ICS: 33.160.50 - Pribor

Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Razvrsti rezultate po: Primernost | Referenčna oznaka | TC | ICS | Datum | Stopnja

Prikaži vrstice:

Zadetki 1 - 25 od 74
1 2 3  Naprej Zadnja stran 


Referenčna oznaka SIST Jezik Cena Dodaj v košarico
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61329:1996
angleško : Sound system equipment - Methods of measuring and specifying the performance of sounders (electroacoustic transducers for tone production)
slovensko : Sound system equipment - Methods of measuring and specifying the performance of sounders (electroacoustic transducers for tone production) (IEC 61329:1995)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61842:2002
angleško : Microphones and earphones for speech communications
slovensko : Microphones and earphones for speech communications (IEC 61842:2002)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 17.140.50 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62458:2011
angleško : Sound system equipment - Electroacoustic transducers - Measurement of large signal parameters (IEC 62458:2010)
slovensko : Oprema zvokovnega sistema - Elektroakustični pretvorniki - Meritve parametrov velikih signalov (IEC 62458:2010)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62459:2011
angleško : Sound system equipment - Electroacoustic transducers - Measurement of suspension parts (IEC 62459:2010)
slovensko : Oprema zvokovnega sistema - Elektroakustični pretvorniki - Meritve obesnih delov (IEC 62459:2010)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 17.140.50 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62537:2010
angleško : Interface for loudspeakers with digital input signals based on IEC 60958 (IEC 62537:2010)
slovensko : Vmesnik za zvočnike z digitalnimi vhodnimi signali po standardu IEC 60958 (IEC 62537:2010)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2010
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 62777:2016
angleško : Quality Evaluation Method for the Sound Field of Directional Loudspeaker Array System (IEC 62777:2016)
slovensko : Metoda ovrednotenja kakovosti za področje zvoka usmerjenega sestava zvočnikov (IEC 62777:2016)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-2016
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 63034:2020
angleško : Microspeakers (IEC 63034:2020)
slovensko : Mikrozvočniki (IEC 63034:2020)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2021
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11904-1:2002
angleško : Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 1: Technique using a microphone in a real ear (MIRE technique) (ISO 11904-1:2002)
slovensko : Akustika - Določanje imisije zvoka od zvočnih virov v neposredni bližini ušesa – 1. del: Metoda z mikrofonom v ušesu (metoda MIRE ) (ISO 11904-1:2002)
TC : AKU - Akustika ICS : 33.160.50 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jan-2004
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN ISO 11904-2:2021
angleško : Acoustics - Determination of sound immission from sound sources placed close to the ear - Part 2: Technique using a manikin (ISO 11904-2:2021)
slovensko : Akustika - Ugotavljanje imisije zvoka iz zvočnih virov v neposredni bližini ušesa - 2. del: Uporaba lutke (ISO 11904-2:2021)
TC : AKU - Akustika ICS : 33.160.50 17.140.01
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2021
angleški jezik SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : ETSI I-ETS 300 422 ed.1 (1995-12)
angleško : Radio Equipment and Systems (RES); Technical characteristics and test methods for wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range
slovensko : Radijska oprema in sistemi (RES) - Tehnične karakteristike in preskušalne metode za brezžične mikrofone v frekvenčnem območju od 25 MHz do 3 GHz
TC : RES - Radijske naprave in sistemi v telekomunikacijah - odbor preoblikovan v TC MOC ICS : 33.160.50 33.100.01 33.060.99
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Oct-1999
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 483.10 S1:1993
angleško : Sound system equipment -- Part 10: Peak programme level meters
slovensko : Sound system equipment -- Part 10: Peak programme level meters (IEC 60268-10:1991)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 483.11 S3:1993
angleško : Sound system equipment -- Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components
slovensko : Sound system equipment -- Part 11: Application of connectors for the interconnection of sound system components (IEC 60268-11:1987 + A1:1989 + A2: 1991)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-1999
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : HD 483.17 S1:1992
angleško : Sound system equipment -- Part 17: Standard volume indicators
slovensko : Sound system equipment - Part 17: Standard volume indicators (IEC 60268-17:1990 + corrigendum Sep. 1991)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-1999
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50332-1:2000
angleško : Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations -- Part 1: General method for one package equipment
slovensko : Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations - Part 1: General method for "one package equipment"
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Mar-2001
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50332-1:2013
angleško : Sound system equipment: Headphones and earphones associated with personal music players - Maximum sound pressure level measurement methodology - Part 1: General method for "one package equipment"
slovensko : Elektroakustične naprave: Naglavne in ušesne slušalke s pripadajočimi osebnimi glasbenimi predvajalniki - Metodologija za merjenje ravni največjega zvočnega tlaka - 1. del: Splošna metoda za "en komplet"
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50332-2:2003
angleško : Sound system equipment: Headphones and earphones associated with portable audio equipment - Maximum sound pressure level measurement methodology and limit considerations -- Part 2: Matching of sets with headphones if either or both are offered separately
slovensko : Elektroakustične naprave: Naglavne in ušesne slušalke skupaj s prenosno avdio opremo – Metodologija merjenja največjega nivoja zvočnega tlaka in upoštevanje mejnih vrednosti – 2. del: Prilagajanje naprav z naglavnimi slušalkami, če se ena od njiju ali pa obe ponujata ločeno
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-B: 38.72 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50332-2:2013
angleško : Sound system equipment: Headphones and earphones associated with personal music players - Maximum sound pressure level measurement methodology - Part 2: Matching of sets with headphones if either or both are offered separately, or are offered as one package equipment but with standardised connectors between the two allowing to combine components of different manufacturers or different design
slovensko : Elektroakustične naprave: Naglavne in ušesne slušalke s pripadajočimi osebnimi glasbenimi predvajalniki - Metodologija za merjenje ravni največjega zvočnega tlaka - 2. del: Ujemanje elektroakustičnih naprav z naglavnimi slušalkami, če so ene ali druge ponujene ločeno ali v enem kompletu, vendar s standardiziranimi konektorji za medsebojno povezavo, ki omogočajo kombiniranje komponent različnih proizvajalcev ali različnih zasnov
TC : IVAV - Varnost avdio, vizualnih in podobnih elektronskih naprav ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Apr-2014
angleški jezik SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 50332-3:2017
angleško : Sound system equipment: headphones and earphones associated with personal music players - maximum sound pressure level measurement methodology - Part 3: measurement method for sound dose management
slovensko : Oprema sistema ozvočenja: naglavne in ušesne slušalke skupaj z osebnimi glasbenimi predvajalniki - Metodologija za merjenje nivoja največjega zvočnega tlaka - 3. del: Merilna metoda za upravljanje z dozo zvoka
TC : MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2017
angleški jezik SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60268-4:2004
angleško : Sound system equipment -- Part 4: Microphones
slovensko : Elektroakustične naprave – 4. del: Mikrofoni (IEC 60268-4:2004)*
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2004
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN IEC 60268-4:2018
angleško : Sound system equipment - Part 4: Microphones (IEC 60268-4:2018)
slovensko : Elektroakustične naprave - 4. del: Mikrofoni (IEC 60268-4:2018)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-May-2019
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60268-5:2003
angleško : Sound system equipment -- Part 5: Loudspeakers
slovensko : Sound system equipment - Part 5: Loudspeakers (IEC 60268-5::2003)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Dec-2003
angleški jezik SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 60268-7:2011
angleško : Sound system equipment - Part 7: Headphones and earphones (IEC 60268-7:2010)
slovensko : Oprema zvokovnega sistema - 7. del: Naglavne in ušesne slušalke (IEC 60268-7:2010)
TC : AVM - Avdio, video in večpredstavitveni sistemi ter njihova oprema ICS : 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jul-2011
angleški jezik SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61094-1:2000
angleško : Measurement microphones -- Part 1: Specifications for laboratory standard microphones
slovensko : Measurement microphones - Part 1: Specifications for laboratory standard microphnes (IEC 61094-1:2000)
TC : ETC - Elektrotehniški tehnični odbor ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Sep-2001
angleški jezik SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61094-2:2009
angleško : Electroacoutstics - Measurement microphones - Part 2: Primary method for the pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique (IEC 61094-2:2009)
slovensko : Elektroakustika - Merilni mikrofoni - 2. del: Primarna metoda za kalibriranje tlaka laboratorijskih standardnih mikrofonov z recipročno tehniko (IEC 61094-2:2009)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 33.160.50 17.140.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Jun-2009
angleški jezik SIST-M: 119.79 EUR
PDF
Papir
Organizacija : SIST
Tuja referenčna oznaka : EN 61094-3:2016
angleško : Measurement microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique (IEC 61094-3:2016)
slovensko : Merilni mikrofoni - 3. del: Primarna metoda za kalibriranje laboratorijskih standardnih mikrofonov v prostem polju z recipročno tehniko (IEC 61094-3:2016)
TC : I11 - Imaginarni 11 ICS : 17.140.50 33.160.50
Stopnja : 6060 Status : Objavljen
Objavljen : 01-Nov-2016
angleški jezik SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
1 2 3  Naprej Zadnja stran 
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.
• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi