ICS: 33.060.99 - Druga oprema za radijske komunikacije

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 497
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 113 ed.2 (1996-06)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z antenskim konektorjem, namenjeno prenosu podatkov (in govora)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 279 ed.1 (1996-02)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech)
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za zasebni mobilni radio (PMR) in pomožno opremo (govorno oziroma negovorno)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 296 ed.1 (1994-12)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z vgrajeno anteno, namenjeno predvsem analognemu prenosu govora
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 328 ed.2 (1996-11)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Wideband transmission systems; Technical characteristics and test conditions for data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Tehnične karakteristike in preskusni pogoji opreme za prenos podatkov v 2,4 GHz ISM frekvenčnem pasu, ki uporablja modulacijsko tehniko z razpršenim spektrom
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 341 ed.1 (1995-07)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z vgrajeno anteno, ki oddaja signale za vzbuditev specifičnega odziva v sprejemniku
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 390 ed.1 (1996-02)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z vgrajeno anteno, namenjeno predvsem prenosu podatkov (in govora)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI I-ETS 300 422 ed.1 (1995-12)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and test methods for wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Tehnične karakteristike in preskušalne metode za brezžične mikrofone v frekvenčnem območju od 25 MHz do 3 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.160.50 33.100.01 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 441 ed.1 (1996-02)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and methods of measurement for maritime radiotelephone watch receivers for the distress and calling frequency 2 182 kHz
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Tehnične karakteristike in merilne metode za pomorske radiotelefonske strežne sprejemnike za nevarnost in klic na frekvenci 2182 kHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 47.020.70 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 454 ed.1 (1995-12)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Wide band audio links; Technical characteristics and test methods
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Širokopasovne zvokovne povezave - Tehnične značilnosti in preskušalne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 652 V1.2.1 (1998-07)
angleško : Broadband Radio Access Networks (BRAN); HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1; Functional specification
slovensko : Širokopasovna radijska dostopovna omrežja (BRAN) - Zelo zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN), tip 1 - Specifikacija funkcij
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 652 ed.1 (1996-10)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); HIgh PErformance Radio Local Area Network (HIPERLAN) Type 1; Functional specification
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Zelo zmogljivo radijsko lokalno omrežje (HIPERLAN), tip 1 - Specifikacija funkcij
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 35.110
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-1999
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 720 ed.1 (1997-03)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and methods of measurement for UHF on-board communications systems and equipment
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Tehnične karakteristike in merilne metode za VHF komunikacijske sisteme in naprave za ladijske notranje zveze
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 47.020.70 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 761 V1.1.1 (1998-01)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Avtomatska identifikacija vozil za železnico (AVI)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 33.100.01 45.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 789 V1.1.1 (1998-03)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Avionic termination radio testing specification
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telekomunikacijski sistem (TFTS) - Specifikacija radijskih preskušanj na letalskem priključku (sistema TFTS)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 49.060 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 025 V1.1.1 (1998-08)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class D Digital Selective Calling (DSC)
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Tehnične karakteristike in merilne metode za radiotelefonsko telekomunikacijsko opremo VHF in s tem v zvezi z opremo za razred "D" DSC (digitalnega selektivnega klica)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.01 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 033 V1.1.1 (1998-08)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for shipborne watchkeeping receivers for reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and VHF bands
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Tehnične karakteristike in merilne metode za ladijske stražne sprejemnike za sprejem digitalnega selektivnega klica (DSC) v pomorskih področjih MF, MF/HF in VHF
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 47.020.70 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 178 V1.1.1 (1999-05)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only)
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Tehnične karakteristike in merilne metode za prenosne radiotelefonske naprave VHF za pomorsko mobilno službo, ki delujejo na pasu VHF (samo za uporabo izven GMDSS)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 47.020.70 33.100.01 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI I-ETS 300 113 ed.1 (1992-01)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for non-speech and combined analogue speech/non-speech equipment with an internal or external antenna connector, intended for the transmission of data
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) – Kopenska mobilna storitev – Tehnične karakteristike in preskusni pogoji za negovorno in kombinirano analogno govorno/negovorno opremo z notranjim ali zunanjim antenskim konektorjem za prenos podatkov
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.060.99 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 113-2 V1.1.1 (2001-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector; Part 2: Harmonised EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Radijska oprema za prenos podatkov (in govora), ki ima antenski priključek - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 152-2 V1.1.1 (2000-08)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Pomorski radijski javljalniki kraja nuje (EPIRB), namenjeni za uporabo na frekvenci 121,5 MHz ali frekvencah 121,5 MHz in 243 MHz - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 47.020.70 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 152-3 V1.1.1 (2001-05)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121,5 MHz or the frequencies 121,5 MHz and 243 MHz for homing purposes only; Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Pomorski radijski javljalniki kraja nuje (EPIRBs) za uporabo na frekvenci 121,5 MHz ali na frekvencah 121,5 MHz in 243 MHz samo za letenje proti cilju - 3. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.3.e direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 47.020.70 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 (2000-12)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Kopenska mobilna storitev - Oddajni signali radijske opreme za vzbujanje specifičnih odgovorov v sprejemniku - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 33.070.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Radijska oprema, namenjena predvsem za analogni prenos govora, ki uporablja vgrajeno anteno - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 328-2 V1.1.1 (2000-07)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive.
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Tehnične karakteristike in preskusni pogoji opreme za prenos podatkov v frekvenčnem pasu 2,4 GHz ISM, ki uporablja modulacijsko tehniko z razpršenim spektrom - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 328-2 V1.2.1 (2001-12)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) -Oprema za prenos podatkov v frekvenčnem pasu 2,4 GHz ISM, ki uporablja modulacijsko tehniko z razpršenim spektrom - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi