ICS: 33.100.20 - Imunost

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 253
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 12016:2013
angleško : Electromagnetic compatibility - Product family standard for lifts, escalators and moving walks - Immunity
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Standard skupine izdelkov za dvigala (lifte), tekoče stopnice in tekoče steze - Odpornost proti motnjam
TC : DTN - Dvigalne in transportne naprave ICS : 91.140.90 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2013
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55020:2007
angleško : Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko : Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in metode merjenja (CISPR 20:2006)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.160.01 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2007
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55024:2010
angleško : Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko : Oprema za informacijsko tehnologijo - Karakteristike odpornosti proti motnjam - Mejne vrednosti in merilne metode
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20 35.020
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55035:2017
angleško : Electromagnetic Compatibility of Multimedia equipment - Immunity Requirements
slovensko : Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve za odpornost opreme
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61547:2009
angleško : Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements (IEC 61547:2009)
slovensko : Oprema za splošno razsvetljavo - Zahteve za odpornost proti EMC (IEC 61547:2009)
TC : IESV - Električne svetilke ICS : 33.100.20 29.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2009
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : R064-004:1999
angleško : Electrical installations of buildings - Protection against electromagnetic interferences (EMI) in installations of buildings (IEC 60364-4-444:1996, modified)
slovensko : Električne inštalacije zgradb – Zaščita pred elektromagnetnimi motnjami v inštalacijah zgradb (IEC 60364-4-444:1996, spremenjen)
TC : ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije ICS : 91.140.50 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Feb-2000
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI ETS 300 279 ed.1 (1996-02)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech)
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za zasebni mobilni radio (PMR) in pomožno opremo (govorno oziroma negovorno)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.060.99 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI EN 300 279 V1.2.1 (1999-02)
angleško : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and/or non-speech)
slovensko : Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za zasebni kopenski mobilni radio (PMR) in pomožno opremo (govorno oziroma negovorno)
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2000
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50130-4:2011
angleško : Alarm systems -- Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard - Immunity requirements for components of fire, intruder and social alarm systems
slovensko : Alarmni sistemi - 4. del: Elektromagnetna združljivost - Standard za varnost proizvodov - Zahteve za odpornost sestavnih komponent požarnih, vlomnih in socialnih alarmnih sistemov
TC : EAL - Električni alarmi ICS : 33.100.20 13.320
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50370-2:2003
angleško : Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools -- Part 2: Immunity
slovensko : Electromagnetic compatibility (EMC) - Product family standard for machine tools - Part 2: Immunity
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20 25.080.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55014-2:2015
angleško : Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus -- Part 2: Immunity - Product family standard
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov (CISPR 14-2:2015)
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2015
Razveljavitev : 01-Oct-2023
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 55014-2:2021
angleško : Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Zahteve za (električne) gospodinjske aparate, električna ročna orodja in podobne aparate - 2. del: Odpornost - Standard za družino izdelkov
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2021
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55103-2:2009
angleško : Electromagnetic compatibility - Product family standard for audio, video, audio-visual and entertainment lighting control apparatus for professional use -- Part 2: Immunity
slovensko : Elektromagnetna združljivost - Standard za družino izdelkov za regulacijo avdio, video, avdiovizualnih in osvetlitvenih zabaviščnih naprav za profesionalno uporabo - 2. del: Odpornost proti motnjam
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.160.01 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62132-1:2016
angleško : Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity - Part 1: General conditions and definitions
slovensko : Integrirana vezja - Meritve elektromagnetne odpornosti - 1. del: Splošni pogoji in definicije
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.100.20 31.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62132-2:2011
angleško : Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity - Part 2: Measurement of radiated immunity - TEM cell and wideband TEM cell method (IEC 62132-2:2010)
slovensko : Integrirana vezja - Meritve elektromagnetne odpornosti - 2. del: Meritev odpornosti proti sevanju - Metoda s celico TEM in širokopasovno celico TEM (IEC 62132-2:2010)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.100.20 31.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62132-3:2007
angleško : Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity, 150 kHz to 1 GHz -- Part 3: Bulk current injection (BCI) method
slovensko : Integrirana vezja - Meritve elektromagnetne odpornosti, 150 kHz do 1 GHz - 3. del: Metoda z vnašanjem masovnega toka (BCI) (IEC 62132-3:2007)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.200 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2008
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62132-4:2006
angleško : Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity 150 kHz to 1 GHz -- Part 4: Direct RF power injection method
slovensko : Integrirana vezja – Merjenje elektromagnetne odpornosti pri frekvencah od 150 kHz do 1 GHz – 4. del: Metoda z neposredno priključitvijo RF energije (IEC 62132-4:2006)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.100.20 31.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2006
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62132-5:2006
angleško : Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity, 150 kHz to 1 GHz -- Part 5: Workbench Faraday cage method
slovensko : Integrirana vezja – Meritve elektromagnetne odpornosti od 150 kHz do 1 GHz – 5. del: Metoda s Faradayevo kletko (IEC 62132-5:2005)
TC : SS EIT - Strokovni svet SIST za področja elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij ICS : 33.100.20 31.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62433-4:2016
angleško : EMC IC modelling - Part 4: Models of Integrated Circuits for RF Immunity behavioural simulation - Conducted Immunity modelling (ICIM-CI) (IEC 62433-4:2016)
slovensko : Modeliranje integriranih vezij (IC) za elektromagnetno združljivost (EMC) - 4. del: Modeli integriranih vezij za vedenjsko simulacijo RF odpornosti - Modeliranje odpornosti integriranih vezij proti prevajanim motnjam (ICIM-CI) (IEC 62433-4:2016)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.100.20 31.200
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2016
angleški jezik SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 62433-6:2020
angleško : EMC IC modelling - Part 6: Models of integrated circuits for pulse immunity behavioural simulation - Conducted pulse immunity modelling (ICIM-CPI) (IEC 62433-6:2020)
slovensko : Modeliranje integriranih vezij (IC) za elektromagnetno združljivost (EMC) - 6. del: Modeli integriranih vezij za simulacijo impulzno odpornega obnašanja - Modeliranje impulzne odpornosti (ICIM-CPI) (IEC 62433-6:2020)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 31.200 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2021
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50065-2-1:2003
angleško : Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz -- Part 2-1: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in residential, commercial and light industrial environments
slovensko : Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz – 2-1. del: Zahteve za odpornost omrežne komunikacijske opreme in sistemov, ki obratujejo v frekvenčnem območju od 95 kHz do 148,5 kHz in so namenjeni za uporabo v stanovanjskih, komercialnih in lahkoindustrijskih okoljih
TC : KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS : 33.100.20 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50065-2-2:2003
angleško : Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz -- Part 2-2: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 95 kHz to 148,5 kHz and intended for use in industrial environments
slovensko : Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz – 2-2. del: Zahteve za odpornost omrežne komunikacijske opreme in sistemov, ki obratujejo v frekvenčnem območju od 95 kHz do 148,5 kHz in so namenjeni za uporabo v industrijskih okoljih
TC : KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS : 33.100.20 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50065-2-3:2003
angleško : Signalling on low-voltage electrical installations in the frequency range 3 kHz to 148,5 kHz -- Part 2-3: Immunity requirements for mains communications equipment and systems operating in the range of frequencies 3 kHz to 95 kHz and intended for use by electricity suppliers and distributors
slovensko : Signalizacija po nizkonapetostnih električnih napeljavah v frekvenčnem območju od 3 kHz do 148,5 kHz – 2-3. del: Zahteve za odpornost omrežne komunikacijske opreme in sistemov, ki obratujejo v frekvenčnem območju od 3 kHz do 95 kHz in so namenjeni za uporabo pri dobaviteljih električne energije in distributerjih
TC : KIN - Komunikacijske inštalacije v zgradbah - odbor pridružen SIST/TC ELI ICS : 33.100.20 33.040.30
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 55016-1-1:2010
angleško : Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus
slovensko : Specifikacija merilnih naprav in metod za merjenje radijskih motenj in odpornosti - 1-1. del: Merilne naprave za merjenje radijskih motenj in odpornosti - Merilne naprave
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 17.220.20 33.100.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 55016-1-1:2019
angleško : Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 1-1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus - Measuring apparatus
slovensko : Specifikacija merilnih naprav in metod za merjenje radijskih motenj in odpornosti - 1-1. del: Merilne naprave za merjenje radijskih motenj in odpornosti - Merilne naprave
TC : EMC - Elektromagnetna združljivost ICS : 33.100.20 17.220.20
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi