ICS: 33.100.10 - Emisija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 122
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61000-3-11:2019
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-11. del: Mejne vrednosti - Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih - Oprema z naznačenim tokom <= 75 A, priključena pod posebnimi pogoji
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6100 Status : V prevajanju
Objavljen : 01-Dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 390 V2.1.1 (2021-11)
angleško : Fixed Radio Systems - Point-to-point and Multipoint Systems - Unwanted emissions in the spurious domain and receiver immunity limits at equipment/antenna port of Digital Fixed Radio Systems
slovensko : Fiksni radijski sistemi - Sistemi točka-točka in večtočkovni sistemi - Neželena oddajanja v nehoteni domeni in omejitve odpornosti sprejemnika pri portu opreme/antene digitalnih fiksnih radijskih sistemov
TC : SPN - Storitve in protokoli v omrežjih ICS : 33.060.30 33.100.10
Stopnja : 8100 Status : Objavljen in popravljen
Objavljen : 01-Feb-2022
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12015:2020
angleško : Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Standard družine izdelkov za dvigala (lifte), tekoče stopnice in tekoče steze - Oddajanje motenj
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50481:2009
angleško : Recommendations on filters for shielded enclosures
slovensko : Priporočila za filtre zaslonjenih prostorov
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 31.160 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50485:2010
angleško : Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Meritve oddajanja v popolnoma neodbojnih sobah
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : CLC/TR 50669:2017
angleško : Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency Range below 150 kHz
slovensko : Rezultati študije elektromagnetnih interferenc v frekvenčnem območju pod 150 kHz
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55011:2016
angleško : Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko : Industrijska, znanstvena in medicinska oprema - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55012:2007
angleško : Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
slovensko : Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni (CISPR 12:2007)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 27.020 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55015:2013
angleško : Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko : Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2013
Razveljavitev : 01-Sep-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 55015:2019
angleško : Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko : Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55032:2015
angleško : Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.160.60 33.100.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SN: 163.35 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 60725
angleško : Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in determining disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current = < 75 A per phase
slovensko : Ugotovitve o referenčnih impedancah in impedancah javnega napajalnega omrežja za določanje značilnosti motenj električne opreme z nazivnim faznim tokom do vključno 75 A
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R210-010:2002
angleško : Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
slovensko : Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 301 090 V1.1.1 (1998-09)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for maritime radiotelephone watch receivers operating on 2 182 kHz
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za pomorske radijske telefonske nadzorne (opazovalne) sprejemnike, ki delujejo na 2 182 kHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.10 33.060.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50121-2:2017
angleško : Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world
slovensko : Železniške naprave - Elektromagnetna združljivost - 2. del: Sevanje celotnega železniškega sistema v okolje
TC : ŽEN - Železniške električne naprave ICS : 45.020 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50370-1:2005
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools -- Part 1: Emission
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - Družina standardov za strojna orodja - 1. del: Oddajanje
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10 25.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55014-1:2017
angleško : Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 1. del: Oddajanje
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
Razveljavitev : 01-Oct-2023
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 55014-1:2021
angleško : Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 1. del: Oddajanje
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62433-2:2017
angleško : EMC IC modelling - Part 2: Models of integrated circuits for EMI behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE) (IEC 62433-2:2017)
slovensko : Modeliranje integriranih vezij (IC) za elektromagnetno združljivost (EMC) - 2. del: Modeli integriranih vezij za vedenjsko simulacijo pri EMI - Vodeni model oddajanja (ICEM-CE) (IEC 62433-2:2017)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.100.10 31.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62433-3:2017
angleško : EMC IC modelling - Part 3: Models of Integrated Circuits for EMI behavioural simulation - Radiated emissions modelling (ICEM-RE) (IEC 62433-3:2017 )
slovensko : Modeliranje integriranih vezij (IC) za elektromagnetno združljivost (EMC) - 3. del: Modeli integriranih vezij za simulacijo obnašanja glede na elektromagnetno odpornost (EMI) - Modeliranje sevanih emisij (ICEM-RE) (IEC 62433-3:2017 )
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.100.10 31.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 127 ed.1 (1994-01)
angleško : Equipment Engineering (EE); Radiated emission testing of physically large telecommunication systems
slovensko : Inženiring opreme (EE) - Preskušanje oddanega sevanja fizično velikih telekomunikacijskih sistemov
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.10 33.040.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 61000-3-2:2019
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-2. del: Mejne vrednosti - Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 61000-3-6
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-6: Limits - Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-6. del: Mejne vrednosti - Ocena oddajnih mej za priklop motečih naprav v SN, VN in EVN elektroenergetska omrežja
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC/TR 61000-3-7
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-7. del: Mejne vrednosti - Ocena oddajnih mej za priklop naprav s spreminjajočo se močjo v SN, VN in EVN elektroenergetska omrežja
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6100 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : IEC 60793-1-60:2017
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 8: Signalling on low-voltage electrical installations - Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance levels
slovensko : Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 8: Signalling on low-voltage electrical installations - Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance levels
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.10
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi