ICS: 33.100.01 - Elektromagnetna združljivost na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 496
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61000-2-4:2002
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 2-4: Environment - Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances
slovensko: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-4: Environment - Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances (IEC 61000-2-4:2002)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 023 ed.1 (1998-03)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Technical requirements for TFTS
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telekomunikacijski sistem (TFTS) - Tehnične zahteve za TFTS
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 24:2009
angleško: Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees concerned with apparatus
slovensko: Standardizacija na področju elektromagnetne združljivosti (EMC) za produktne tehnične odbore, ki se ukvarjajo z napravami
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC Guide 25:2009
angleško: Guide on the use of standards for the implementation of the EMC Directive to apparatus
slovensko: Vodilo za uporabo standardov pri implementaciji direktive EMC za naprave
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.01 01.120
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 007 ed.2 (1997-12)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System (ERMES); Receiver requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Izboljšani sistem za radijsko sporočanje (ERMES) - Zahteve za sprejemnik
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50270:2006
angleško: Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 33.100.01 13.320
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50293:2012
angleško: Road traffic signal systems - Electromagnetic compatibility
slovensko: Sistemi prometne signalizacije - Elektromagnetna združljivost
TC: I15 - Tehnični odbor CLC ICS: 93.080.30 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50360:2001
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
slovensko: Produktni standard za dokazovanje ustreznosti mobilnih telefonov osnovnim omejitvam glede izpostavljenosti človeka elektromagnetnim poljem (300 MHz - 3 GHz) (vsebuje popravek AC:2006)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 33.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50364:2010
angleško: Limitation of human exposure to electromagnetic fields from devices operating in the frequency range 0 Hz to 300 GHz, used in Electronic Article Surveillance (EAS), Radio Frequency Identification (RFID) and similar applications
slovensko: Omejevanje izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem naprav, ki delujejo v frekvenčnem obsegu od 0 Hz do 300 GHz in se uporabljajo za elektronski nadzor blaga (EAS), radiofrekvenčno razpoznavanje (RFID) in podobne namene
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 13.280
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2010
Razveljavitev: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50373:2004
angleško: Wind turbines - Electromagnetic compatibility
slovensko: Vetrne turbine – Elektromagnetna združljivost
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 33.100.01 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50413:2008
angleško: Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
Razveljavitev: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50453:2007
angleško: Evaluation of electromagnetic fields around power transformers
slovensko: Ocenitev elektromagnetnih polj okoli elektroenergetskih transformatorjev
TC: ETR - Energetski transformatorji ICS: 33.100.01 29.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50498:2010
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - Standard za družino proizvodov elektronske opreme za naknadno vgradnjo v vozila
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 43.040.10 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50538:2010
angleško: Guide to EMC Directive conformity of equipment designed for military purposes
slovensko: Vodilo za skladnost opreme za vojaške namene z direktivo EMC
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 95.020 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62041:2010
angleško: Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - EMC requirements (IEC 62041:2010)
slovensko: Varnost močnostnih transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - Zahteve EMC (IEC 62041:2010)
TC: I96 - Imaginarni 96 ICS: 29.180 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R210-008:2002
angleško: Guide to EMC conformity of apparatus designed for military and other purposes
slovensko: Giude to EMC comfomity of apparatus designed for military and other purposes
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 95.020 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 065 ed.1 (1992-09)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX) Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Ozkopasovna telegrafska oprema z neposrednim tiskanjem za sprejem meteoroloških ali navigacijskih informacij (NAVTEX) - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01 47.020.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 086 ed.1 (1991-01)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile group; Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih telekomunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z notranjim ali zunanjim RF konektorjem, namenjeno predvsem analognemu prenosu govora
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.070.01 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 127 V1.2.1 (1999-04)
angleško: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radiated emission testing of physically large telecommunication systems
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Preskušanje oddanega sevanja fizično velikih telekomunikacijskih sistemov
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 162 ed.2 (1998-03)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za prenosne mobilne storitve, ki obratujejo v pasovih VHF - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 47.020.70 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 329 ed.2 (1997-06)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Elektromagnetna združljivost (EMC) opreme digitalnih izboljšanih brezvrvičnih telekomunikacij (DECT)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.070.30 33.100.01 33.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04)
angleško: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Tehnične značilnosti in merilne metode za opremo za generiranje, prenos in sprejem digitalnega selektivnega klica (DSC) v pomorskih mobilnih storitvah MF, MF/HF oziroma VHF
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 47.020.70 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 339 V0.0.0 (1998-06)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); General ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for radio communications equipment
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Splošna elektromagnetna združljivost (EMC) za radiokomunikacijsko opremo
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 385 ed.1 (1996-02)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for digital fixed radio links and ancillary equipment with data rates at around 2 Mbit/s and above
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) digitalnih fiksnih radijskih povezav in pomožne opreme pri hitrosti podatkov okoli 2 Mbit/s in več
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 385 V1.2.1 (1999-10)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for fixed radio links and ancillary equipment
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za fiksne radijske povezave in njihov pribor
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi