ICS: 33.060.20 - Sprejemna in oddajna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 451
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 007 ed.1 (1994-11)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); European Radio MEssaging Service (ERMES); Receiver requirements
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Izboljšani sistem za radijsko sporočanje (ERMES) - Zahteve za sprejemnik
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 007 ed.2 (1997-12)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System (ERMES); Receiver requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Izboljšani sistem za radijsko sporočanje (ERMES) - Zahteve za sprejemnik
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Radijske komunikacije – Radijski oddajniki – Zahteve za varnost (panožna oznaka TS-Z a3.121)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 13.100 33.060.20 45.020
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka:
angleško:
slovensko: Tehnični pogoji za zaščito pri upravljanju radijskih oddajnikov (panožna oznaka TS-Z a3.122)
TC: SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS: 33.060.20 45.020 13.100
Stopnja: 7160 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: HD 577 S1:1990
angleško: Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment -- Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections
slovensko: Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment - Interface (IEC 60864-1:1986 + A1:1987)
TC: RZV - Radijske zveze - Preoblikovan v SIST/TC MOC ICS: 33.060.20 33.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55025:2017
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61110:1992
angleško: System Omega and differential Omega receivers for ships - Operational and performance requirements - Methods of testing and required test results
slovensko: System Omega and differential Omega receivers for ships - Operational and performance requirements - Methods of testing and required test results (IEC 61110:1992)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62104:2007
angleško: Characteristics of DAB receivers (IEC 62104:2003)
slovensko: Karakteristike sprejemnikov DAB (IEC 62104:2003)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62105:2002
angleško: Digital audio broadcast system - Specification of the receiver data interface (RDI)
slovensko: Digital audio broadcast system - Specification of the receiver data interface (RDI)
TC: SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS: 33.170 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62634:2015
angleško: Radio Data System (RDS) - Receiver products and characteristics - Methods of measurement (IEC 62634:2015)
slovensko: Radijski podatkovni sistem (RDS) - Izdelki za sprejemnike in karakteristike - Merilne metode (IEC 62634:2015)
TC: AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS: 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62729:2012
angleško: Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT) - Performance requirements
slovensko: Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema ter sistemi - Ladijska oprema za daljnosežno identifikacijo in sledenje (LRIT) - Zahteve glede uporabnosti
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 47.020.70 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62803:2016
angleško: Measurement Method of a Frequency Response of Optical-to-Electric Conversion Device in High-Frequency Radio on Fiber Systems (IEC 62803:2016)
slovensko: Metoda za merjenje frekvenčne karakteristike naprave za optično-električno pretvorbo v visokofrekvenčnih sistemih radia po optičnih vlaknih (IEC 62803:2016)
TC: MOC - Mobilne komunikacije ICS: 33.180.10 33.060.20 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 065 ed.1 (1992-09)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX) Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Ozkopasovna telegrafska oprema z neposrednim tiskanjem za sprejem meteoroloških ali navigacijskih informacij (NAVTEX) - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01 47.020.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 066 ed.2 (1996-09)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Float-free maritime satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating on 406,025 MHz; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Prosto plavajoči pomorski satelitski radijski javljalniki kraja nuje, ki delujejo na 406,025 MHz - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.30 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Radiotelex equipment operating in the maritime MF/HF service; Technical Characteristics and methods of measurement
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Radioteleks naprave, ki delujejo na pomorskem srednje- in kratkovalovnem področju - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.060.30
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 086 ed.1 (1991-01)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile group; Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih telekomunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z notranjim ali zunanjim RF konektorjem, namenjeno predvsem analognemu prenosu govora
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.070.01 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 127 V1.2.1 (1999-04)
angleško: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radiated emission testing of physically large telecommunication systems
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Preskušanje oddanega sevanja fizično velikih telekomunikacijskih sistemov
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI I-ETS 300 131 ed.2 (1994-11)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Common air interface specification to be used for the interworking between cordless telephone apparatus in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz, including public access services
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Specifikacija skupnega radijskega vmesnika, ki se uporablja za medsebojno delovanje brezvrvičnih telefonskih aparatov v frekvenčnem pasu od 864,1 MHz do 868,1 MHz vključno s storitvami javnega dostopa
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-T: 181.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 152 ed.1 (1991-12)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121.5 MHz or the frequencies 121.5 MHz and 243 MHz for homing purposes only Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Pomorski radijski javljalniki kraja nuje (EPIRB), namenjeni za uporabo na frekvenci 121,5 MHz in 243 MHz za usmerjanje proti cilju - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 162 ed.2 (1998-03)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za prenosne mobilne storitve, ki obratujejo v pasovih VHF - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 47.020.70 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 198 V1.2.2 (1998-11)
angleško: Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio Relay Systems (DRRS); Parameters for DRRS for the transmission of digital signals and analogue video signals operating at 23 GHz
slovensko: Prenos in multipleksiranje (TM) - Digitalni radiorelejni sistemi (DRRS) - Parametri DRRS za prenos digitalnih signalov in analognih video signalov, ki delujejo v frekvenčnem področju 23 GHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI I-ETS 300 219 ed.1 (1993-10)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment transmitting signals to initiate a specific response in the receiver
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Tehnične karakteristike in preskušalni pogoji za radijsko opremo, ki oddaja signale za vzbuditev specifičnega odziva v sprejemniku
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 224 ed.2 (1998-03)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); On-site paging service; Technical and functional characteristics for on-site paging systems, including test methods
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev osebnega klica na kraju samem - Tehnične in funkcijske karakteristike za sisteme osebnega klica na kraju samem, vključno s preskušalnimi metodami
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.070.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 225 ed.3 (1998-01)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and methods of measurement for survival craft portable VHF radiotelephone apparatus
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Tehnične karakteristike in merilne metode za prenosne radiotelefonske aparate VHF za rešilne čolne
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 47.020.70 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 230 ed.2 (1996-11)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Binary Interchange of Information and Signalling (BIIS) at 1 200 bit/s (BIIS 1 200)
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Izmenjava binarnih podatkov in signalizacije s 1200 biti/s
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.070.01 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi