ICS: 33.060.20 - Sprejemna in oddajna oprema

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 480
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-713:1998
angleško : International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje
TC : TRM - Terminologija ICS : 33.060.20 01.040.33
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)
angleško : Short Range Devices (SRD) - Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range - Harmonised Standard for access to radio spectrum
slovensko : Naprave kratkega dosega (SRD) - Radijska oprema, ki se uporablja v frekvenčnem območju od 1 GHz do 40 GHz - Harmonizirani standard za dostop do radijskega spektra
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.100.01 33.060.20
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Oct-2018
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 718-2 V1.1.1 (2001-05)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Lavinske žolne - Oddajno-sprejemni sistemi - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.060.20 33.100.01 13.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-713:1998/AMD1:2016
angleško : Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 1
TC : TRM - Terminologija ICS : 33.060.20 01.040.33
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-713:1998/AMD2:2017
angleško : Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 2
TC : TRM - Terminologija ICS : 33.060.20 01.040.33
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-713:1998/AMD3:2018
angleško : Amendment 3 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 3
TC : TRM - Terminologija ICS : 33.060.20 01.040.33
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-713:1998/AMD4:2019
angleško : Amendment 4 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 4
TC : TRM - Terminologija ICS : 33.060.20 01.040.33
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60050-713:1998/AMD5:2021
angleško : Amendment 5 - International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation
slovensko : Mednarodni elektrotehniški slovar (IEV) - 713. del: Radiokomunikacije: oddajniki, sprejemniki, omrežja in delovanje - Dopolnilo 5
TC : TRM - Terminologija ICS : 33.060.20 01.040.33
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Nov-2021
angleški in francoski jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 007 ed.1 (1994-11)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); European Radio MEssaging Service (ERMES); Receiver requirements
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Izboljšani sistem za radijsko sporočanje (ERMES) - Zahteve za sprejemnik
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 007 ed.2 (1997-12)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System (ERMES); Receiver requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Izboljšani sistem za radijsko sporočanje (ERMES) - Zahteve za sprejemnik
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.01 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško :
slovensko : Radijske komunikacije – Radijski oddajniki – Zahteve za varnost (panožna oznaka TS-Z a3.121)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 13.100 33.060.20 45.020
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
slovenski jezik SISTP-SD: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka :
angleško :
slovensko : Tehnični pogoji za zaščito pri upravljanju radijskih oddajnikov (panožna oznaka TS-Z a3.122)
TC : SS SPL - Strokovni svet SIST za splošno področje ICS : 33.060.20 45.020 13.100
Stopnja : 7160 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2011
slovenski jezik SISTP-SB: 47.19 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 577 S1:1990
angleško : Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment -- Part 1: Interface standards for systems using dedicated interconnections
slovensko : Standardization of interconnections between broadcasting transmitters or transmitter systems and supervisory equipment - Interface (IEC 60864-1:1986 + A1:1987)
TC : RZV - Radijske zveze - Preoblikovan v SIST/TC MOC ICS : 33.060.20 33.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55025:2017
angleško : Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko : Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.99 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 55025:2022
angleško : Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko : Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.060.20 33.100.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2022
angleški jezik SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61110:1992
angleško : System Omega and differential Omega receivers for ships - Operational and performance requirements - Methods of testing and required test results
slovensko : System Omega and differential Omega receivers for ships - Operational and performance requirements - Methods of testing and required test results (IEC 61110:1992)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2004
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62104:2007
angleško : Characteristics of DAB receivers (IEC 62104:2003)
slovensko : Karakteristike sprejemnikov DAB (IEC 62104:2003)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62105:2002
angleško : Digital audio broadcast system - Specification of the receiver data interface (RDI)
slovensko : Digital audio broadcast system - Specification of the receiver data interface (RDI)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.170 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62634:2015
angleško : Radio Data System (RDS) - Receiver products and characteristics - Methods of measurement (IEC 62634:2015)
slovensko : Radijski podatkovni sistem (RDS) - Izdelki za sprejemnike in karakteristike - Merilne metode (IEC 62634:2015)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62729:2012
angleško : Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne equipment for long-range identification and tracking (LRIT) - Performance requirements
slovensko : Pomorska navigacijska in radiokomunikacijska oprema ter sistemi - Ladijska oprema za daljnosežno identifikacijo in sledenje (LRIT) - Zahteve glede uporabnosti
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 47.020.70 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2012
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62803:2016
angleško : Measurement Method of a Frequency Response of Optical-to-Electric Conversion Device in High-Frequency Radio on Fiber Systems (IEC 62803:2016)
slovensko : Metoda za merjenje frekvenčne karakteristike naprave za optično-električno pretvorbo v visokofrekvenčnih sistemih radia po optičnih vlaknih (IEC 62803:2016)
TC : MOC - Mobilne komunikacije ICS : 33.180.10 33.060.20 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 065 ed.1 (1992-09)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX) Technical characteristics and methods of measurement
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Ozkopasovna telegrafska oprema z neposrednim tiskanjem za sprejem meteoroloških ali navigacijskih informacij (NAVTEX) - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.20 33.100.01 47.020.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 066 ed.2 (1996-09)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Float-free maritime satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating on 406,025 MHz; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Prosto plavajoči pomorski satelitski radijski javljalniki kraja nuje, ki delujejo na 406,025 MHz - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Radiotelex equipment operating in the maritime MF/HF service; Technical Characteristics and methods of measurement
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Radioteleks naprave, ki delujejo na pomorskem srednje- in kratkovalovnem področju - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.20 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 086 ed.1 (1991-01)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile group; Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih telekomunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z notranjim ali zunanjim RF konektorjem, namenjeno predvsem analognemu prenosu govora
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.20 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi