ICS: 33.100.10 - Emisija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 121
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61000-3-11:2019
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-11: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional connection
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-11. del: Mejne vrednosti - Omejitev vrednosti kolebanja napetosti in flikerja v nizkonapetostnih napajalnih sistemih - Oprema z naznačenim tokom <= 75 A, priključena pod posebnimi pogoji
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12015:2020
angleško: Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Standard družine izdelkov za dvigala (lifte), tekoče stopnice in tekoče steze - Oddajanje motenj
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 91.140.90 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2020
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50481:2009
angleško: Recommendations on filters for shielded enclosures
slovensko: Priporočila za filtre zaslonjenih prostorov
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 31.160 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50485:2010
angleško: Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Meritve oddajanja v popolnoma neodbojnih sobah
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50669:2017
angleško: Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency Range below 150 kHz
slovensko: Rezultati študije elektromagnetnih interferenc v frekvenčnem območju pod 150 kHz
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55011:2016
angleško: Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Industrijska, znanstvena in medicinska oprema - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55012:2007
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni (CISPR 12:2007)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 27.020 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55015:2013
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko: Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
Razveljavitev: 01-sep-2022
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 55015:2019
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko: Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55032:2015
angleško: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.60 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SN: 163.35 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 60725
angleško: Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in determining disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current = < 75 A per phase
slovensko: Ugotovitve o referenčnih impedancah in impedancah javnega napajalnega omrežja za določanje značilnosti motenj električne opreme z nazivnim faznim tokom do vključno 75 A
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R210-010:2002
angleško: Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
slovensko: Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 090 V1.1.1 (1998-09)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for maritime radiotelephone watch receivers operating on 2 182 kHz
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za pomorske radijske telefonske nadzorne (opazovalne) sprejemnike, ki delujejo na 2 182 kHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.10 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50121-2:2017
angleško: Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world
slovensko: Železniške naprave - Elektromagnetna združljivost - 2. del: Sevanje celotnega železniškega sistema v okolje
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50370-1:2005
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools -- Part 1: Emission
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - Družina standardov za strojna orodja - 1. del: Oddajanje
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10 25.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55014-1:2017
angleško: Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 1. del: Oddajanje
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
Razveljavitev: 01-okt-2023
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 55014-1:2021
angleško: Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 1. del: Oddajanje
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2021
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62433-2:2017
angleško: EMC IC modelling - Part 2: Models of integrated circuits for EMI behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE) (IEC 62433-2:2017)
slovensko: Modeliranje integriranih vezij (IC) za elektromagnetno združljivost (EMC) - 2. del: Modeli integriranih vezij za vedenjsko simulacijo pri EMI - Vodeni model oddajanja (ICEM-CE) (IEC 62433-2:2017)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 33.100.10 31.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62433-3:2017
angleško: EMC IC modelling - Part 3: Models of Integrated Circuits for EMI behavioural simulation - Radiated emissions modelling (ICEM-RE) (IEC 62433-3:2017 )
slovensko: Modeliranje integriranih vezij (IC) za elektromagnetno združljivost (EMC) - 3. del: Modeli integriranih vezij za simulacijo obnašanja glede na elektromagnetno odpornost (EMI) - Modeliranje sevanih emisij (ICEM-RE) (IEC 62433-3:2017 )
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 33.100.10 31.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 127 ed.1 (1994-01)
angleško: Equipment Engineering (EE); Radiated emission testing of physically large telecommunication systems
slovensko: Inženiring opreme (EE) - Preskušanje oddanega sevanja fizično velikih telekomunikacijskih sistemov
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.10 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61000-3-2:2014
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-2. del: Mejne vrednosti - Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61000-3-2:2019
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-2. del: Mejne vrednosti - Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 61000-3-6
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-6: Limits - Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-6. del: Mejne vrednosti - Ocena oddajnih mej za priklop motečih naprav v SN, VN in EVN elektroenergetska omrežja
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SJ: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 61000-3-7
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-7. del: Mejne vrednosti - Ocena oddajnih mej za priklop naprav s spreminjajočo se močjo v SN, VN in EVN elektroenergetska omrežja
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 127.05 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 60793-1-60:2017
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 8: Signalling on low-voltage electrical installations - Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance levels
slovensko: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 8: Signalling on low-voltage electrical installations - Emission levels, frequency bands and electromagnetic disturbance levels
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2004
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi