ICS: 33.100.10 - Emisija

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 108
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 61000-3-6
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-6: Limits - Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-6. del: Mejne vrednosti - Ocena oddajnih mej za priklop motečih naprav v SN, VN in EVN elektroenergetska omrežja
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: V prevajanju
Objavljen: 01-maj-2016
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 12015:2014
angleško: Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Emission
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Standard družine izdelkov za dvigala (lifte), tekoče stopnice in tekoče steze - Oddajanje motenj
TC: DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS: 91.140.90 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50384:2002
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) - Occupational
slovensko: Produktni standard za prikaz skladnosti radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem (110 MHz - 40 GHz) - Poklicno
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.050.01 33.100.10 33.070.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50385:2002
angleško: Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) - General public
slovensko: Standard za proizvod za prikaz skladnosti radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme z osnovnimi ali izvedenimi mejnimi vrednostmi v povezavi z izpostavljenostjo elektromagnetnim sevanjem (110 MHz - 40 GHz) - Prebivalstvo
TC: INIR - Neionizirna sevanja ICS: 33.100.10 33.050.01 33.070.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2003
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50481:2009
angleško: Recommendations on filters for shielded enclosures
slovensko: Priporočila za filtre zaslonjenih prostorov
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 31.160 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-B: 35.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50485:2010
angleško: Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Meritve oddajanja v popolnoma neodbojnih sobah
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
angleški jezik SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: CLC/TR 50669:2017
angleško: Investigation Results on Electromagnetic Interference in the Frequency Range below 150 kHz
slovensko: Rezultati študije elektromagnetnih interferenc v frekvenčnem območju pod 150 kHz
TC: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2018
angleški jezik SIST-P: 137.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55011:2016
angleško: Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Industrijska, znanstvena in medicinska oprema - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55012:2007
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of off-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave, ki jih poganjajo motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode za zaščito sprejemnikov, ki niso neposredno vgrajeni (CISPR 12:2007)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 27.020 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2008
angleški jezik SIST-J: 88.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55015:2013
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko: Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme (CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
Razveljavitev: 01-sep-2022
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 55015:2019
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment
slovensko: Mejne vrednosti in metode merjenja karakteristik občutljivosti za radijske motnje električne razsvetljave in podobne opreme
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2019
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55032:2015
angleško: Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Emission Requirements
slovensko: Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.60 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SN: 148.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 60725
angleško: Consideration of reference impedances and public supply network impedances for use in determining disturbance characteristics of electrical equipment having a rated current = < 75 A per phase
slovensko: Ugotovitve o referenčnih impedancah in impedancah javnega napajalnega omrežja za določanje značilnosti motenj električne opreme z nazivnim faznim tokom do vključno 75 A
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2008
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: R210-010:2002
angleško: Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
slovensko: Electromagnetic compatibility - Emission measurements in fully anechoic chambers
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2003
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 090 V1.1.1 (1998-09)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for maritime radiotelephone watch receivers operating on 2 182 kHz
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za pomorske radijske telefonske nadzorne (opazovalne) sprejemnike, ki delujejo na 2 182 kHz
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.10 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2000
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50121-2:2017
angleško: Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world
slovensko: Železniške naprave - Elektromagnetna združljivost - 2. del: Sevanje celotnega železniškega sistema v okolje
TC: ŽEN - Železniške električne naprave ICS: 45.020 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 50370-1:2005
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools -- Part 1: Emission
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - Družina standardov za strojna orodja - 1. del: Oddajanje
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10 25.080.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-E: 52.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55014-1:2006
angleško: Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -- Part 1: Emission
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 1. del: Oddajanje (CISPR 14-1:2005)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2007
Razveljavitev: 01-apr-2020
angleški jezik SIST-L: 101.20 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55014-1:2017
angleško: Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 1: Emission
slovensko: Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 1. del: Oddajanje
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62433-2:2017
angleško: EMC IC modelling - Part 2: Models of integrated circuits for EMI behavioural simulation - Conducted emissions modelling (ICEM-CE) (IEC 62433-2:2017)
slovensko: Modeliranje integriranih vezij (IC) za elektromagnetno združljivost (EMC) - 2. del: Modeli integriranih vezij za vedenjsko simulacijo pri EMI - Vodeni model oddajanja (ICEM-CE) (IEC 62433-2:2017)
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 33.100.10 31.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
angleški jezik SIST-N: 118.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 62433-3:2017
angleško: EMC IC modelling - Part 3: Models of Integrated Circuits for EMI behavioural simulation - Radiated emissions modelling (ICEM-RE) (IEC 62433-3:2017 )
slovensko: Modeliranje integriranih vezij (IC) za elektromagnetno združljivost (EMC) - 3. del: Modeli integriranih vezij za simulacijo obnašanja glede na elektromagnetno odpornost (EMI) - Modeliranje sevanih emisij (ICEM-RE) (IEC 62433-3:2017 )
TC: I11 - Imaginarni 11 ICS: 33.100.10 31.200
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI ETS 300 127 ed.1 (1994-01)
angleško: Equipment Engineering (EE); Radiated emission testing of physically large telecommunication systems
slovensko: Inženiring opreme (EE) - Preskušanje oddanega sevanja fizično velikih telekomunikacijskih sistemov
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.10 33.040.01
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2005
angleški jezik SIST-F: 59.40 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61000-3-2:2014
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-2. del: Mejne vrednosti - Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
Razveljavitev: 01-mar-2022
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN IEC 61000-3-2:2019
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-2. del: Mejne vrednosti - Mejne vrednosti za oddajanje harmonskih tokov (vhodni tok opreme do vključno 16 A na fazo)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2019
angleški jezik SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TR 61000-3-7
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-7: Limits - Assessment of emission limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 3-7. del: Mejne vrednosti - Ocena oddajnih mej za priklop naprav s spreminjajočo se močjo v SN, VN in EVN elektroenergetska omrežja
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.10
Stopnja: 6100 Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
angleški jezik SIST-K: 92.40 EUR
PDF
Papir
slovenski jezik SISTP-SK: 115.50 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi