ICS: 33.100.01 - Elektromagnetna združljivost na splošno

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 495
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 023 ed.1 (1998-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Terrestrial Flight Telecommunications System (TFTS); Technical requirements for TFTS
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Prizemni letalski telekomunikacijski sistem (TFTS) - Tehnične zahteve za TFTS
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.01 49.090
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2002
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 24:2009
angleško : Electromagnetic Compatibility (EMC) Standardization for Product Committees concerned with apparatus
slovensko : Standardizacija na področju elektromagnetne združljivosti (EMC) za produktne tehnične odbore, ki se ukvarjajo z napravami
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC Guide 25:2009
angleško : Guide on the use of standards for the implementation of the EMC Directive to apparatus
slovensko : Vodilo za uporabo standardov pri implementaciji direktive EMC za naprave
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.01 01.120
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2010
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI TBR 007 ed.2 (1997-12)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Enhanced Radio MEssage System (ERMES); Receiver requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Izboljšani sistem za radijsko sporočanje (ERMES) - Zahteve za sprejemnik
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.01 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2004
Razveljavitev : 01-Oct-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50270:2006
angleško : Electromagnetic compatibility - Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika
TC : EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere ICS : 33.100.01 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50373:2004
angleško : Wind turbines - Electromagnetic compatibility
slovensko : Vetrne turbine – Elektromagnetna združljivost
TC : IEHT - Elektrotehnika - Hidravlične turbine ICS : 33.100.01 27.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2006
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50413:2008
angleško : Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)
slovensko : Osnovni standard za merjenje in izračunavanje izpostavljenosti ljudi električnim, magnetnim poljem in elektromagnetnim sevanjem (0 Hz - 300 GHz)
TC : INIR - Neionizirna sevanja ICS : 33.100.01 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2009
Razveljavitev : 01-Mar-2020
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50453:2007
angleško : Evaluation of electromagnetic fields around power transformers
slovensko : Ocenitev elektromagnetnih polj okoli elektroenergetskih transformatorjev
TC : ETR - Energetski transformatorji ICS : 33.100.01 29.180
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50498:2010
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for aftermarket electronic equipment in vehicles
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - Standard za družino proizvodov elektronske opreme za naknadno vgradnjo v vozila
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 43.040.10 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2011
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50538:2010
angleško : Guide to EMC Directive conformity of equipment designed for military purposes
slovensko : Vodilo za skladnost opreme za vojaške namene z direktivo EMC
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 95.020 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62041:2010
angleško : Safety of transformers, reactors, power supply units and combinations thereof - EMC requirements (IEC 62041:2010)
slovensko : Varnost močnostnih transformatorjev, dušilk, napajalnikov in kombinacij teh elementov - Zahteve EMC (IEC 62041:2010)
TC : I96 - Imaginarni 96 ICS : 29.180 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R210-008:2002
angleško : Guide to EMC conformity of apparatus designed for military and other purposes
slovensko : Giude to EMC comfomity of apparatus designed for military and other purposes
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 95.020 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2003
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 065 ed.1 (1992-09)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX) Technical characteristics and methods of measurement
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Ozkopasovna telegrafska oprema z neposrednim tiskanjem za sprejem meteoroloških ali navigacijskih informacij (NAVTEX) - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.20 33.100.01 47.020.70
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 086 ed.1 (1991-01)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile group; Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Storitev kopenskih mobilnih telekomunikacij - Tehnične značilnosti in preskušalni pogoji za radijsko opremo z notranjim ali zunanjim RF konektorjem, namenjeno predvsem analognemu prenosu govora
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.01 33.060.20 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 127 V1.2.1 (1999-04)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Radiated emission testing of physically large telecommunication systems
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Preskušanje oddanega sevanja fizično velikih telekomunikacijskih sistemov
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.20 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2001
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 162 ed.2 (1998-03)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands; Technical characteristics and methods of measurement
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Radiotelefonski oddajniki in sprejemniki za prenosne mobilne storitve, ki obratujejo v pasovih VHF - Tehnične karakteristike in merilne metode
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.01 47.020.70 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 329 ed.2 (1997-06)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) equipment
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Elektromagnetna združljivost (EMC) opreme digitalnih izboljšanih brezvrvičnih telekomunikacij (DECT)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.070.30 33.100.01 33.060.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04)
angleško : ElectroMagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Technical characteristics and methods of measurement for equipment for generation, transmission and reception of Digital Selective Calling (DSC) in the maritime MF, MF/HF and/or VHF mobile service
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Tehnične značilnosti in merilne metode za opremo za generiranje, prenos in sprejem digitalnega selektivnega klica (DSC) v pomorskih mobilnih storitvah MF, MF/HF oziroma VHF
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 47.020.70 33.060.20 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-1999
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 339 V0.0.0 (1998-06)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); General ElectroMagnetic Compatibility (EMC) for radio communications equipment
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Splošna elektromagnetna združljivost (EMC) za radiokomunikacijsko opremo
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.20 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 385 ed.1 (1996-02)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for digital fixed radio links and ancillary equipment with data rates at around 2 Mbit/s and above
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) digitalnih fiksnih radijskih povezav in pomožne opreme pri hitrosti podatkov okoli 2 Mbit/s in več
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 385 V1.2.1 (1999-10)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for fixed radio links and ancillary equipment
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za fiksne radijske povezave in njihov pribor
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.20 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 386 V1.2.1 (1999-10)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijska omrežja - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2001
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 386 V1.3.1 (2001-09)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Telecommunication network equipment; ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Oprema za telekomunikacijsko omrežje - Zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.050.01 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI I-ETS 300 422 ed.1 (1995-12)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and test methods for wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Tehnične karakteristike in preskušalne metode za brezžične mikrofone v frekvenčnem območju od 25 MHz do 3 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.160.50 33.100.01 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 445 ed.1 (1996-01)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for wireless microphones and similar Radio Frequency (RF) audio link equipment
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) brezžičnih mikrofonov in podobne opreme za zvokovne povezave na področju radijskih frekvenc (RF)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1998
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi