ICS: 33.100.99 - Drugi vidiki v zvezi z EMC

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 31
1 2  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55017:2011
angleško: Methods of measurement of the suppression characteristics of passive EMC filtering devices (CISPR 17:2011)
slovensko: Postopki za merjenje dušenja pasivnih EMC filtrskih naprav (CISPR 17:2011)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55025:2017
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99 33.060.20
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2017
angleški jezik SIST-P: 151.25 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 423 V1.1.1 (2000-12)
angleško: Electromagnetic Compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonized Standard for the Terrestrial Flight Telecommunications System under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Harmoniziran standard za prizemni letalski telefonski sistem (TFTS) za člen 3.2 direktive R&TTE
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 796 V1.1.1 (2000-09)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT1 and CT1+ cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Harmonizirani EN za brezvrvične telefone CT 1 in CT1+, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 797 V1.1.1 (2000-09)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Harmonized EN for CT2 cordless telephone equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Harmonizirani EN za brezvrvične telefone CT 2, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 783-2 V1.1.1 (2000-09)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Commercially available amateur radio equipment; Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Storitev kopenskih mobilnih komunikacij (RP 02) - 2. del: Harmonizirani EN, ki zajema bistvene zahteve člena 3.2 direktive R&TTE
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 843-2 V1.1.1 (2001-02)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 2: Specific conditions for radiotelephone transmitters and receivers
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za pomorsko opemo in storitve - 2. del: Posebni pogoji za radiotelefonske oddajnike in sprejemnike
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: ETSI EN 301 843-4 V1.1.1 (2001-02)
angleško: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for marine radio equipment and services; Part 4: Specific conditions for Narrow-Band Direct-Printing (NBDP) NAVTEX receivers
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) in zadeve v zvezi z radijskim spektrom (ERM) - Standard elektromagnetne združljivosti (EMC) za pomorsko radijsko opemo in storitve - 4. del: Posebni pogoji za ozkopasovne sprejemnike "Direct-Printing (NBDP) NAVTEX"
TC: RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC/TS 61000-1-2
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 1-2: General - Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena
slovensko: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 1-2. del: Splošno - Metodologija za doseganje funkcionalne varnosti električne in elektronske opreme v zvezi z elektromagnetnimi pojavi
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2010
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 62885-5 Ed. 1.0
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 7: Low frequency magnetic fields in various environments
slovensko: Electromagnetic compatibilty (EMC) – Part 2: Environment – Section 7: Low frequency magnetic fields in various environments
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: IEC 61504 Ed. 2.0
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 2: Earthing and cabling
slovensko: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and mitigation guidelines - Section 2: Earthing and cabling
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-1998
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61290-1-2:2005
angleško: Optical amplifiers - Test methods -- Part 1-2: Power and gain parameters - Electrical spectrum analyzer method
slovensko: Optični ojačevalniki – Preskusne metode – 1-2. del: Parametri moči in ojačenja – Metoda z električnim spektralnim analizatorjem (IEC 61290-1-2:2005)
TC: iTEL - Telekomunikacijski vodi ICS: 33.180.30 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2006
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55025:2017/AC:2017-11
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu - Popravek AC
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.060.20 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2018
angleški jezik SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55013:2001/A1:2003
angleško: Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode - Dopolnilo A1 (CISPR 13:2001/A1:2003)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.20 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2004
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55013:2001/IS1:2009
angleško: Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.20 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2009
angleški jezik SIST-A: 27.83 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55013:2001/A2:2006
angleško: Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in merilne metode (CISPR 13:2001/A2:2006)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.20 33.100.99
Stopnja: 6060 Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2007
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55011:1991
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment
slovensko: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1995
Razveljavitev: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55013:1990
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment
slovensko: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of broadcast receivers and associated equipment
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99 33.160.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-apr-1995
Razveljavitev: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55013:2001
angleško: Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike občutljivosti na radijske motnje - Omejitve in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.160.20 33.100.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2002
Razveljavitev: 01-nov-2017
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55013:2013
angleško: Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
slovensko: Zvokovni in radiodifuzijski sprejemniki s pripadajočo opremo - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje – Mejne vrednosti in merilne metode
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99 33.160.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-sep-2013
Razveljavitev: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55015:1996
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (CISPR 15:1996)
slovensko: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment (CISPR 15:1996)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-1997
Razveljavitev: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55025:2003
angleško: Radio disturbance characteristics for the protection of receivers used on board vehicles, boats, and on devices - Limits and methods of measurement
slovensko: Radio disturbance characteristics for the protection of receivers used on board vehicles, boats, and on devices - Limits and methods of measurement
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99 33.060.20
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-mar-2003
Razveljavitev: 01-sep-2011
angleški jezik SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55025:2008
angleško: Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers
slovensko: Vozila, plovila in naprave z motorji z notranjim zgorevanjem - Karakteristike občutljivosti za radijske motnje - Mejne vrednosti in metode merjenja za zaščito sprejemnikov na krovu (CISPR 25:2008)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.060.20 33.100.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jan-2009
Razveljavitev: 01-dec-2019
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 61000-4-23:2000
angleško: Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 4-23: Testing and measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbances
slovensko: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-23: Testing and measurement techniques - Test methods for protective devices for HEMP and other radiated disturbances (IEC 61000-4-23:2000)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-maj-2002
Razveljavitev: 01-sep-2017
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija: SIST
Tuja referenčna oznaka: EN 55011:1991/A1:1997
angleško: Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Amendment A1 (CISPR 11:1990/A1:1996, modified)
slovensko: Limits and methods of measurement of radio disturbance characterics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Amendment A1 (CISPR 11:1990/A1:1996, modified)
TC: EMC - Elektromagnetna združljivost ICS: 33.100.99
Stopnja: 9900 Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-1997
Razveljavitev: 01-maj-2002
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
1 2  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi