ICS: 33.100.01 - Elektromagnetna združljivost na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 372
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 023 ed.1 (1998-03)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Technical requirements for TFTS
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telekomunikacijski sistem (TFTS) - Tehnične zahteve za TFTS
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 49.090
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2002
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI TBR 007 ed.2 (1997-12)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System (ERMES); Receiver requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Izboljšani sistem za radijsko sporočanje (ERMES) - Zahteve za sprejemnik
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2004
Razveljavitev: 01-okt-2003
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50270:2006
angleško: Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika
TC: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS: 33.100.01 13.320
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2007
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50360:2001
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)
slovensko: Produktni standard za dokazovanje ustreznosti mobilnih telefonov osnovnim omejitvam glede izpostavljenosti človeka elektromagnetnim poljem (300 MHz - 3 GHz) (vsebuje popravek AC:2006)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 33.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2001
angleški jezik SIST-B: 32.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50373:2004
angleško: Wind turbines - Electromagnetic compatibility
slovensko: Vetrne turbine – Elektromagnetna združljivost
TC: IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS: 33.100.01 27.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2006
angleški jezik SIST-C: 38.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50413:2008
angleško: Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko: Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz)
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.01 17.220.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2009
Razveljavitev: 01-mar-2020
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50453:2007
angleško: Evaluation of electromagnetic fields around power transformers
slovensko: Ocenitev elektromagnetnih polj okoli elektroenergetskih transformatorjev
TC: ETR - Energetski transformatorji ICS: 33.100.01 29.180
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2007
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R210-008:2002
angleško: Guide to EMC conformity of apparatus designed for military and other purposes
slovensko: Giude to EMC comfomity of apparatus designed for military and other purposes
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 95.020 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2003
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 065 ed.1 (1992-09)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX) Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Ozkopasovna telegrafska oprema z neposrednim tiskanjem za sprejem meteoroloških ali navigacijskih informacij (NAVTEX) - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01 47.020.70
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 086 ed.1 (1991-01)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile group; Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih telekomunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z notranjim ali zunanjim RF konektorjem, namenjeno predvsem analognemu prenosu govora
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.070.01 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-J: 80.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 127 V1.2.1 (1999-04)
angleško: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radiated emission testing of physically large telecommunication systems
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Preskušanje oddanega sevanja fizično velikih telekomunikacijskih sistemov
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2001
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-D: 44.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 162 ed.2 (1998-03)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za prenosne mobilne storitve, ki obratujejo v pasovih VHF - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 47.020.70 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1999
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 329 ed.2 (1997-06)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Elektromagnetna združljivost (EMC) opreme digitalnih izboljšanih brezvrvičnih telekomunikacij (DECT)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.070.30 33.100.01 33.060.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04)
angleško: ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Tehnične značilnosti in merilne metode za opremo za generiranje, prenos in sprejem digitalnega selektivnega klica (DSC) v pomorskih mobilnih storitvah MF, MF/HF oziroma VHF
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 47.020.70 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-1999
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-K: 84.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 339 V0.0.0 (1998-06)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); General ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for radio communications equipment
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Splošna elektromagnetna združljivost (EMC) za radiokomunikacijsko opremo
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-H: 65.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 385 ed.1 (1996-02)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for digital fixed radio links and ancillary equipment with data rates at around 2 Mbit/s and above
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) digitalnih fiksnih radijskih povezav in pomožne opreme pri hitrosti podatkov okoli 2 Mbit/s in več
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 385 V1.2.1 (1999-10)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for fixed radio links and ancillary equipment
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za fiksne radijske povezave in njihov pribor
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 386 V1.2.1 (1999-10)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijska omrežja - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.050.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2001
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 386 V1.3.1 (2001-09)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijsko omrežje - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.050.01 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2002
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI I-ETS 300 422 ed.1 (1995-12)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and test methods for wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Tehnične karakteristike in preskušalne metode za brezžične mikrofone v frekvenčnem območju od 25 MHz do 3 GHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.160.50 33.100.01 33.060.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1999
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 445 ed.1 (1996-01)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for wireless microphones and similar Radio Frequency (RF) audio link equipment
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) brezžičnih mikrofonov in podobne opreme za zvokovne povezave na področju radijskih frekvenc (RF)
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 446 ed.2 (1997-03)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for second generation Cordless Telephone (CT2) apparatus operating in the frequency band 864,1 MHz to 868,1 MHz, including public access services
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) brezvrvičnih telefonskih naprav druge generacije (CT2), ki delujejo v frekvenčnem pasu od 864,1 MHz do 868,1 MHz, vključno s storitvami javnega dostopa
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.01 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-I: 71.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 447 ed.1 (1997-03)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for VHF FM broadcasting transmitters
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) radiofrekvenčnih VHF FM radijskih oddajnikov
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.20 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-1998
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 673 ed.1 (1997-03)
angleško: Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for 4/6 GHz and 11/12/14 GHz Very Small Aperture Terminal (VSAT) equipment and 11/12/13/14 GHz Satellite News Gathering (SNG) Transportable Earth Station (TES) equipment
slovensko: Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard EMC za opremo VSAT (satelitski terminal z ozkim snopom), ki deluje na 4/6 GHz in 11/12/14 GHz, in za opremo prenosljivih zemeljskih postaj (TES) za satelitsko novinarstvo (SNG), ki delujejo na 11/12/13/14 GHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.070.40 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-1999
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 300 673 V1.2.1 (2000-03)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Very Small Aperture Terminal (VSAT), Satellite News Gathering (SNG), Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) Earth Stations operated in the frequency ranges between 4 GHz and 30 GHz in the Fixed Satellite Service (FSS)
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za opremo VSAT (satelitski terminal z manjšo anteno), ki deluje na 4/6 GHz in 11/12/14 GHz, in opremo prenosljivih zemeljskih postaj (TES) za satelitsko novinarstvo (SNG), ki delujejo na 11/12/13/14 GHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.060.01 33.070.40 33.100.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2000
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
angleški jezik SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi