ICS: 33.060.30 - Radiorelejni in fiksni satelitski komunikacijski sistemi

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 384
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 390 V2.1.1 (2021-11)
angleško : Fixed Radio Systems - Point-to-point and Multipoint Systems - Unwanted emissions in the spurious domain and receiver immunity limits at equipment/antenna port of Digital Fixed Radio Systems
slovensko : Fiksni radijski sistemi - Sistemi točka-točka in večtočkovni sistemi - Neželena oddajanja v nehoteni domeni in omejitve odpornosti sprejemnika pri portu opreme/antene digitalnih fiksnih radijskih sistemov
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.060.30 33.100.10
Stopnja : 8100 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 041 ed.1 (1998-02)
angleško : Satellite Personal Communications Networks (S-PCN); Mobile Earth Stations (MES), including handheld earth stations, for S-PCN in the 1,6/2,4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS); Terminal essential requirements
slovensko : Satelitska osebna komunikacijska omrežja (S-PCN) - Mobilne zemeljske postaje (MES) vključno z ročnimi prenosnimi zemeljskimi postajami za satelitska osebna komunikacijska omrežja (S-PCN) v frekvenčnih pasovih 1,6/2,4 GHz v okviru mobilne satelitske storitve (MSS) - Osnovne tehnične zahteve za terminale
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 042 ed.1 (1998-02)
angleško : Satellite Personal Communications Networks (S-PCN); Mobile Earth Stations (MES), including handheld earth stations, for S-PCN in the 2,0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS); Terminal essential requirements
slovensko : Satelitska osebna komunikacijska omrežja (S-PCN) - Mobilne zemeljske postaje (MES) vključno z ročnimi prenosnimi zemeljskimi postajami za satelitska osebna komunikacijska omrežja (S-PCN) v frekvenčnem pasu 2,0 GHz v okviru mobilne satelitske storitve (MSS) - Osnovne tehnične zahteve za terminale
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 043 ed.1 (1998-05)
angleško : Satellite Earth Stations and Systems (SES); Very Small Aperture Terminal (VSAT) transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands
slovensko : Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Satelitske zemeljske postaje s terminali z zelo majhno antensko odprtino (VSAT) samo za oddajanje, za oddajanje in sprejemanje ali samo za sprejemanje, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 4 GHz in 6 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 044 ed.1 (1998-05)
angleško : Satellite Earth Stations and Systems (SES); Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1,5 GHz and 1,6 GHz bands providing voice and/or data communications
slovensko : Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Kopenske mobilne zemeljske postaje (LMES), ki delujejo v pasovih 1,5 GHz in 1,6 GHz, za zagotavljanje govornih oziroma podatkovnih komunikacij
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17447:2020
angleško : Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Mathematical PVT error model
slovensko : Vesolje - Ugotavljanje položaja z uporabo GNSS za cestne inteligentne transportne sisteme (ITS) - Matematični model za napake PVT
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.60 33.060.30 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17448:2020
angleško : Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Metrics and Performance levels detailed definition
slovensko : Vesolje - Uporaba sistemov globalne satelitske navigacije (GNSS) za ugotavljanje položaja pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - Podrobna opredelitev meritev in ravni uspešnosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.60 33.060.30 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 17464:2020
angleško : Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport System (ITS) - Security attacks modelling and definition of performance features and metrics related to security
slovensko : Vesolje - Ugotavljanje položaja z uporabo sistema globalne satelitske navigacije (GNSS) pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - Modeliranje varnostnih napadov ter opredelitev tehničnih značilnosti in metrike v zvezi z varnostjo
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.60 33.060.30 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 477.1 S1:1987
angleško : Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay systems -- Part 1: Measurement common to sub-systems and simulated radio-relay systems
slovensko : Methods of measurement of equipment used in terrestrial radio-relay systems - Part 1: Measurement common to sub-systems and simulated radio-relay systems
TC : OMS - Oprema za mobilne in satelitske telekomunikacijske sisteme ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2002
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 477.3 S1:1988
angleško : Methods of measurement for equipment used in terrestrial radio-relay systems -- Part 3: Simulated systems
slovensko : Methods of measurement for equipment used in terrestrial radio-relay systems - Part 3: Simulated systems
TC : OMS - Oprema za mobilne in satelitske telekomunikacijske sisteme ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50478:2007
angleško : Functional receiver specification of satellite digital interactive television with a low data rate return channel via satellite - Modem layer specification
slovensko : Specifikacija funkcijskega sprejemnika satelitske digitalne interaktivne televizije s povratnim kanalom z nizko podatkovno hitrostjo - Specifikacija modemske plasti
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.170 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2007
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50494:2007
angleško : Satellite signal distribution over a single coaxial cable in single dwelling installations
slovensko : Distribucija satelitskega signala po enojnem koaksialnem kablu v enostanovanjskih inštalacijah
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.120.10 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16803-1:2020
angleško : Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 1: Definitions and system engineering procedures for the establishment and assessment of performances
slovensko : Vesolje - Uporaba sistemov globalne satelitske navigacije (GNSS) za ugotavljanje položaja pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - 1. del: Definicije in sistemsko-tehnični postopki za določanje in ocenjevanje zmogljivosti
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.60 33.060.30 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16803-2:2020
angleško : Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 2: Assessment of basic performances of GNSS-based positioning terminals
slovensko : Vesolje - Uporaba sistemov globalne satelitske navigacije (GNSS) za ugotavljanje položaja pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - 2. del: Ocenjevanje osnovnih tehničnih lastnosti terminalske opreme za določanje položaja, ki uporablja GNSS
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.60 33.060.30 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 16803-3:2020
angleško : Space - Use of GNSS-based positioning for road Intelligent Transport Systems (ITS) - Part 3: Assessment of security performances of GNSS-based positioning terminals
slovensko : Vesolje - Uporaba sistemov globalne satelitske navigacije (GNSS) za ugotavljanje položaja pri inteligentnih transportnih sistemih (ITS) v cestnem prometu - 3. del: Ocenjevanje varnostnih tehničnih lastnosti terminalske opreme za določanje položaja, ki uporablja GNSS
TC : I13 - Imaginarni 13 ICS : 35.240.60 33.060.30 03.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2020
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 066 ed.2 (1996-09)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Float-free maritime satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating on 406,025 MHz; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Prosto plavajoči pomorski satelitski radijski javljalniki kraja nuje, ki delujejo na 406,025 MHz - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Radiotelex equipment operating in the maritime MF/HF service; Technical Characteristics and methods of measurement
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Radioteleks naprave, ki delujejo na pomorskem srednje- in kratkovalovnem področju - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.20 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 157 ed.2 (1996-09)
angleško : Satellite Earth Stations and Systems (SES); Receive-only Very Small Aperture Terminals (VSATs) operating in the 11/12 GHz frequency bands
slovensko : Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Sprejemni satelitski terminali z manjšo anteno (VSATs) za frekvenčna pasova 11/12 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 159 ed.2 (1996-09)
angleško : Satellite Earth Stations and Systems (SES); Transmit-only or transmit-and-receive Very Small Aperture Terminals (VSATs) used for communications operating in the Fixed Satellite Service (FSS) 11/12/14 GHz frequency bands
slovensko : Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Oddajni ali oddajno-sprejemni satelitski terminali z manjšo anteno (VSATs) za komunikacije v frekvenčnih pasovih fiksnih satelitskih storitev (FSS) 11/12/14 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 197 V1.2.1 (1998-02)
angleško : Transmission and Multiplexing (TM); Digital Radio Relay Systems (DRRS); Parameters for DRRS for the transmission of digital signals and analogue video signals operating at 38 GHz
slovensko : Prenos in multipleksiranje (TM) - Digitalni radiorelejni sistemi (DRRS) - Parametri DRRS za prenos digitalnih signalov in analognih video signalov, ki delujejo v frekvenčnem območju 38 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30 33.040.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 197 ed.1 (1994-04)
angleško : Transmission and Multiplexing (TM); Parameters for radio relay systems for the transmission of digital signals and analogue video signals operating at 38 GHz
slovensko : Prenos in multipleksiranje (TM) - Parametri radiorelejnih sistemov za prenos digitalnih signalov in analognih video signalov, ki delujejo v frekvenčnem področju 38 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.040.20 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 332 ed.2 (1997-07)
angleško : Satellite Earth Stations and Systems (SES); Transmit-only or transmit-and-receive Very Small Aperture Terminals (VSATs) used for communications operating in the Fixed Satellite Service (FSS) 6 GHz and 4 GHz frequency bands
slovensko : Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Oddajni ali oddajno-sprejemni satelitski terminali z manjšo anteno (VSATs) za komunikacije v frekvenčnih pasovih fiksnih satelitskih storitev (FSS) 6 in 4 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 333 ed.2 (1997-07)
angleško : Satellite Earth Stations and Systems (SES); Receive-only Very Small Aperture Terminals (VSATs) operating in the 4 GHz frequency band
slovensko : Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Sprejemni satelitski terminali z manjšo anteno (VSATs) za frekvenčni pas 4 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 487 ed.1 (1996-06)
angleško : Satellite Earth Stations and Systems (SES); Receive-Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications; Radio Frequency (RF) specifications
slovensko : Satelitske zemeljske postaje in sistemi (SES) - Sprejemne mobilne zemeljske postaje (ROMES) za podatkovne komunikacije v frekvenčnem področju 1,5 GHz - Specifikacije za radiofrekvenčno (RF) področje
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 733 V1.1.1 (1998-05)
angleško : Satellite Personal Communications Networks (S-PCN); Mobile Earth Stations (MES), including handheld earth stations, for SPCN in the 1,6/2,4 GHz bands, providing voice and/or data communications under the Mobile Satellite Service (MSS)
slovensko : Satelitska osebna komunikacijska omrežja (S-PCN) - Mobilne zemeljske postaje (MES), vključno z ročnimi zemeljskimi postajami, za S-PCN, ki delujejo v frekvenčnih pasovih 1,6/2,4GHz in omogočajo zvočno in/ali podatkovno komunikacijo v okviru mobilnih satelitskih storitev (MSS)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi