posebni pogoji za bazne postaje GSM
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.50 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 489-9 V1.1.1 (2000-09)
angleško : ElectroMagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 9: Specific conditions for wireless microphones and similar Radio Frequency (RF) audio link equipment
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za radijsko opremo in storitve - 9. del: Posebni pogoji za brezžične mikrofone in podobno opremo za zvokovne povezave na področju radijskih frekvenc (RF)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.160.50 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 326-1 ed.1 (1996-01)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 1: Speech services, facilities and requirements
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) – Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) – 1. del: Govorne storitve, zmogljivosti in zahteve
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 49.090 33.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 326-2 ed.1 (1996-02)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 2: Speech services, radio interface
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) – Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) – 2. del: Govorne storitve, radijski vmesnik
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.060.01 49.090
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-U: 194.81 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 326-3 ed.1 (1996-02)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Part 3: Speech services, network aspects
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) – Prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) – 3. del: Govorne storitve, omrežni vidiki
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 49.090 33.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 433/A1 ed.1 (1996-12)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude modulated Citizens Band (CB) radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Radijska oprema za CB (Citizens Band) z amplitudno modulacijo in dvobočnim oziroma enobočnim prenosom - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 433/A2 ed.1 (1997-03)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude modulated Citizens Band (CB) radio equipment; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Radijska oprema za CB (Citizens Band) z amplitudno modulacijo in dvobočnim oziroma enobočnim prenosom - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 836-1 ed.1 (1998-05)
angleško : Broadband Radio Access Networks (BRAN); HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1; Conformance testing specification; Part 1: Radio type approval and Radio Frequency (RF) conformance test specification
slovensko : Širokopasovna radijska dostopovna omrežja (BRAN) – Zelo zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN), tip 1 – Specifikacija za preskušanje skladnosti – 1. del: Specifikacija odobritve radijskega tipa in preskušanja radiofrekvenčne (RF) skladnosti
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.060.01 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi