ICS: 33.070.01 - Mobilni servisi na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 150
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETR 091 ed.1 (1993-07)
angleško : ETSI object identifier tree; Common domain; Mobile domain
slovensko : Drevo objektnih identifikatorjev ETSI - Skupna domena - Področje mobilne telefonije
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2005
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CEN/TR 16671:2014
angleško : Information technology - Authorisation of mobile phones when used as RFID interrogators
slovensko : Informacijska tehnologija - Dovoljenje za uporabo mobilnih telefonov kot RFID-bralnikov
TC : ITC - Informacijska tehnologija ICS : 35.040.50 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2014
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50360:2017
angleško : Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear
slovensko : Produktni standard za prikaz skladnosti brezžičnih komunikacijskih naprav z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem v frekvenčnem območju od 300 MHz do 6 GHz: naprave, ki se uporabljajo v bližini ušesa
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 13.280 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50400:2006
angleško : Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service
slovensko : Osnovni standard za prikaz skladnosti stacionarne opreme za radijski prenos (110 MHz–40 GHz), namenjene za uporabo v brezžičnih telekomunikacijskih omrežjih z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.070.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2006
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50401:2017
angleško : Product standard to demonstrate the compliance of base station equipment with radiofrequency electromagnetic field exposure limits (110 MHz - 100 GHz), when put into service
slovensko : Produktni standard za prikaz skladnosti opreme baznih postaj z mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem (110 MHz - 100 GHz), namenjene za uporabo
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 13.280 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50492:2008
angleško : Basic standard for the in-situ measurement of electromagnetic field strength related to human exposure in the vicinity of base stations
slovensko : Osnovni standard za terensko merjenje jakosti elektromagnetnega polja v zvezi z izpostavljenostjo ljudi v okolici baznih postaj
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.070.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2009
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50566:2017
angleško : Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 30 MHz to 6 GHz: hand-held and body mounted devices in close proximity to the human body
slovensko : Produktni standard za prikaz skladnosti brezžičnih komunikacijskih naprav z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo prebivalstva elektromagnetnim sevanjem v frekvenčnem območju od 30 MHz do 6 GHz: ročne in na telo pripete naprave, ki se uporabljajo v bližini telesa
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 13.280 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2018
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 086 ed.1 (1991-01)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile group; Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih telekomunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z notranjim ali zunanjim RF konektorjem, namenjeno predvsem analognemu prenosu govora
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.20 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 230 ed.2 (1996-11)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Binary Interchange of Information and Signalling (BIIS) at 1 200 bit/s (BIIS 1 200)
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Izmenjava binarnih podatkov in signalizacije s 1200 biti/s
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 296 ed.1 (1994-12)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z vgrajeno anteno, namenjeno predvsem analognemu prenosu govora
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 830 V1.1.1 (1998-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Receive Only Mobile Earth Stations (ROMES) operating in the 1,5 GHz band providing data communications
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Elektromagnetna združljivost (EMC) za sprejemne mobilne zemeljske postaje (ROMES), ki zagotavljajo podatkovne komunikacije in delujejo v pasu 1,5 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.20 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 832 V1.1.1 (1998-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using satellites in Low Earth Orbits (LEO) operating in frequency bands below 1 GHz
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Elektromagnetna združljivost (EMC) za mobilne zemeljske postaje (MES), ki zagotavljajo podatkovne komunikacije z nizkimi bitnimi hitrostmi (LBRDC) preko satelitov na nizkih zemeljskih orbitah (LEO) in ki delujejo v frekvenčnih pasovih pod 1 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.30 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 086-2 V1.1.1 (2001-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Radijska oprema z notranjim ali zunanjim RF-konektorjem, namenjena predvsem za analogni prenos govora - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.01 33.070.01 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI I-ETS 300 113 ed.1 (1992-01)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for non-speech and combined analogue speech/non-speech equipment with an internal or external antenna connector, intended for the transmission of data
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) – Kopenska mobilna storitev – Tehnične karakteristike in preskusni pogoji za negovorno in kombinirano analogno govorno/negovorno opremo z notranjim ali zunanjim antenskim konektorjem za prenos podatkov
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.060.99 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 113-2 V1.1.1 (2001-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector; Part 2: Harmonised EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Radijska oprema za prenos podatkov (in govora), ki ima antenski priključek - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 219-2 V1.1.1 (2000-12)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Kopenska mobilna storitev - Oddajni signali radijske opreme za vzbujanje specifičnih odgovorov v sprejemniku - 2. del: Harmonizirani evropski standard (EN), ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 33.070.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI I-ETS 300 230 ed.1 (1993-10)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Binary Interchange of Information and Signalling (BIIS) at 1 200 bit/s (BIIS 1 200)
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) – Storitev kopenskih mobilnih komunikacij – Izmenjava binarnih podatkov in signalizacija (BIIS) s hitrostjo 1200 bit/s (BIIS 1 200)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.070.01 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Radijska oprema, namenjena predvsem za analogni prenos govora, ki uporablja vgrajeno anteno - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 341-2 V1.1.1 (2000-12)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service (RP 02); Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Part 2: Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij (RP 02) - Tehnične karakteristike in preskušalni pogoji za radijsko opremo z vgrajeno anteno, ki oddaja signale za vzbuditev specifičnega odziva v sprejemniku - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 390-2 V1.1.1 (2000-09)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij (RP 02) - Tehnične karakteristike in preskušalni pogoji za radijsko opremo, namenjeno predvsem za prenos podatkov (in govora) in uporablja vgrajeno anteno - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.99 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 433-2 V1.1.1 (2000-08)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude modulated citizen's band radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of R&TTE Directive
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij - Radijska oprema za CB (Citizens Band) z amplitudno modulacijo in dvobočnim oziroma enobočnim prenosom - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.100.01 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 918 ed.1 (1997-04)
angleško : Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General on supplementary services (GSM 02.04 version 5.4.1)
slovensko : Digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2+) - Splošno o dopolnilnih storitvah (GSM 02.04, različica 5.4.1)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 918 ed.2 (1997-08)
angleško : Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General on supplementary services (GSM 02.04 version 5.5.1)
slovensko : Digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2+) - Splošno o dopolnilnih storitvah (GSM 02.04, različica 5.5.1)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 918 ed.3 (1998-02)
angleško : Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General on supplementary services (GSM 02.04 version 5.6.2)
slovensko : Digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2+) - Splošno o dopolnilnih storitvah (GSM 02.04, različica 5.6.2)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 918 ed.4 (1998-11)
angleško : Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); General on supplementary services (GSM 02.04 version 5.7.2 Release 1996)
slovensko : Digitalni celični telekomunikacijski sistem (faza 2+) - Splošno o dopolnilnih storitvah (GSM 02.04, različica 5.7.2, izdaja 1996)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi